Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-18:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, вул.Зелена, 9

Повноваження


 • Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
 • Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
 • Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері безпеки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
 • Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
 • Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
 • Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
 • Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
 • Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
 •  Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
 • Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
 • Аналітичне, консультаційне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених законодавством України повноважень з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян на території Львівської міської територіальної громади.
 • Організація забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб міської ради під час виконання службових обов’язків, охорони адміністративних будівель, приміщень, у яких функціонують виконавчі органи міської ради.
 • Розвиток та підтримка загальноміської системи відеонагляду.
 • Збирання інформації, обмін нею з правоохоронними органами та аналітичне забезпечення заходів щодо запобігання, зупинення та розкриття правопорушень на території Львівської міської територіальної громади.
 • Подання пропозицій щодо формування транспортної мережі Львівської міської територіальної громади та розвитку транспортної інфраструктури Львівської міської територіальної громади у частині додержання вимог громадської безпеки.
 • Погодження посвідчення членів громадських формувань відповідно до законодавства України.
 • Ведення реєстру громадських формувань, зареєстрованих та/або діючих на території Львівської міської територіальної громади.
 • Ведення актуального переліку членів громадських формувань Львівської міської територіальної громади з контактними даними.
 • Співпраця з управлінням “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями дітей.
 • Участь у реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, співпраця з правоохоронними органами щодо своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз.
 • Надання послуг інформаційно-консультаційного характеру з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян та об’єктів на території Львівської міської територіальної громади.
 • Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   

Основні завдання


 • Формування та проведення єдиної політики міської влади, економічних і соціальних структур, населення у сфері  забезпечення безпеки Львівської міської територіальної громади.
 • Забезпечення контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів.
 • Виявлення, попередження та припинення правопорушень, які готуються або вчинені, у межах наданих повноважень.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства, директору департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування: управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 9.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Формування та проведення єдиної політики міської влади, економічних і соціальних структур, населення у сфері забезпечення безпеки Львівської міської територіальної громади.
2.1.2. Забезпечення контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів.
2.1.3. Виявлення, попередження та припинення правопорушень, які готуються або вчинені, у межах наданих повноважень.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ інспекторів з паркування, до складу якого входять сектор контролю майданчиків для платного паркування та сектор за дотриманням правил паркування.
3.2.2. Відділ оперативно-технічних заходів.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має одного заступника, який є начальником відділу інспекторів з паркування. Його призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. 3аступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.

3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:

3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства, директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомог для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері безпеки, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.12. Аналітичне, консультаційне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених законодавством України повноважень з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Організація забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб міської ради під час виконання службових обов’язків, охорони адміністративних будівель, приміщень, у яких функціонують виконавчі органи міської ради.
4.1.14. Розвиток та підтримка загальноміської системи відеонагляду.
4.1.15. Збирання інформації, обмін нею з правоохоронними органами та аналітичне забезпечення заходів щодо запобігання, зупинення та розкриття правопорушень на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.16. Подання пропозицій щодо формування транспортної мережі Львівської міської територіальної громади та розвитку транспортної інфраструктури Львівської міської територіальної громади у частині додержання вимог громадської безпеки.
4.1.17. Погодження посвідчення членів громадських формувань відповідно до законодавства України.
4.1.18. Ведення реєстру громадських формувань, зареєстрованих та/або діючих на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.19. Ведення актуального переліку членів громадських формувань Львівської міської територіальної громади з контактними даними.
4.1.20. Співпраця з управлінням “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями дітей.
4.1.21. Участь у реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, співпраця з правоохоронними органами щодо своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз.
4.1.22. Надання послуг інформаційно-консультаційного характеру з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян та об’єктів на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.23. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 1521 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.
6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.


8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 03.08.2022, 11:04