Управління правової роботи

Оновлено: 13.12.2017, 07:20

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

 1. Потинський Андрій Миколайович — представник ГО «Львівський центр медіації»
 2. Сікевич Наталія Володимирівна — представник ГО «Правозахисний Центр імені Генерала УНР Володимира Сікевича»
 3. Христина Зоряна Орестівна — представник ГО «Центр правової інформації»
 4. Мерза Сергій Ярославович — представник ГО «Центр технологічних рішень Декодед»
 5. Гусак Юрій Іванович — представник ГО «Громада і справедливість»

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення
 1. Ведення претензійної і позовної роботи, здійснення представництва інтересів Львівської міської ради, виконавчого комітету міської ради, Львівського міського голови, інших виконавчих органів міської ради відповідно до вимог актів міської ради та її виконавчого комітету.
 2. Проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради.
 3. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.
 4. Внесення пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органі за результатами роботи управління.

Загальні положення

 1. Управління правової роботи юридичного департаменту Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору юридичного департаменту.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління правової роботи юридичного департаменту Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ правової експертизи з містобудівних та житлових питань.
  2. Відділ правової експертизи з економічних та інфраструктурних питань.
  3. Відділ правової експертизи з земельних питань.
  4. Відділ судової роботи.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад директор юридичного департаменту за поданням начальника управління, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 4. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту.
 5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, профільним заступником, директором юридичного департаменту за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора юридичного департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить Львівському міському голові / директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління, приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, за зверненнями виконавчих органів міської ради підготовка претензій від імені міської ради, виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради.
  13. Розгляд претензій, отриманих міською радою, виконавчим комітетом міської ради, виконавчими органами міської ради, підготовка проектів відповідей на претензії.
  14. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, міського голови, за зверненнями виконавчих органів міської ради підготовка позовів від імені міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, виконавчих органів міської ради до судів; звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади м. Львова, а також повноваження органів та посадових осіб міської ради.
  15. Розгляд позовів, пред’явлених до міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, виконавчих органів міської ради, підготовка відзивів / заперечень на них.
  16. Представництво інтересів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, департаменту фінансової політики, департаменту економічного розвитку, департаменту містобудування, департаменту житлового господарства та інфраструктури, департаменту освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, департаменту розвитку, департаменту “Адміністрація міського голови“, управління “Секретаріат ради“, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, управління регулювання забудови департаменту містобудування, управління земельних ресурсів департаменту містобудування, управління туризму департаменту розвитку, управління культури департаменту розвитку, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, управління охорони здоров’я департаменту освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, управління молоді та спорту департаменту освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, відділу професійної освіти департаменту освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, управління державної реєстрації, організаційного управління у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
  17. Здійснення апеляційного, касаційного оскарження постанов, ухвал, рішень судів; звернення щодо перегляду постанов та рішень судів за нововиявленими та винятковими обставинами в інтересах територіальної громади м. Львова.
  18. Сприяння належному виконанню постанов, ухвал та рішень судів.
  19. Аналіз результатів претензійної та судової роботи.
  20. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови підготовка звернень до прокуратури, інших правоохоронних та контролюючих органів про здійснення перевірок дотримання законодавства України фізичними та юридичними особами.
  21. Розгляд окремих ухвал судів, актів прокурорського реагування, подань правоохоронних та контрольних органів, підготовка пропозицій щодо їх виконання.
  22. За дорученнями міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови підготовка звернень до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб, які порушують законодавство України, ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету та розпорядження Львівського міського голови і завдають шкоду інтересам територіальної громади м. Львова.
  23. За зверненнями виконавчих органів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування надання консультацій з правових питань, які відносяться до їх компетенції.
  24. Здійснення методичного керівництва діяльністю юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  25. Отримання та аналіз інформації про діяльність юридичних служб, юрисконсультів виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  26. За зверненнями виконавчих органів міської ради роз’яснення правозастосовчої практики в окремих питаннях.
  27. Надання фізичним та юридичним особам юридичної допомоги у питаннях їх взаємодії з міською радою, виконавчим комітетом та Львівським міським головою.
  28. Взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими установами та іншими спеціалізованими організаціями з правових питань.
  29. Подання Львівському міському голові пропозицій щодо проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб міської ради, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків завдають шкоду інтересам територіальної громади м. Львова.
  30. Подання міської раді, виконавчому комітету, Львівському міському голові пропозицій про скасування наказів виконавчих органів міської ради, які не відповідають законодавству України, компетенції відповідних органів та завдають шкоду інтересам територіальної громади м. Львова.
  31. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі юридичного департаменту.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.