Управління бюджету

Управління бюджету департаменту фінансової політики Львівської міської ради- виконавчим органом Львівської міської ради, який здійснює загальну організацію виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 308

Повноваження


1. Управління коштами бюджету Львівської міської територіальної громади.

2. Розроблення інструкції з підготовки бюджетних запитів та інструкції з підготовки бюджетних пропозицій.

3. Визначення порядку та термінів подання головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів та бюджетних пропозицій.

4. Аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Львівської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Львівської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій.

5. Складання прогнозу бюджету Львівської міської територіальної громади.

6. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності у використанні бюджетних коштів, на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади.

7. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо обсягів міжбюджетних трансфертів.

8. Складання розпису бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення його виконання, підготовка пропозицій щодо внесення змін до розпису.

9. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на підставі та у межах затвердженого розпису бюджету через доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування.

10. У разі не затвердження бюджету Львівської міської територіальної громади у встановлений законодавством України термін складання тимчасового розпису бюджету на відповідний період.

11. Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису бюджету Львівської міської територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.

12. Розгляд мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету.

13. Прогнозування та аналіз доходів у процесі виконання бюджету Львівської міської територіальної громади.

14. Організація виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, забезпечення аналізу надходження доходів до бюджету Львівської міської територіальної громади.

15. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету Львівської міської територіальної громади, здійснення моніторингу виконання бюджету за доходами.

16. Подання у встановлені терміни показників бюджету до департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації для зведення бюджету області.

17. Контроль у межах компетенції за дотриманням бюджетного законодавства України розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями комунальної власності.

18. Відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів здійснення видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади, затверджених міською радою та виконавчим комітетом.

19. Організація у встановленому порядку виконання бюджету Львівської міської територіальної громади, координація у межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

20. Розгляд звітів про виконання бюджету Львівської міської територіальної громади та інших фінансових звітів, поданих органами виконавчої влади і органами Казначейства України.

21. Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету, проєкту ухвали міської ради про внесення змін до рішення про бюджет Львівської міської територіальної громади у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обгрунтування) та в інших випадках, передбачених бюджетним законодавством України.

22. Погодження проєктів розпорядчих документів виконавчих органів міської ради, пов’язаних із складанням і виконанням бюджету Львівської міської територіальної громади.

23. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади.

24. Розгляд кошторисів.

25. Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів установ, які фінансуються з бюджету Львівської міської територіальної громади.

26. Підготовка висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Львівської міської територіальної громади для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади.

27. Здійснення повноважень щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, ведення обліку і складання звітності про виконання бюджету щодо таких коштів.


Оновлено: 21.01.2023, 19:40