Управління регулювання забудови

  Оновлено: 01.02.2017, 15:19

  Графік роботи:

  Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
  Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
  Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
  * Обідня перерва з 13:00 до 14:00

  Контакти:

  79008, Львів, пл. Ринок, 1

  Документи

  Інформація про діяльність

  • Основні завдання
  • Положення
  1. Участь у вирішенні питань оформлення документів на землекористування.
  2. Врегулювання питань індивідуальної житлової забудови, забудови земельних ділянок садових та дачних товариств.
  3. Врегулювання питань реконструкцій індивідуальних житлових будинків та квартир в багатоквартирних житлових будинках. 2.1.4. Розгляд питань щодо створення об’єктів монументально-декоративного мистецтва.
  4. Розгляд питань щодо розміщення тимчасових об’єктів (літніх майданчиків та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності).
  5. Розгляд питань щодо розміщення об’єктів реклами та вивісок.
  6. Організація та проведення творчих конкурсів.

  Загальні положення

  1. Управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
  2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту містобудування.
  3. Управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
  4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача, відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
  5. Повне найменування управління: управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради.
  6. Юридична адреса управління: пл. Ринок,1, м. Львів, 79008.

  Структура та організація роботи

  1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту, у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
  2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
   1. Відділ житлової забудови та реконструкції.
   2. Відділ архітектурно-художнього оформлення міста.
  3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
  4. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
  5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
  6. Начальник управління:
   1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником з економічних питань та містобудування, директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
   2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
   3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
   4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
   5. Підписує підготовані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
   6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
   7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
   8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

  Компетенція управління

  1. До компетенції управління належать такі повноваження:
   1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до основних завдань управління, та реалізація прийнятих ними рішень.
   2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
   3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
   4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
   5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
   6. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
   7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
   8. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
   9. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
   10. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
   11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій в частині своїх повноважень, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
   12. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад що стосуються повноважень управління; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями.
   13. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або працівниками управління на підставі виданої керівником довіреності.
   14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю,вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
   15. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України .
   16. Надання забудовникам вихідних даних на проектування будівельного паспорта забудови земельної ділянки для розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м; господарських будівель і споруд, гаражів; елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки за умови відповідності намірів забудови затвердженій містобудівній документації та документам на землекористування.
   17. Підготовка та подання на розгляд міської ради пропозицій щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Львова.
   18. Затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на:
    1. Реконструкцію, реставрацію окремих частин житлових та нежитлових приміщень (будівель) у межах існуючого об’єму об’єкта (у разі розширення за рахунок об’єму горища без зміни конфігурації даху при зміні функції житлового приміщення на нежитлову або при зміні функції нежитлового приміщення на житлову, а також зміні техніко-економічних показників житлових та нежитлових приміщень (будівель).
    2. Реконструкцію окремих приміщень будівлі, споруди з влаштуванням автономного джерела теплопостачання для опалення цієї будівлі, споруди.
    3. Будівництво об’єктів стільникового зв’язку та їх зовнішніх інженерних мереж.
   19. Надання висновків:
    1. Про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва, реконструкції.
    2. Про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі.
    3. Про можливість експлуатації приміщення без проведення будівельних робіт, який є підставою для отримання технічних умов в інженерних службах міста.
    4. Про відповідність тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності паспорту прив’язки.
    5. Про відповідність існуючих тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності погодженим проектам.
    6. Про можливість (доцільність) розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.
    7. Про необхідність проектування і спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв’язку і телекомунікацій тощо.
   20. Погодження проектів:
    1. Встановлення рекламної конструкції.
    2. Тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
    3. Зміни місця розташування рекламної конструкції у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації.
    4. Складних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
   21. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.
   22. Надання паспорта відкритого літнього майданчика.
   23. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

  Права управління

  1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління (працівники його структурних підрозділів) має право:
   1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
   2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
   3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
   4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
   5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
   6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
   7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
   8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
   9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
   10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
   11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, тематика яких стосується напрямків роботи управління, сприяти у межах своєї компетенції їх проведенню.

  Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

  1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
  2. Кошторис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
  3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
  4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
  5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
  6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.

  Відповідальність посадових осіб управління

  1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки відповідно до своїх посадових інструкцій та в межах повноважень, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
  2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

  Заключні положення

  1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
  2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.