Управління інженерного господарства

Управління готує та реалізовує програми щодо розвитку інженерного забезпечення міста, покращення водо-, тепло-, енергозабезпечення, надання обрядових послуг населенню, розширення та будівництво нових кладовищ. Організовує роботи з благоустрою: озелення, освітлення вулиць, ручне та механізоване санітарне прибирання міста,у тому числі від снігу, утримання громадських вбиралень, фонтанів. Організовує та контролює роботи з експлуатації світлофорних об’єктів та плоских дорожніх знаків.

Графік роботи 

Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 423

Повноваження


 1. Планування, підготовка та подання на розгляд департаменту пропозицій щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
  1. Рівня якості надання житлово-комунальних та ритуальних послуг.
  2. Стану інженерних об’єктів.
  3. Стану вулично-дорожньої мережі.
  4. Стану благоустрою.
  5. Стану вуличного освітлення та зовнішніх електромереж.
 2. Підготовка та реалізація програм розвитку інженерного забезпечення міста, покращення централізованого водо-, тепло- енерго- забезпечення та водовідведення, комплексних заходів з поточного утримання об’єктів та елементів благоустрою, надання обрядових послуг населенню, розширення та будівництво міських кладовищ; будівництва і ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури, об’єктів та елементів благоустрою, зовнішнього освітлення, світлофорних об’єктів та інших програм.
 3. Підготовка та подання в департамент на погодження матеріалів щодо програм розвитку інженерного забезпечення, впровадження заходів з енергозбереження, встановлення норм витрат води у системі подачі і її розподілу, щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.
 4. Затвердження технологічних нормативів використання питної води та нормативів скиду стічних вод у житлових будинках.
 5. Здійснення заходів по врегулюванню питань водозабезпечення населення, яке проживає у селах депресійної лійки.
 6. Спільно з департаментом містобудування формування та виконання єдиної політики з організації робіт з поточного утримання та ремонту об’єктів та елементів благоустрою.
 7. Організація та контроль за станом підготовки об’єктів міського інженерного господарства, об’єктів та елементів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період.
 8. Подання пропозицій щодо встановлення у порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів з оплати ритуальних послуг та інших послуг.
 9. Підготовка матеріалів щодо прийняття у власність територіальної громади м. Львова об'єктів інженерного, дорожнього господарства та благоустрою з наступною передачею їх на баланс спеціалізованим підприємствам та районним адміністраціям.
 10. Підготовка документів, необхідних для виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції, реставрації і ремонту об’єктів інженерного господарства, об’єктів та елементів благоустрою, замовником з виконання яких є департамент.
 11. Приймання від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації та її погодження.
 12. Підготовка та подання на погодження в департамент проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт інженерних мереж, об'єктів та елементів благоустрою, дорожньої інфраструктури, прокладення і заміну інженерних мереж та передача її будівельним організаціям.
 13. Організація та забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту інженерних об’єктів, об’єктів та елементів благоустрою та вулично-дорожньої мережі, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, та інших джерел, контроль за веденням робіт.
 14. Підготовка та подання на затвердження в департамент проектів титульних списків об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж, об'єктів благоустрою та дорожньої інфраструктури.
 15. Подання пропозицій департаменту щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організації, незалежно від форми власності, до участі в будівництві, реконструкції, реставрації та капітальному ремонті об'єктів інженерного забезпечення та благоустрою.
 16. Подання пропозицій щодо відшкодування громадянам вартості житлових будинків, господарських будівель, які перебувають у їх власності у разі їх знесення, а також вартості вилучених земельних ділянок, плодово-ягідних насаджень та посівів.
 17. Організація та контроль за виконанням робіт (надання послуг) з утримання світлофорних об'єктів, мереж зовнішнього освітлення, утримання та охорони кладовищ, поховань невідомих та безрідних громадян, інших робіт та послуг відповідно до видатків міського бюджету м. Львова міста на поточний рік.
 18. Розгляд документів та видача дозволів на перепоховання.
 19. Розгляд документів та підготовка проектів наказів департаменту про закриття вулиць для проведення будівельних і ремонтних робіт та облаштування будівельного майданчика.
 20. Розгляд документів, підготовка та подання пропозицій департаменту щодо погодження проїзду негабаритного автотранспорту та перевезення негабаритних вантажів у межах міста.
 21. Погодження технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, погодження проектної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів інфраструктури та інженерних мереж.
 22. Подання пропозицій щодо залучення коштів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, а також коштів населення для влаштування інженерних мереж, об’єктів та елементів благоустрою.

Основні завдання


 1. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, загальних інтересів міської громади.
 2. Соціально-економічного розвитку міста.
 3. Фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств.

Програми


Підготовка та реалізації програм щодо розвитку інженерного забезпечення міста, покращання водо-,тепло-, енергозабезпечення, надання обрядових послуг населенню, розширення та будівництво міських кладовищ.

Положення


Загальні положення

 1. Управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту житлового господарства та інфраструктури.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: 79006, пл. Ринок, 1, м. Львів.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту, йому безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ теплозабезпечення.
  2. Відділ водопостачання.
  3. Відділ капітального ремонту.
  4. Відділ благоустрою та зовнішнього освітлення.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має двох заступників: заступника начальника управління – головного інженера, заступника начальника управління – начальника відділу капітального ремонту, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови, директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Візує видані у межах компетенції управління накази департаменту, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо.
  7. Для заступників начальника управління погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для начальників відділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Планування, підготовка та подання на розгляд департаменту пропозицій щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:
   1. Рівня якості надання житлово-комунальних та ритуальних послуг.
   2. Стану інженерних об’єктів.
   3. Стану вулично-дорожньої мережі.
   4. Стану благоустрою.
   5. Стану вуличного освітлення.
  13. Підготовка та реалізація програм розвитку інженерного забезпечення міста, покращання централізованого водо-, тепло- енерго- забезпечення та водовідведення, комплексних заходів з поточного утримання об’єктів та елементів благоустрою, надання обрядових послуг населенню, розширення та будівництво міських кладовищ; будівництва і ремонту об’єктів дорожньої інфраструктури, об’єктів та елементів благоустрою, зовнішнього освітлення, світлофорних об’єктів та інших програм.
  14. Підготовка та подання у департамент на погодження матеріалів щодо програм розвитку інженерного забезпечення, впровадження заходів з енергозбереження, встановлення норм витрат води у системі подачі і її розподілу, поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод.
  15. Затвердження технологічних нормативів використання питної води та нормативів скиду стічних вод.
  16. Спільно з департаментом містобудування формування та виконання єдиної політики з організації робіт з поточного утримання та ремонту об’єктів та елементів благоустрою.
  17. Організація та контроль за станом підготовки об’єктів міського інженерного господарства, об’єктів та елементів благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період.
  18. Подання пропозицій щодо встановлення у порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів з оплати ритуальних послуг та інших послуг.
  19. Підготовка матеріалів щодо прийняття у власність територіальної громади м. Львова об’єктів інженерного, дорожнього господарства та благоустрою з наступною передачею їх на баланс спеціалізованим підприємствам та районним адміністраціям.
  20. Підготовка документів, необхідних для виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва, реконструкції, реставрації і ремонту об’єктів інженерного господарства, об’єктів та елементів благоустрою, замовником з виконання яких є департамент.
  21. Приймання від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації та її погодження.
  22. Підготовка та подання на погодження у департамент проектно-технічної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт інженерних мереж, об’єктів та елементів благоустрою, дорожньої інфраструктури, прокладення і заміну інженерних мереж та передача її будівельним організаціям.
  23. Організація та забезпечення виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту інженерних об’єктів, об’єктів та елементів благоустрою та вулично-дорожньої мережі, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, та інших джерел, контроль за веденням робіт.
  24. Підготовка та подання на затвердження у департамент проектів титульних списків об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту інженерних мереж, об’єктів благоустрою та дорожньої інфраструктури.
  25. Подання пропозицій департаменту щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі у будівництві, реконструкції, реставрації та капітальному ремонті об’єктів інженерного забезпечення та благоустрою.
  26. Подання пропозицій щодо відшкодування громадянам вартості житлових будинків, господарських будівель, які перебувають у їх власності, у разі їх знесення, а також вартості вилучених земельних ділянок, плодово-ягідних насаджень та посівів.
  27. Організація та контроль за виконанням робіт (надання послуг) з утримання світлофорних об’єктів, мереж зовнішнього освітлення, утримання та охорони кладовищ, поховань невідомих та безрідних громадян, інших робіт та послуг відповідно до видатків міського бюджету м. Львова на поточний рік.
  28. Розгляд документів та видача дозволів на перепоховання.
  29. Розгляд документів та підготовка проектів наказів департаменту про закриття вулиць для проведення будівельних і ремонтних робіт та облаштування будівельного майданчика.
  30. Розгляд документів, підготовка та подання пропозицій департаменту щодо погодження проїзду негабаритного автотранспорту та перевезення негабаритних вантажів у межах міста.
  31. Розгляд та подання на затвердження у департамент технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, погодження проектної документації на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об’єктів інфраструктури та інженерних мереж.
  32. Подання пропозицій щодо залучення коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення для влаштування інженерних мереж, об’єктів та елементів благоустрою.
  33. Здійснення заходів з врегулювання питань водозабезпечення населення, яке проживає у селах депресійної лійки.
  34. Виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту житлового господарства та інфраструктури.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 18.10.2023, 09:18