Управління персоналом

Здійснює формування та реалізацію кадрової стратегії міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації. Контроль за реалізацією кадрової політики міської ради структурними підрозділами. Забезпечення розвитку кадрів, сприяння їх адаптації та кар’єрному росту через проведення навчань, семінарів, тренінгів та підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів. Забезпечення добору персоналу у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях. Забезпечення дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про службу в органах місцевого самоврядування. Формування моделі компетенцій для працівників міської ради та здійснення пошуку кандидатів на заміщення вакантних посад згідно з кваліфікаційними характеристиками, інформування кандидатів про оголошені конкурси та наявність вакантних посад.

 • Яремчук Богдана Андріївна

  Яремчук Богдана Андріївна

  В.о. начальника управління персоналом; заступник начальника управління; начальник відділу підбору та оцінки персоналу
Оновлено: 19.03.2018, 09:22

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятницязгідно табеля календаря
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 215, 215-а, 338
+38 (032) 297-58-04
+38 (032) 297-59-92
+38 (032) 297-59-96
+38 (032) 254-60-14
+38 (032) 297-57-59
+38 (032) 297-58-12
Ми у Facebook

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

П.І.Б.

Організація

1.

Щур Оксана Ярославівна

Львівський клуб менеджерів по персоналу "HR кав'ярня»

2.

Івашина Мар’яна Миколаївна

Клуб менеджерів по персоналу "HR кав'ярня»

3.

Остимчук Олена Олексіївна

Громадська організація «Всеукраїнський антикорупційний центр»

4.

Абраменко Оксана Андріївна

Європейська бізнес-асоціація

5.

Мудрик Лілія Романівна

Керівник корпоративного університету компанії «Eleks»

6.

Питуляк Галина Степанівна

Начальник відділу підбору персоналу ПАТ «Концерн «Хлібпром»

7.

Якубовський Олександр Іванович

Експерт з навчання персоналу корпорації «Артеріум»

8.

Цвіркун Галина Богданівна

HR-директор  «Meest Group»

9.

Книжицька Катерина Павлівна

Директор ТзОВ «МАКРО КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 • Основна діяльність
 1. Забезпечення формування та реалізації кадрової стратегії міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробка механізмів її реалізації. Контроль за реалізацією кадрової політики міської ради структурними підрозділами.
 2. Забезпечення розвитку кадрів, сприяння їх адаптації та кар’єрному росту через проведення навчань, семінарів, тренінгів та підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів.
 3. Забезпечення добору персоналу у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях.
 4. Здійснення пошуку молодих спеціалістів та формування політики на ринку праці м. Львова.
 5. Забезпечення дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про службу в органах місцевого самоврядування.

Загальні положення

 1. Управління персоналом Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкований керуючому справами виконкому.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Управління є правонаступником відділу кадрів апарату виконкому Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
 6. Повне найменування управління: Управління персоналом Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ підбору та оцінки персоналу.
  2. Відділ кадрового діловодства та аудиту.
  3. Відділ навчання, стажування та практики.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має двох заступників, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу кадрового діловодства та аудиту і начальник відділу підбору та оцінки персоналу за посадами є заступниками начальника управління. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  9. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій.
  11. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  12. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  13. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам.
  14. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  15. Формування та реалізація кадрової стратегії міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробка механізмів її реалізації. Контроль за реалізацією кадрової політики міської ради структурними підрозділами.
  16. Участь у розробці ключових показників ефективності для працівників Львівської міської ради. Організація порядку проведення оцінки роботи працівників Львівської міської ради за поточний рік.
  17. Отримання від виконавчих органів міської ради інформації та документів, пов’язаних з кадровою роботою і підготовкою нормативних актів міської ради, міського голови та виконавчого комітету, розробка проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів таких актів міської ради, Львівського міського голови, виконавчого комітету міської ради.
  18. Здійснення моніторингу та узагальнення інформації про наявність вакантних посад у структурних підрозділах міської ради, у комунальних підприємствах, установах та організаціях.
  19. Організація проведення навчань, семінарів, тренінгів та підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, участь у проведенні атестації працівників номенклатури посади Львівського міського голови, участь у проведенні атестації у структурних підрозділах міської ради.
  20. Аналіз потреби у навчаннях, формування проектів планів та тематик навчань, забезпечення їх документального та методичного супроводу.
  21. Формування кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, працівників апарату виконавчого комітету, управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу та проведення аналізу його використання.
  22. Розробка пропозицій щодо забезпечення розвитку кадрів, сприяння їх адаптації та кар’єрному росту.
  23. Формування моделі компетенцій для працівників міської ради та здійснення пошуку кандидатів на заміщення вакантних посад згідно з кваліфікаційними характеристиками, інформування кандидатів про оголошені конкурси та наявність вакантних посад.
  24. Здійснення добору персоналу у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях:
  25. Виконання функції секретаря конкурсних комісій на заміщення вакантних посад у структурних підрозділах міської ради працівником управління.
  26. Погодження призначення, переведення та звільнення з посад працівників структурних підрозділів міської ради; погодження призначення, переміщення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ та організацій.
  27. Подання Львівському міському голові пропозицій від структурних підрозділів міської ради щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування.
  28. Здійснення оформлення документів вступу на службу в органи місцевого самоврядування її проходження та припинення посадовими особами апарату виконавчого комітету, посадовими особами номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  29. Оформлення документів про прийняття присяги посадовими особами апарату виконавчого комітету, посадовими особами номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу, а також присвоєння їм рангів.
  30. Оформлення документів, пов’язаних із застосуванням заходів дисциплінарного впливу до працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  31. Проведення обчислення стажу роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування для встановлення надбавок і доплат відповідно до законодавства України для працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  32. Здійснення обліку, зберігання та ведення трудових книжок і особових справ, оформлення відпусток і відряджень для працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  33. Оформлення і видача службових посвідчень та довідок з місця роботи для працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  34. Зберігання гербових печаток міської ради та виконавчого комітету, засвідчення ними документів у встановленому порядку.
  35. Проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу.
  36. Складення актів і довідок, подання статистичної звітності з кадрових питань.
  37. Попередження працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад Львівського міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування.
  38. Погодження штатних розписів структурних підрозділів міської ради.
  39. Проведення розрахунку робочого часу для працівників міської ради.
  40. Перевірка дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про службу в органах місцевого самоврядування.
  41. Забезпечення обліку, зберігання та використання документів з грифом для службового користування (ДСК).
  42. Формування пропозицій про стажування працівників у структурних підрозділах міської ради, здійснення контролю за його проведенням.
  43. Внесення пропозицій Львівському міському голові щодо вдосконалення системи управління персоналом.
  44. Проведення нарад з працівниками міської ради з питань вивчення законодавства, службової етики, організації роботи і усунення недоліків.
  45. Участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи.
  46. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, контроль на дотриманням виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та закладами положень трудового законодавства, актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови з кадрових питань.
  47. Організація співпраці з навчальними закладами і бізнес-середовищем з метою пошуку молодих спеціалістів та формування політики на ринку праці м. Львова.
  48. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує керуючий справами виконкому, за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Здійснює формування та реалізацію кадрової стратегії міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації. Контроль за реалізацією кадрової політики міської ради структурними підрозділами.

Забезпечення розвитку кадрів, сприяння їх адаптації та кар’єрному росту через проведення навчань, семінарів, тренінгів та підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів.

Забезпечення добору персоналу у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях.

Забезпечення дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про службу в органах місцевого самоврядування.

Формування моделі компетенцій для працівників міської ради та здійснення пошуку кандидатів на заміщення вакантних посад згідно з кваліфікаційними характеристиками, інформування кандидатів про оголошені конкурси та наявність вакантних посад.