Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Управління з питань надзвичайних ситуацій займається  координацією роботи усіх підпорядкованих ланок під час надзвичайної ситуації та забезпечення їх оперативної роботи; розробкою і реалізацією заходів щодо підтримання готовності усіх підпорядкованих  ланок до дій за призначенням щодо цивільного захисту населення під час надзвичайної ситуації; розробкою і реалізацією заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.

Також управління займається організація навчання населення правилам користування засобами захисту, діям в нестандартних і несприятливих побутових умовах або в умовах надзвичайних ситуацій та терористичних проявів, організація практичних тренувань.

Графік роботи


Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-16:45
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Контакти


ПОСАДА

ПІБ

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

№ КАБІНЕТУ

E-MAIL

Начальник управління

Іваніцький Віктор Марцінович

297-51-07

207

Ivanitskyi.Viktor@lvivcity.gov.ua

Головний спеціаліст, бухгалтер

Першин Лілія Йосифівна

297-51-08

205

Pershyn.Liliia@lvivcity.gov.ua

Відділ планування та дій у надзвичайних ситуаціях

Заступник начальника управління-начальник відділу

Ковальчук Олександр Іларіонович

297-51-09

203

Kovalchuk.Oleksandr@lvivcity.gov.ua

Головний спеціаліст з оповіщення та зв'язку

Морозенко Володимир Іванович

297-51-08

203

MOROZENKO.VOLODYMYR@lvivcity.gov.ua

Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення

Авдєєв Анатолій Анатолійович

297-51-08

203

Avdieiev.Anatolii@lvivcity.gov.ua

Провідний спеціаліст з планування

Соколовський Орест Всеволодович

297-51-08

203

Sokolovskyi.Orest@lvivcity.gov.ua

Провідний спеціаліст з забезпечення дій у надзвичайних ситуаціях

Юхніч В'ячеслав Петрович

297-51-08

206

YUKHNICH.VIACHESLAV@lvivcity.gov.ua

Відділ захисту населення та територій

Начальник відділу

Дубчак Олег Васильович

297-51-10

201

Dubchak.Oleh@lvivcity.gov.ua

Головний спеціаліст

Дідик Михайло Богданович

297-51-10

201

Didyk.Mykhailo@lvivcity.gov.ua

Головний спеціаліст

Чучукало Василь Петрович

297-51-10

201

Chuchukalo.Vasyl@lvivcity.gov.ua

Провідний спеціаліст

Орліковський Віталій Вікторович

297-51-10

201

Інформація про діяльність


 1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.
 2. Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з цивільним захистом, на території м. Львова.
 3. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 4. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
 5. Здійснення разом з іншими виконавчими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
 6. Участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань з цивільного захисту і техногенної безпеки щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
 7. Звернення з поданням до Львівського міського голови щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні чинного законодавства у сфері цивільного захисту.
 8. Надання у встановленому порядку інформації спеціально уповноваженим та правоохоронним органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 9. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
 10. Координація діяльності сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 11. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на адміністративній території м. Львова.
 12. Забезпечення оповіщення керівного складу, органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, населення міста про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.
 13. Підготовка та надання відповідним органам пропозицій щодо:
  1. Проектів державних, регіональних і місцевих програм удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
  2. Удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.
  3. Включення до проекту міського бюджету м. Львова витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
  4. Розподілу коштів резервного фонду міського бюджету м. Львова для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  5. Складу та оснащення сил і засобів Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  6. Створення спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та формувань.
  7. Утворення та складу спеціальної комісії і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь у їх роботі.
 14. Участь у:
  1. Прогнозуванні імовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території та об’єктах міста.
  2. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.
  3. Організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проводяться силами Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захист Львівської області.
  4. Впровадженні у практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації.
  5. Здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації.
  6. Розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
  7. Здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах міста.
 15. Організація та у встановленому порядку здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
 16. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
 17. Сприяння, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
 18. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
 19. Спільно з департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головним управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області:
  1. Участь у перевірках готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до виконання покладених на них завдань.
  2. Підготовка розрахунків для формування державного замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  3. Підготовка пропозицій щодо потреби у засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
 20. Організація накопичення, зберігання та своєчасна видача засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах в режимі "Повсякденної діяльності" та в особливий період.
 21. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
 22. Організація та забезпечення роботи Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
 23. Планування та координація роботи з формування страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.
 24. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення.
 25. Організація роботи Міської комісії з питань евакуації.
 26. Забезпечення отримання та доведення до виконавчих органів міської ради розпоряджень про переведення Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у вищі ступені готовності.
 27. Погодження проведення заходів з використанням феєрверків, піротехнічних засобів і вибухових речовин.
 28. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.
 29. Заслуховування інформації суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту.
 30. Залучення до обстежень будівель, споруд і територій спеціалістів інших спеціалізованих закладів для отримання висновків їх технічного стану і рівня загроз.

Оновлено: 12.02.2021, 02:17