Управління інформаційних технологій

Забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій у виконавчих органах Львівської міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах як однієї із складових створення і функціонування ефективної системи управління містом та його інформатизації. Створення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.

Графік роботи


Понеділок 08:00-17:00 Четвер 08:00-17:00
Вівторок 08:00-17:00 П'ятниця 08:00-15:45
Середа 08:00-17:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1

Комунальні підприємства, які входять до складу


Основні завдання


 1. Впровадження електронних сервісів для максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у електронному форматі.
 2. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
 3. Забезпечення розвитку та ефективного функціонування сфери розумних сервісів для задоволення потреб мешканців і гостей міста та громади.
 4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.
 5. Постійний збір та аналітична обробка інформації в електронному вигляді відповідно до встановленого порядку, у тому числі щодо стану та перспектив інформатизації регіону.
 6. Проведення консультацій, роз’яснень, навчань та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Львівської міської ради у межах компетенції управління.
 7. Проведення освітніх заходів із підвищення рівня комп’ютерної грамотності та вмінь користування електронними сервісами для мешканців міста Львова.
 8. Вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з населенням через використання сучасних інформаційних технологій.

Проекти


 • Особистий кабінет мешканця
 • «Академія цифрової грамотності».

Заходи

 • Форум 451°E
 • Форум інноваційної освіти INED
 • Конференції Е-освіти
 • Година Коду 

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту розвитку.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Впровадження елементів електронного урядування для максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
2.1.2. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування інструментів електронного урядування, електронної демократії та інновацій.
2.1.3. Забезпечення розвитку та ефективного функціонування сфери розумних сервісів для задоволення потреб мешканців і гостей міста.
2.1.4. Координація діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем та систем, які планується впровадити.
2.1.5. Постійний збір та аналітична обробка інформації в електронному вигляді відповідно до встановленого порядку, у тому числі щодо стану та перспектив інформатизації регіону.
2.1.6. Проведення консультацій, роз’яснень, навчань та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів Львівської міської ради у межах компетенції управління.
2.1.7. Проведення освітніх заходів із підвищення рівня комп’ютерної грамотності та вмінь користування електронними сервісами для мешканців міста Львова.
2.1.8. Вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з населенням через використання сучасних інформаційних технологій.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ електронного урядування.
3.2.2. Відділ розумних сервісів і зв’язку.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту розвитку за поданням начальника управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
3.4. Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Начальник відділу електронного урядування за посадою є заступником начальника управління.
Заступник начальника – начальник відділу електронного урядування виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Заступник начальника – начальник відділу електронного урядування безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту розвитку.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з питань розвитку та директором департаменту розвитку за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту розвитку.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління, приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступника начальника – начальника відділу електронного урядування визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підприємствами, установами та організаціями.
4.1.9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
4.1.11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.12. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань цифрового перетворення м. Львова.
4.1.13. Організація, координація та контроль за формуванням і виконанням міських програм пов’язаних з інформатизацією м. Львова.
4.1.14. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення прозорості діяльності міської ради, а також доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями; створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
4.1.15. Забезпечення розвитку та ефективного функціонування сфери розумних сервісів для задоволення потреб мешканців та гостей міста.
4.1.16. Розробка пропозицій з оптимізації діяльності структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Львова за рахунок впровадження інформаційних систем.
4.1.17. Постійний збір та аналітична обробка інформації щодо стану та перспектив інформатизації країни та регіону.
4.1.18. Формування умов залучення до м. Львова високотехнологічних компаній та розробників програмного забезпечення; взаємодія та координація зусиль підприємств та установ незалежно від форм власності щодо належного розвитку сфери електронного урядування та інновацій м. Львова для задоволення потреб громади.
4.1.19. Проведення заходів щодо промоції та популяризації впровадження електронного урядування та інновацій.
4.1.20. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері зв’язку та кабельного телебачення.
4.1.21. Розробка і погодження технічних умов для прокладання телекомунікаційних мереж.
4.1.22. Перевірка телекомунікаційних мереж на наявність і відповідність технічним умовам.
4.1.23. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту розвитку.
6.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 21.07.2022, 12:53