Управління фінансів

Управління фінансів Львівської міської ради — структурний підрозділ Департаменту фінансової політики, що займається складанням розрахунків до проекту міського та районних бюджетів міста і поданням проекту бюджету на розгляд виконавчого комітету та ради, підготовкою пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста, тощо.

Оновлено: 27.08.2019, 16:38

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 309а
+38 (032) 297-59-86
+38 (032) 297-56-13

Документи

Інформація про діяльність

 • Повноваження
 • Основні завдання
 • Положення
 • Проекти
 1. Здійснення функцій місцевого фінансового органу, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету м. Львова.
 2. Підготовка рекомендацій з складання бюджетних запитів згідно з типовою формою.
 3. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
 4. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету м. Львова.
 5. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.
 6. Складання прогнозу міського бюджету м. Львова на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 7. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та в межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.
 8. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету м. Львова, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.
 9. У разі не затвердження міського бюджету м. Львова у встановлений законодавством України період складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.
 10. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету м. Львова встановленим бюджетним призначенням.
 11. Погодження мережі розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з ухвалою (проектом ухвали) про міський бюджет м. Львова уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, із обов’язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), та органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому вони обслуговуються.
 12. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету м. Львова.
 13. Організація виконання міського бюджету м. Львова, а також разом з органами державної фіскальної служби, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, структурними підрозділами міської ради забезпечення обліку надходження доходів до міського бюджету м. Львова та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
 14. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету м. Львова, здійснення моніторингу виконання міського бюджету м. Львова за доходами.
 15. Зведення показників бюджетів, які входять до бюджету міста, та подання їх у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.
 16. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, та інших питань, пов'язаних з формуванням і виконанням бюджету.
 17. Відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства здійснення видатків з міського бюджету м. Львова на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
 18. Здійснення у встановленому порядку організації виконання міського бюджету м. Львова, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 19. Моніторинг змін, які вносяться до бюджетів міста Винники та селищ Рудне і Брюховичі.
 20. Розгляд балансів і звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 21. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету, проекту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
 22. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
 23. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова.
 24. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 25. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
 26. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Львова, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік;
 27. Реєстрація зобов’язань головного розпорядника бюджетних коштів при обслуговуванні міського бюджету м. Львова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.
 1. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування та державної бюджетної політики на території міста.
 2. Здійснення функцій місцевого фінансового органу, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету м. Львова.
 3. Формування проекту міського бюджету м. Львова для подання на розгляд виконавчого комітету та ради.
 4. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території міста.
 5. Розробка пропозицій з вдосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.
 6. Здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.
 7. Здійснення загальної організації виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Загальні положення

 1. Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту фінансової політики.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту фінансової політики, у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту, безпосередньо йому підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Бюджетний відділ, до складу якого входить сектор фінансування установ соціально-культурної сфери.
  2. Відділ доходів.
  3. Відділ обліку і звітності.
  4. Відділ фінансування місцевих органів влади і управління.
  5. Відділ фінансування соціального забезпечення і програм соціального захисту населення.
  6. Відділ фінансування підприємств комунальної власності та інвестицій.
  7. Відділ фінансів Галицького та Сихівського районів.
  8. Відділ фінансів Залізничного та Франківського районів.
  9. Відділ фінансів Личаківського та Шевченківського районів.
 3. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління і за погодженням директора департаменту фінансової політики у порядку, визначеному законодавством. Начальник бюджетного відділу за посадою є заступником начальника управління. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
 4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням з директором департаменту фінансової політики, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Кадрову роботу в управлінні здійснює спеціаліст департаменту фінансової політики або управління, у посадовій інструкції якого передбачено виконання функцій кадрової служби.
 7. Відділ бухгалтерського обліку і звітності управління здійснює також облік і звітність департаменту фінансової політики.
 8. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також директором департаменту фінансової політики за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту фінансової політики.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, проводить оцінку виконання посадових обов’язків працівниками управління, вирішує питання застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  8. Для керівників структурних підрозділів (відділів, секторів) та заступників начальника відділу вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за погодженням з директором департаменту фінансової політики.
  9. Для інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
  10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, їх раціональний розподіл.
  6. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  7. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  8. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  9. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій відповідно до вимог законодавства.
  10. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  11. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо начальником управління або на підставі виданої начальником управління довіреності.
  12. Підготовка рекомендацій з складання бюджетних запитів згідно з типовою формою.
  13. Визначення порядку та термінів подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
  14. Проведення аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету м. Львова.
  15. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.
  16. Складання прогнозу міського бюджету м. Львова на наступні за плановим два бюджетні періоди.
  17. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та у межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.
  18. Складання розпису доходів і видатків міського бюджету м. Львова, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.
  19. У разі не затвердження міського бюджету м. Львова у встановлений законодавством України термін складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.
  20. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету м. Львова встановленим бюджетним призначенням.
  21. Погодження мережі розпорядників коштів та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з ухвалою (проектом ухвали) про міський бюджет м. Львова уповноважені на виконання програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, із обов’язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), та органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому вони обслуговуються.
  22. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання міського бюджету м. Львова.
  23. Організація виконання міського бюджету м. Львова, а також разом з органами державної фіскальної служби, органами виконавчої влади, які реалізовують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, структурними підрозділами міської ради забезпечення обліку надходження доходів до міського бюджету м. Львова та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
  24. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету м. Львова, здійснення моніторингу виконання міського бюджету м. Львова за доходами.
  25. Зведення показників бюджетів, які входять до бюджету міста, та подання їх у встановлені терміни до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.
  26. Здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, та інших питань, пов’язаних з формуванням і виконанням бюджету.
  27. Відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства здійснення видатків з міського бюджету м. Львова на органи місцевого самоврядування, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт, молодіжну політику, благоустрій та будівництво, капітальний ремонт житлового фонду, інші програми і видатки, затверджені міською радою та виконавчим комітетом міської ради.
  28. Здійснення у встановленому порядку організації виконання міського бюджету м. Львова, координація у межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
  29. Моніторинг змін, які вносяться до бюджетів міста Винники та селищ Рудне і Брюховичі.
  30. Розгляд балансів і звітів про виконання міського бюджету м. Львова та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
  31. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету, проекту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про міський бюджет м. Львова у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.
  32. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов’язаних зі складанням і виконанням міського бюджету м. Львова.
  33. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова.
  34. Погодження кошторисів виконавчих органів міської ради, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
  35. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з міського бюджету м. Львова.
  36. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Львова, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету м. Львова для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
  37. Реєстрація зобов’язань головного розпорядника бюджетних коштів при обслуговуванні міського бюджету м. Львова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.
  38. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім водія), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

На даний час департамент фінансової політики працює над створенням Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста.
Головним завданням створення системи управління бюджетом міста є організація взаємодії учасників бюджетного процесу з метою створення єдиного інформаційного простору.

Єдина інформаційна система управління бюджетом має забезпечити:

 • формування структури бюджету за визначеним рівнем деталізації в розрізі головних розпорядників коштів;
 • збір, накопичення, систематизацію, аналіз та узагальнення бюджетної інформації в єдиній базі даних;
 • інформаційно-телекомунікаційні зв'язки між учасниками бюджетного процесу, обмін інформацією між ними, оперативне інформування;
 • підтримку обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Таким чином, на підставі побудови єдиної системи реалізується повний інформаційний взаємозв'язок шляхом чіткої, структурованої взаємодії між усіма учасниками бюджетного процесу і можливість реалізації бюджетного процесу на всіх його етапах для роботи:

 • управління фінансів департаменту фінансової політики в розрізі головних розпорядників коштів;
 • головних розпорядників коштів в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня.