Управління фінансів Львівської міської ради — структурний підрозділ Департаменту фінансової політики, що займається складанням розрахунків до проекту міського та районних бюджетів міста і поданням проекту бюджету на розгляд виконавчого комітету та ради, підготовкою пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста, тощо.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 309а

Інформація про діяльність


 1. Здійснення функцій місцевого фінансового органу, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету м. Львова.
 2. Підготовка рекомендацій з складання бюджетних запитів згідно з типовою формою.
 3. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
 4. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету м. Львова.
 5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.
 6. Складання прогнозу міського бюджету м. Львова на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 7. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та в межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.
 8. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету м. Львова, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.
 9. У разі не затвердження міського бюджету м. Львова у встановлений законодавством України період складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.
 10. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету м. Львова встановленим бюджетним призначенням.
 11. Погодження мережі розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з ухвалою (проектом ухвали) про міський бюджет м. Львова уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, із обов’язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), та органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому вони обслуговуються.
 12. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету м. Львова.
 13. Організація виконання міського бюджету м. Львова, а також разом з органами державної фіскальної служби, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, структурними підрозділами міської ради забезпечення обліку надходження доходів до міського бюджету м. Львова та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
 14. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету м. Львова, здійснення моніторингу виконання міського бюджету м. Львова за доходами.
 15. Зведення показників бюджетів, які входять до бюджету міста, та подання їх у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.
 16. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, та інших питань, пов'язаних з формуванням і виконанням бюджету.
 17. Відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства здійснення видатків з міського бюджету м. Львова на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
 18. Здійснення у встановленому порядку організації виконання міського бюджету м. Львова, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 19. Моніторинг змін, які вносяться до бюджетів міста Винники та селищ Рудне і Брюховичі.
 20. Розгляд балансів і звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 21. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету, проекту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
 22. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 23. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова.
 24. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 25. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 26. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Львова, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік;
 27. Реєстрація зобов’язань головного розпорядника бюджетних коштів при обслуговуванні міського бюджету м. Львова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.

Оновлено: 21.02.2021, 09:56