Управління соціального захисту

Управління соціального захисту займається розвитком у Львові системи надання соціальних послуг на основі міжнародних принципів відкритості, конкурентності, ефективності із урахуванням індивідуальних потреб окремої категорії громадян.

Графік роботи


Понеділок 08:00-17:00 Четвер 08:00-17:00
Вівторок 08:00-17:00 П'ятниця 08:00-15:45
Середа 08:00-17:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Графік прийому громадян у Єдиних приймальняхвідділів соціального захисту районів м. Львова:

Понеділок 13:00-18:00 год.
Вівторок - Четвер 09:00-18:00 год.
П'ятниця неприйомний день
Субота, неділя вихідний

Повноваження


 1. Реалізація у м. Львові політики у соціальній сфері.
 2. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
 3. Внесення міській раді, виконавчому комітету та Львівському міському голові пропозицій про встановлення за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.
 4. Надання у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів допомог, пільг, компенсацій тощо відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.
 5. Організація та участь в межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов’язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у м. Львові.

Основні завдання


Розвиток у Львові системи надання соціальних послуг на основі міжнародних принципів відкритості, конкурентності, ефективності із урахуванням індивідуальних потреб окремої категорії громадян. Також до компетенції належить розробка і виконання міських програм щодо соціального захисту львів’ян та створення сприятливих умов для ефективної роботи установ, закладів і служб соціальної сфери міста різних форм власності, та координування їх діяльності.

Також управління займається співпрацею із неурядовими організаціями соціального спрямування, участю у міжнародних програмах та реалізацією спільних проектів з іноземними партнерами, щодо підвищення якості надання соціальних послуг потребуючим львів’янам.

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.
 2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
 3. Начальник управління має двох заступників.

Основні завдання

 1. Реалізація у межах своїх повноважень державної та місцевої політики у соціальній сфері.
 2. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення м. Львова.
 3. Організація здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян.
 4. Створення у м. Львові ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної та доступної системи соціальних послуг.
 5. Створення сприятливих умов для функціонування установ, закладів і служб соціальної сфери різних форм власності.

Положення


Загальні положення

 1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ та від 15.09.2016 № 927 “Про внесення змін і доповнень до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань і підпорядкованим директору департаменту гуманітарної політики.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: вул. Галицька, 21, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту гуманітарної політики, у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту гуманітарної політики, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат.
  2. Відділ соціальних програм та програмного забезпечення, до складу якого входить сектор програмного забезпечення.
  3. Відділ правової роботи та управління персоналом, до складу якого входить сектор з питань персоналу.
  4. Планово-фінансовий відділ, до складу якого входять сектор бухгалтерського обліку та звітності та сектор фінансування видатків на соціальний захист.
 3. Управлінню підпорядковуються його структурні підрозділи (з правами юридичної особи):
  1. Галицький відділ соціального захисту.
  2. Личаківський відділ соціального захисту.
  3. Залізничний відділ соціального захисту.
  4. Шевченківський відділ соціального захисту.
  5. Франківський відділ соціального захисту.
  6. Сихівський відділ соціального захисту.
 4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням директора департаменту, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 5. Начальник управління має двох заступників (у тому числі одного заступника, який не очолює відділ), яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат є заступником начальника управління. Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
 6. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 7. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту гуманітарної політики за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту гуманітарної політики.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту гуманітарної політики.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих комунальних установ, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг.
  7. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування установ та закладів, які перебувають у його підпорядкуванні, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування установ та закладів, які перебувають у підпорядкуванні управління, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.
  8. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  9. Призначення керівників комунальних установ та закладів, які перебувають у підпорядкуванні управління, укладення контрактів з їх керівниками за попереднім погодженням Львівського міського голови.
  10. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних установ та закладів та подання міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.
  11. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачами яких є підпорядковані управлінню комунальні установи та заклади, а також приміщень, які перебувають в оренді цих установ та закладів.
  12. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
  13. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  14. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  15. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  16. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, установами та закладами. Забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та закладах.
  17. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами, установами та закладами.
  18. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  19. Затвердження / погодження установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих управлінню установ та закладів.
  20. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів установ та закладів.
  21. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  22. Внесення міській раді, виконавчому комітету та Львівському міському голові пропозицій про встановлення за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.
  23. Надання у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів допомог, пільг, компенсацій тощо.
  24. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.
  25. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством України.
  26. Забезпечення надання населенню щомісячних адресних безготівкових субсидій для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
  27. Забезпечення виконання державних програм щодо санаторно-курортного забезпечення ветеранів війни, інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації; контроль за організацією роботи щодо здійснення компенсаційних виплат на бензин, транспортне обслуговування інвалідів і за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідів-війни.
  28. Вирішення відповідно до законодавства питань про виплату щомісячної допомоги особам, котрі здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.
  29. Проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки потребуючих громадян.
  30. Організація надання соціальних послуг бездомним особам та здійснення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.
  31. Надання у встановленому порядку одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим особам, які опинилися у складних життєвих обставинах (зокрема, інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим як жертви політичних репресій, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок авіакатастрофи, що сталась 27.07.2002 на військовому летовищі “Скнилів“, членам їх сімей, а також іншим особам).
  32. Організація для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, побутового обслуговування, а також безоплатного харчування у встановленому порядку.
  33. Надання у передбачених законодавством випадках допомоги на поховання громадян.
  34. Організація та участь в межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов’язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у місті.
  35. Забезпечення фінансування (виплати) усіх видів допомог, пільг, компенсацій тощо, наданих (призначених) відділами соціального захисту управління.
  36. Виконання функцій та завдань виконавчого органу міської ради з питань соціального захисту населення.
  37. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
  10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
 2. Кошторис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
 3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім завідувача господарством), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
 5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
 6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з департаментом фінансової політики.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Програми


Програма створення у м. Львові універсально доступного середовища для людей з особливими потребами

Програма спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки відпочинку, заклади соціального захисту населення, лікарні, санаторії, театри, кінотеатри, заклади торгівлі, культові споруди тощо).

Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Проекти


Міжнародний проект в рамках програми LogoEast II «Підвищення якості надання послуг у м. Львові»

у співпраці між муніципалітетом м. Делфт /Нідерланди/ та управлінням соціального захисту Львівської міської ради щодо підвищення ефективності менеджменту в структурі обслуговування населення.

Для втілення цієї ідеї розробляється сайт «Львів соціальний», на якому будуть різноманітні рубрики для мешканців міста — користувачів соціальних послуг — /соціальні допомоги, соціальні послуги, правова просвіта, тощо/, а також в одному з районних відділів соціального захисту буде створено Єдиний центр обслуговування громадян, де будуть приймати різнотипні звернення мешканців міста, які в подальшому надходитимуть до спеціалістів з профільних питань.

Реалізація даної ініціативи буде першим кроком на шляху впровадження концепції «Максимальний результат за мінімальних зусиль».

Міжнародний тристоронній проект в рамках програми LogoEast II «Від теорії до практики в наданні послуг бездомним людям у місті Львові»

Співпраця між управлінням соціального захисту ЛМР та муніципалітетами м. Варшави /Польща/ та м. Гаага /Нідерланди/ з метою підвищення практичних навичок і знань та якості соціальних послуг, які надають бездомним соціальні працівники неурядових організацій Львова і комунальної установи Центр обліку та нічного перебування бездомних та посадовці органів місцевого самоврядування.

Міжнародний проект з працевлаштування неповносправних осіб із супроводом «Тренер»

Співпраця з Фондом Кшижова для європейського порозуміння та Вроцлавлавським Сейміком неповносправних осіб /Польща/.
Проект передбачав навчання асиcтентів-тренерів праці для роботи з неповноправними у сфері їх професійного навчання та подальшого працевлаштування.

Кожен тренер у перспективі відповідатиме за певну групу неповносправних осіб, здійснювати їх соціальний супровід, підшуковуватиме роботодавця, надаватиме підтримку при виконанні професійних обов'язків неповносправною особою.
Робота в цьому напрямі є новим позитивним досвідом, адже у Львові і в Україні категорія неповносправної молоді є чисельною і нова модель працевлаштування із супроводом для молоді із розумовою неповносправністю є перспективною.


Оновлено: 15.11.2021, 03:50