Управління освіти

Підпорядкування:
Код ЄДРПОУ: 02144743

Серед ключових завдань Управління — розвиток шкільних бібліотек, відкриття додаткових груп у садочках, комп’ютеризація шкіл, вдосконалення та розвиток навчального процесу.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятниця08:00- відповідно до табеля-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Основні завдання


 1. Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища Львівської міської територіальної громади.
 2. Аналіз стану освіти у Львівській міській територіальній громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування єдиних підходів згідно з законодавством України; підготовка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
 3. Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
 4. Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності.
 5. Навчально-методичний супровід закладів освіти.
 6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти комунальної форми власності.
 7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної та позашкільної освіти.
 8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти Львівської міської територіальної громади.

Проекти


 • Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливостями психофізичного розвитку в Україні» /Канада/;
 • Проект молодіжних обмінів між навчальними закладами України та Польщі «Ініціативи разом»;
 • Проект «Професійний розвиток вчителів» /Англія/;
 • Проект «Професійний розвиток вчителів англійської мови» / Оксфорд Юніверсіті Прес/;
 • Проект «Безпечна школа» — «Школа без насильства» /Польща/.
 • Проект «Світ без кордонів» спільно з міжнародною освітньою організацією АЙСЕК.

Інформація ро міжнародні проекти управління освіти

 1. У конкурсі, оголошеному польсько-українською фундацією співпраці ПАУСІ ініціативи «Разом», у травні 2008р. взяли участь школи м. Львова.
  Конкурс передбачає молодіжні обміни для учнів від 13 до 16 років між школами України та Польщі. Перший конкурс «Євро-2012 — молодіжна ліга» проходить між школами Львова, Києва, Донецька, Дніпропетровська в Україні та Варшави, Гданська, Познаня, Вроцлава у Польщі, на базі яких створено футбольний клуб. 2-й конкурс (13-18 років) — для шкіл, які вже мають школу-партнера для підтримки існуючого партнерства; 3-й конкурс- для шкіл, які не мають школи — партнера і бажають налагодити контакти для постійного партнерства.
 2. Управління освіти продовжує участь у програмі професійного розвитку вчителів англійської мови за сприянням Oxford University Press.
  Протягом 2007 — 2008 р. проводився курс підготовки вчителів м. Львова до незалежного оцінювання з англійської мови. Були охоплені 6 районів міста (12 семінарів + 1 загальноміська конференція).
  Протягом 2008-2009р проводився:
  1. 2 курс підготовки вчителів м. Львова до незалежного тестування з англійської мови (10 семінарів + загальноміська конференція за участю методиста з Угорщини);
  2. семінари для вчителів англійської мови початкових класів навчальних закладів м. Львова (10 семінарів +1 загальноміський семінар за участю методиста з Великобританії)
   Представництво «Oxford University Press» проводило семінари та презентації з метою поширення інформації щодо новітніх технологій та навчально — методичних комплексів що відповідають вимогам чинних програм з іноземних мов.
 3. У 2008р. управління освіти продовжує співпрацю та участь у програмі «Крок за кроком», що проходить за сприянням Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», засновником якого є Міжнародний фонд «Відродження» та Міжнародний центр розвитку дитини (м. Вашингтон, США).
  Крок за кроком» — це освітній соціальний проект, основним завданням якого є розвиток лідерських якостей, підвищення рівня володіння англійською мовою та ознайомлення учнів старших класів з існуючими можливостями для допомоги здійснення усвідомленого вибору майбутньої професії.
 4. Управління освіти продовжує співпрацю з Британською Радою у м. Львові та участь у міжнародній програмі професійного розвитку вчителів за участю освітніх установ Англії (TIPD), яка розпочалась у
  1. «Моніторинг успішності хлопців»
  2. «Навчання грамоти. Співпраця з батьками. Залучення батьків до навчально-виховного процесу»
   Ці зустрічі дають можливість для професійного спілкування вчителів з Великобританії та України, сприяють творчому педагогічному пошуку.
 5. Управління освіти бере участь у реалізації українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» за підтримки Канадської Агенції з міжнародного розвитку (СІДА) та Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». М. Львів є одним з двох пілотних міст України у проекті в терміні реалізації 2007-2012 р. (СЗШ№ 95 представляє пілотну інклюзивну школу міста). Крім того, у кожному районі міста вибрані школи-спостерігачі, які будуть ресурсними інклюзивними центрами.
  Метою проекту є зміцнення спроможності пілотних закладів освіти та громадських організацій (на державному, регіональному і муніципальному рівнях), розроблення необхідної політики у підтримці інклюзії дітей з особливими потребами у загальноосвітні школи і громаду, створення інклюзивних освітніх програм і зміцнення громадянського суспільства з метою захисту інтересів дітей з обмеженими можливостями і надання їм необхідних послуг.
 6. У 2007-8р. управління освіти взяло участь у громадському проекті «Безпечна школа» в рамках суспільної програми «Школа без насильства», запровадженому польським товариством «Подивись по іншому». Проект почав діяти у відповідь на зростаючу проблему насильства у школах з метою привернути увагу громадськості до даної проблеми, надати конкретну допомогу та підтримку, які б ефективно подолали агресію в школах.
  Програма призначена для початкових та середніх навчальних закладів і передбачає систематичну роботу з учнями протягом цілого навчального року.
 7. У 2008-9р. у рамках співпраці з польськими колегами з м. Лєшно (Польща) навчальні заклади м. Львова (7 навчальних закладів) беруть участь у спільних проектах:
  1. безпечна школа-стоп насильству;
  2. інклюзивна освіта;
  3. екологія;
  4. громадянська освіта.
   У рамках співпраці були організовані двосторонні візити освітян, представників влади, учнів обох міст; проводяться семінари, тренінги, педагогічні майстерні, мультимедійні презентації, навчальні педагогічні ради для учасників. Влада та освітяни м. Лєшно надають матеріальну підтримку Львівським школам.
   Управління освіти, навчальні заклади м. Львова, влада та освітяни м. Лєшно є надзвичайно зацікавлені у реалізації спільних проектів та зміцненні співпраці.
 8. Управління освіти підтримує і сприяє реалізації соціального проекту «Світ без кордонів», який проводиться міжнародною організацію AIESEC з метою розширення світогляду через можливість спілкування з іноземними спеціалістами, покращення знання англійської мови, активізації громадської позиції та профорієнтації учнів. Більше 25 навчальних закладів м. Львова залучені до участі у проекті. В рамках проекту волонтери з різних країн світу проводять семінари та тренінги для учнів шкіл, які допомагають старшокласникам здійснити усвідомлений вибір майбутньої професії, отримати знання про європейську спільноту та практичний досвід проведення навчальних проектів.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з гуманітарних питань та директору департаменту розвитку. 
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради. 
1.6. Скорочене найменування управління: УО ДР ЛМР.
1.7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 9.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища Львівської міської територіальної громади.
2.1.2. Аналіз стану освіти у Львівській міській територіальній громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, формування єдиних підходів згідно з законодавством України; підготовка та організація виконання міської програми розвитку освіти.
2.1.3. Забезпечення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.
2.1.4. Контроль за дотриманням законодавства у галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти всіх типів і форм власності.
2.1.5. Навчально-методичний супровід закладів освіти.
2.1.6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів освіти комунальної форми власності.
2.1.7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної та позашкільної освіти.
2.1.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти Львівської міської територіальної громади.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту розвитку у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи: 
3.2.1. Фінансово-економічний відділ.
3.2.2. Сектор розвитку загальної середньої освіти.
3.2.3. Сектор розвитку дошкільної освіти.
3.2.4. Сектор позашкільної освіти та інклюзивного навчання.
3.2.5. Сектор правової роботи та управління персоналом.
3.2.6. Сектор інформаційної політики та промоції.
3.3. Управлінню підпорядковані:
3.3.1. Відділ освіти Галицького та Франківського районів. 
3.3.2. Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів.
3.3.3. Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів.
3.4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.5. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник фінансово-економічного відділу за посадою є заступником начальника управління освіти. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру. 
3.7. Начальник управління:
3.7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту розвитку за виконання покладених на управління завдань.
3.7.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.7.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради. 
3.7.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.7.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.7.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, забезпечує ведення особових справ, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.7.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.7.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, підприємств, установ і організацій, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, установ і організацій, які перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (зокрема за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проєктів їхніх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.
4.1.10. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих комунальних підприємств, контроль за їхнім виконанням, встановлення посадових окладів керівникам цих підприємств, проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств та визначення подальшої стратегії їхнього розвитку.
4.1.11. Призначення керівників підприємств, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з ними за попереднім погодженням Львівського міського голови. Призначення керівників закладів освіти, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні управління у порядку, визначеному законодавством.
4.1.12. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ і організацій та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до потреб Львівської міської територіальної громади.
4.1.13. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню підприємства, установи, організації, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств, установ та організацій.
4.1.14. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій (за наявності у підпорядкуванні управління комунальних підприємств, установ та організацій).
4.1.15. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. укладення господарських та інших договорів.
4.1.16. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.17. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.18. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.19. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. Забезпечення вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
4.1.20. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.21. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.22. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.23. Затвердження установчих документів (статутів, положень), підпорядкованих управлінню підприємств, установ та організацій. 
4.1.24. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління та комунальних підприємств, установ, організацій у порядку, встановленому міською радою.
4.1.25. Забезпечення права на освіту, а саме доступності, безоплатності та якості дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти у комунальних закладах освіти, розвиток дошкільної, базової загальної середньої освіти різних форм навчання та позашкільної освіти.
4.1.26. Забезпечення функціонування української мови як державної у підпорядкованих структурних підрозділах та закладах освіти. 
4.1.27. Проведення єдиної фінансово-економічної політики у сфері освіти Львівської міської територіальної громади на підставі законності, економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів.
4.1.28. Організація та координація правоосвітньої та правовиховної роботи у закладах освіти Львівської міської територіальної громади у співпраці з управлінням “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики та правоохоронними органами.
4.1.29. Проведення у встановленому порядку загальноміських конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів з метою підтримки обдарованих дітей.
4.1.30. Формування бази даних дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю та інших соціально-незахищених категорій.
4.1.31. Організація оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у закладах оздоровлення, підпорядкованих управлінню. 
4.1.32. Формування зведеної статистичної звітності мережі класів закладів загальної середньої освіти, груп закладів дошкільної освіти та груп гуртків закладів позашкільної освіти.
4.1.33. Організація роботи з питань військово-патріотичного виховання.
4.1.34. Організація роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснення соціально-педагогічного супроводу у співпраці з іншими службами, запобігання травматизму у закладах освіти, діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
4.1.35. Сприяння розвитку учнівського самоврядування у закладах освіти.
4.1.36. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти Львівської міської територіальної громади.
4.1.37. Контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, умов безпечного перебування дітей у закладах освіти.
4.1.38. Контроль за ефективністю управлінської діяльності керівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади.
4.1.39. Забезпечення підготовки закладів освіти до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, проведення поточного і капітального ремонту приміщень закладів освіти. 
4.1.40. Погодження навчальних планів та програм закладів позашкільної освіти комунальної форми власності.
4.1.41. Погодження кошторисів, штатних розписів та приймання фінансових звітів закладів освіти, відділів освіти та комунальних підприємств громадського харчування у випадках та порядку визначених законодавством України. 
4.1.42. Створення умов для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків, проведення інших заходів.
4.1.43. Створення закладів позашкільної освіти та створення умов для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних та інших працівників. 
4.1.44. Фінансування позашкільної освіти за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади, сприяння фінансуванню таких закладів з інших джерел, незаборонених законодавством України.
4.1.45. Створення умов для формальної, неформальної та інформальної освіти. 
4.1.46. Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з врахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів шляхом створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
4.1.47. Забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі з врахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
4.1.48. Підготовка проєктів ухвал міської ради про створення інклюзивно-ресурсних центрів.
4.1.49. Облік педагогічних кадрів закладів освіти Львівської міської територіальної громади, аналіз їх кількісного та якісного складу, його розвиток. 
4.1.50. Підготовка рішень щодо створення, реорганізації, ліквідації чи перепрофілювання (зміна типу) закладів освіти, визначення статусу, організаційно-правової форми і типу закладів освіти.
4.1.51. Затвердження установчих документів і стратегій розвитку закладів освіти, їх нової редакції та змін до них.
4.1.52. Управління закладами освіти у межах повноважень, визначених законодавством України.
4.1.53. Укладення та розірвання строкового трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, визначеному законодавством України.
4.1.54. Забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти комунальної форми власності на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.
4.1.55. Забезпечення здобувачам освіти можливості продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти. 
4.1.56. Створення наглядової (піклувальної) ради закладів освіти.
4.1.57. Навчально-методичний супровід закладів освіти.
4.1.58. Організація харчування дітей у закладах освіти. 
4.1.59. Ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
4.1.60. Підготовка рішення щодо закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території обслуговування.
4.1.61. Підготовка рішень про створення установ для науково-експериментальної, навчальної та проєктної діяльності.
4.1.62. Забезпечення підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників закладів освіти, які розташовані поза межами міста Львова, але передані у власність Львівської міської територіальної громади.

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами. 
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 31.03.2024, 10:23