Управління архітектури та урбаністики

Розвиток архітектурних та містобудівних процесів Львова.

Оновлено: 16.09.2019, 10:57

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 404
+38 (032) 297-59-63
Ми у Facebook

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

Персональний склад Громадської ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради:

 • Баєв В. І., делегований ГО «ВАРТА 700»
 • Біликівська А. Р., делегований ГО «Народна дія Львів»
 • Гарат І. В., делегований БФ «Спадщина Митрополита Шептицького»
 • Гаращак І. В., делегований Національною спілкою архітекторів
 • Дмитришин О. В., делегований ГО «Народний правопорядок»
 • Беньо В.Б., делегований ГО «Розвиток громади»
 • Калинич Ю. І., делегований ГО «Львівська  обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих»
 • Каліберда Є. С., делегований ГО «Центр міського сервісу»
 • Кирилович О. В., делегований ГО «Зручне місто»
 • Климишин М. Д. делегований ГО «Правда і Закон»
 • Королевич О. Д., делегований ГО «Експлорер»
 • Дробіт А. І., делегований ГО «Антикорупційний Моніторинг Львівщини»
 • Старчак Ю.О., делегований ГО «Грім»
 • Мартинюк Ю. А., делегований Радою Асоціації західноукраїнських забудовників
 • Миколайчук О. І., делегований ГО «Спортивний актив Львівщини»
 • Муцин Р. Д., делегований ГО «Українська спілка учасників АТО»
 • Непорада Н. С., делегований ГО «Рідний Сихів»
 • Маланюк Н. Ю., делегований ГО «Об’єнання інвалідів Львівщини»
 • Сабат В. І., делегований ГО «Офіс правового захисту»
 • Семенюк К. О., делегований ГО «Твій дім -Україна»
 • Скіра Р. В., делегований ГО «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини»
 • Туркоцьо Н. І., делегований ГО «Міський простір»
 • Філінюк О. В., делегований ГО «Країна без корупції»

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Програми
 • Проекти
 1. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, розробка та реалізація містобудівних програм.
 2. Забезпечення дотримання встановленого режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб на основі затвердженої радою містобудівної документації.
 3. Аналіз стану містобудування, організація розробки містобудівної документації та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови міста.
 4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку та забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, раціонального використання територій міста.
 5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного планування і сталого розвитку приміської агломерації.
 6. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.
 7. Організація та ведення містобудівного кадастру.
  1. Організація та проведення архітектурно-містобудівних рад.
  2. Планування територій на місцевому рівні.

Загальні положення

 1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту містобудування.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача, відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Управління є правонаступником управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
 6. Повне найменування управління: управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, який є головним архітектором м. Львова. Його призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту, у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту містобудування. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ урбаністики та містобудівної документації:
   1. Сектор містобудівної документації.
  2. Відділ “Служба містобудівного кадастру“.
  3. Відділ інженерних споруд, транспорту та геослужби.
  4. Відділ підготовки вихідних даних на проектування.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, сектор – завідувач сектору, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником з економічних питань та містобудування, директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  8. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  9. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  10. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій у частині своїх повноважень, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  12. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  13. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
  15. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  16. Забезпечення розробки і подання на затвердження містобудівної документації (генерального плану м. Львова, плану зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та інших містобудівних програм (на підставі затвердженого генерального плану м. Львова).
  17. У межах повноважень на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою територій.
  18. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету пропозицій з питань затвердження містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури і містобудування, у тому числі у межах історичного ареалу м. Львова.
  19. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків з питань землекористування відповідно до завдань управління, у тому числі надання висновків:
   1. Щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб.
   2. Про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою для обслуговування споруд при виготовленні технічних документацій оформлення землекористування.
   3. Про відповідність затвердженій містобудівній документації.
  20. Відповідно до затвердженої містобудівної документації надання пропозицій та висновків щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.
  21. На підставі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж м. Львова, визначення приміської зони та міської агломерації, а також підготовка звернень та пропозицій щодо використання територій спільних інтересів у межах територій оточуючих органів місцевого самоврядування та врахування інтересів міської ради у Схемах територіального розвитку територіальних утворень.
  22. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об’єктів на території м. Львова, у тому числі інвестиційних.
  23. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд та геодезичну службу у межах м. Львова.
  24. Підготовка завдань на розроблення містобудівної документації.
  25. Затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на:
   1. Проектування проїзду (заїзду) до об’єкта містобудування.
   2. Реконструкцію, капітальний ремонт вулиць у м. Львові.
  26. Організація системи містобудівного моніторингу, здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об’єктів містобудування.
  27. Організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
  28. Організація та ведення містобудівного кадастру м. Львова зі створенням служби містобудівного кадастру м. Львова, архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
  29. Планування робіт із розроблення містобудівної документації та забезпечення їх фінансування.
  30. Розгляд питань щодо розміщення об’єктів монументального та монументально-декоративного мистецтва; організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів, конкурсів на розміщення об’єктів монументального та монументально-декоративного мистецтва у межах бюджетних призначень, визначених міською радою.
  31. Надання матеріалів топогеодезичного знімання, довідки містобудівного кадастру щодо умов забудови земельної ділянки.
  32. Надання висновків:
   1. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
   2. Про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою для обслуговування споруд при виготовленні технічних документацій оформлення землекористування.
   3. Про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси.
  33. Сприяння впровадженню у проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
  34. Погодження у встановленому порядку паспортів оформлення фасадів та освітлення об’єктів архітектури.
  35. Забезпечення повідомлення через засоби масової інформації про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій (зауважень) щодо цієї документації, порядок їх обговорення.
  36. Надання вихідних даних на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста.
  37. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, які оточують місце будівництва.
  38. Реєстрація у відповідних форматах прийнятих у геоінформаційних системах містобудівного кадастру наданих вихідних даних на проектування та матеріалів затвердженої містобудівної документації (у тому числі переданих управлінням регулювання забудови міста).
  39. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
 • Затвердження Генерального плану міста.
 • Розроблення транспортної схеми м. Львова.
 • Розроблення місцевих правил забудови і використання територій м. Львова.
 • Розроблення пропозицій по плануванню окремих територій міста (кварталів соціального житла,кооперативного житла, реконструкція кварталів житлової забудови).
 • Відновлення топографічних матеріалів м. Львова.
 • Проекти вузлів громадського центру Сихів.
 • Проекти комплексного благоустрою.