Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони

Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони займається  координацією роботи усіх підпорядкованих ланок під час надзвичайної ситуації та забезпечення їх оперативної роботи

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Контакти


79019, Львів, вул. Донецька, 7
ПОСАДА ПІБ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ № КАБІНЕТУ E-MAIL
Начальник управління 297-51-07 207
Заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій,цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР Пашук Ростислав Богданович 297-51-07
Головний спеціаліст, бухгалтер Першин Лілія Йосифівна 297-51-08 205 [email protected]
Відділ планування та дій у надзвичайних ситуаціях
Заступник начальника управління-начальник відділу Ковальчук Олександр Іларіонович 297-51-09 203 [email protected]
Головний спеціаліст з оповіщення та зв'язку Соколовський Орест Всеволодович 297-51-08 203 [email protected]
Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення Авдєєв Анатолій Анатолійович 297-51-08 203 [email protected]
Провідний спеціаліст з планування Денисенко Інна Володимирівна 297-51-08 203 [email protected]
Головний спеціаліст з забезпечення дій у надзвичайних ситуаціях Юхніч В'ячеслав Петрович 297-51-08 206 [email protected]
Відділ захисту населення та територій
Начальник відділу Дубчак Олег Васильович 297-51-10 201 [email protected]
Головний спеціаліст Дідик Михайло Богданович 297-51-10 201 [email protected]
Головний спеціаліст Чучукало Василь Петрович 297-51-10 201 [email protected]
Провідний спеціаліст Орліковський Віталій Вікторович 297-51-10 201 [email protected]
Провідний спеціаліст Макогон Роман Володимирович 297-51-10 201 [email protected]
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Богуцький Богдан Осипович 297-51-10 201
Водій легкового автомобіля (спецавтомобіля) Чайка Роман Ярославович 297-51-10 201
Відділ взаємодії з територіальною обороною
Головний спеціаліст Галас Юрій Васильович 297-51-08 207 [email protected]

Повноваження


 1. 4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері цивільного захисту, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
  4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
  4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
  4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
  4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, господарських договорів та інших договорів.
  4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
  4.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  4.1.13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
  4.1.14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
  4.1.15. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
  4.1.16. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
  4.1.17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління у порядку, встановленому міською радою.
  4.1.18. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.
  4.1.19. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільним захистом, на території Львівської міської територіальної громади.
  4.1.20. Участь в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  4.1.21. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
  4.1.22. Здійснення разом з іншими виконавчими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
  4.1.23. Участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань з цивільного захисту і техногенної безпеки щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
  4.1.24. Звернення з поданням до Львівського міського голови щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства України у сфері цивільного захисту.
  4.1.25. Надання у встановленому порядку інформації спеціально уповноваженим та правоохоронним органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України.
  4.1.26. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення на адміністративній території Львівської міської територіальної громади.
  4.1.27. Координація діяльності сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
  4.1.28. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на адміністративній території Львівської міської територіальної громади.
  4.1.29. Забезпечення оповіщення керівного складу, органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, населення Львівської міської територіальної громади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.
  4.1.30. Підготовка та надання відповідним органам пропозицій щодо:
  4.1.30.1. Проєктів державних, регіональних і місцевих програм удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
  4.1.30.2. Удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.
  4.1.30.3. Включення до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
  4.1.30.4. Розподілу коштів резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  4.1.30.5. Складу та оснащення сил і засобів Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  4.1.30.6. Участь у створенні спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
  4.1.30.7. Утворення складу спеціальної комісії і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь у їх роботі.
  4.1.31. Участь у:
  4.1.31.1. Прогнозуванні імовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території та об’єктах Львівської міської територіальної громади.
  4.1.31.2. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.
  4.1.31.3. Організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проводяться силами Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  4.1.31.4. Впровадженні у практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації.
  4.1.31.5. Здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проєктної документації.
  4.1.31.6. Розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
  4.1.31.7. Здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах Львівської міської територіальної громади.
  4.1.32. Організація та у встановленому порядку здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
  4.1.33. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
  4.1.34. Сприяння, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
  4.1.35. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
  4.1.36. Спільно з департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головним управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області:
  4.1.36.1. Участь у перевірках готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до виконання покладених на них завдань.
  4.1.36.2. Підготовка розрахунків для формування державного замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  4.1.36.3. Підготовка пропозицій щодо потреби у засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
  4.1.37. Організація накопичення, зберігання та своєчасна видача засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах у режимі “Повсякденної діяльності“ та в особливий період.
  4.1.38. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
  4.1.39. Організація та забезпечення роботи Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
  4.1.40. Планування та координація роботи з формування страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.
  4.1.41. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення.
  4.1.42. Організація роботи Міської комісії з питань евакуації.
  4.1.43. Забезпечення отримання та доведення до виконавчих органів міської ради розпоряджень про переведення Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у вищі ступені готовності.
  4.1.44. Погодження проведення заходів з використанням феєрверків, піротехнічних засобів і вибухових речовин.
  4.1.45. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.
  4.1.46. Заслуховування інформації суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту.
  4.1.47. Залучення до обстежень будівель, споруд і територій спеціалістів інших спеціалізованих закладів для отримання висновків їх технічного стану і рівня загроз.
  4.1.48. Участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву у мирний час та в особливий період.
  4.1.49. Вжиття заходів для забезпечення у межах видатків бюджету Львівської міської територіальної громади належного фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву.
  4.1.50. Сприяння створенню добровольчих формувань Львівської міської територіальної громади.
  4.1.51. Забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури у межах Львівської міської територіальної громади.
  4.1.52. Сприяння популяризації участі у заходах національного спротиву.

Основні завдання


2.1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.
2.2. Планування заходів щодо захисту населення, територій та майна, ліквідації наслідків воєнних (бойових) дій.
2.3. Взаємодія з постійно діючим штабом зони територіальної оборони.
2.4. Підготовка населення Львівської міської територіальної громади до національного спротиву.
2.5. Утворення добровольчих формувань для виконання завдань територіальної оборони в межах Львівської міської територіальної громади.
2.6. Проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави.
2.7. Визначення загроз та розробка плану заходів взаємодії щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.
2.8. Вжиття заходів з інформування населення про користування засобами захисту та дій у випадках надзвичайних ситуацій.
2.9. Забезпечення додержання державної політики у сфері цивільного захисту.
2.10. Здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом на території Львівської міської територіальної громади.
2.11. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.12. Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
2.13. Проведення робіт з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

Програми


В 2008 році управлінням підготовлено проект Програми створення страхового фонду документації в м. Львові на період 2008-2010 років, який було прийнято ухвалою сесії Львівської міської ради № 2102 від 25.09.2008 року.Управління контролює виконання цієї програми спільно із Західним регіональним центром Страхового фонду документації МНС України.

Також управлінням проводиться робота щодо здійснення контролю за виконанням Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м. Львова, на період 2006-2010 років, схваленої рішенням виконкому від 01.04.2005 р. № 314.

Послуги


Перелік послуг, які надаються управлінням з питань НС та ЦЗН ЛМР

Перелік послуг, що надаються Нормативно правовий акт, на підставі якого надаються адміністративні (державні) послуги
Погодження на проведення феєрверків у місті Львові
 • Закон України від 03.06.2004 року №  1745-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму" (із змінами),  постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему" (із змінами і доповненнями),
 • Наказ МВС України від 23.12.2003 року № 1649 "Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів", ухвали сесії Львівської міської ради від 28.01.2010 року № 3166 "Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на території м. Львова", від 17.12.2015р.  № 23 "Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів та території м.Львова"
Надання інформації та консультацій при підготовці містобудівної документації розроблення детальних планів забудови територій та проектів на будівництво об’єктів цивільного захисту у частині додержання вимог ЦЗ і техногенної безпеки
 • Кодекс цивільного захисту України затверджений Законом України № 5403-УІ від 02.10.2012 р. (Гл. 8 п.1. )
 • Положення про Управління з питань НС та ЦЗН ЛМР
Взаємодія оперативно-чергових та диспетчерських служб з обміну інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.
 • Постановами Кабінету Міністрів України від 9.01.2014р.: 
  • № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", від 16.12.1999 р.
  • № 2303 "Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій" (із доповненнями),
 • директиви начальника Цивільної оборони України — Прем'єр-міністра України від 20.10.1999 р. № 28-дск "Про регламент взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій",
 • рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 07.10.2011р.  № 888 "Про затвердження Положення про координацію та взаємне інформування між диспетчерськими службами підприємств, установ та організацій міста Львова",
 • розпорядження Львівського міського голови від 21.04.2010р. № 131 "Про затвердження Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах Львівської міської ланки територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій", від 17.12.2013р. № 539 "Про затвердження Порядку функціонування Львівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту"
Координація діяльності виконавчих органів міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту, суб’єктів господарювання, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування, щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних та відновних робіт.

Кодекс цивільного захисту України,  постанови  Кабінету Міністрів України від 9.01.2014р:

 • № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", від 8.07.2015р. 
 • № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" наказу МВС від 26.12.2014р. 
 • № 1406 "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", розпорядження Львівського міського голови від 29.12.2015р.
 • № 562 "Про спеціалізовані служби цивільного захисту Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області", від 29.12.2015р.
 • № 563 "Про затвердження Положення про Львівську міську ланку територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту"
Організація збору та підготовки до утилізації металевої ртуті і небезпечних матеріалів від населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності на території м.Львова
 • Кодекс цивільного захисту України,Закони України "Про відходи", "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення", постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р.  № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту",
 • наказ МНС України від 08.07.2009р. № 463 "Про затвердження методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 17.10.2003р. "Про затвердження Правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації та захоронення відходів у місті Львові"
Проведення евакуаційних заходів в разі загрози, або виникнення надзвичайних ситуацій

Кодекс цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 30.10.2013р. № 841 "Про затвердження Положення проведення евакуації у разі загрози виникнення  або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", 
 • від 14.08.2013р. № 581 "Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб'єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",

Наказ МНС України:

 • від 27.07.05 № 102 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у рази загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період"
Організація навчання населення та керівного складу суб’єктів господарювання незалежно від форм власності правилам користування засобами захисту, діям у надзвичайних і несприятливих побутових умовах або в умовах надзвичайних ситуацій та терористичних проявів.

Постанови КМУ:

 • від 26.06.2013р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях",
 • від 23.10.2013р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту",

Наказ МВС України:

 • від 11.09.2014р. № 934 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"
Надання допомоги органам влади, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у створенні та веденні страхового фонду документації (СФД)
 • Закон України від 11 січня 2005 року № 2310-Р/ «Про страховий фонд документації України». Постанова Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 року № 320 «Про затвердження положення про формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації».
 • Ухвала ЛМР від 30.05.2013 року № 2310 «Про затвердження Програми створення страхового фонду документації м. Львова на 2013- 2017 роки».
Розгляд скарг та звернень громадян і юридичних осіб. 
 • Закон України "Про звернення громадян" (із змінами), Указ Президента України від 7 лютого 2008 р. N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Положення


1. Загальні положення


1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим керуючому справами виконкому.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами начальника управління, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: 79019, м. Львів, вул. Донецька, 7.

2. Основні завдання


2.1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.
2.2. Планування заходів щодо захисту населення, територій та майна, ліквідації наслідків воєнних (бойових) дій.
2.3. Взаємодія з постійно діючим штабом зони територіальної оборони.
2.4. Підготовка населення Львівської міської територіальної громади до національного спротиву.
2.5. Утворення добровольчих формувань для виконання завдань територіальної оборони в межах Львівської міської територіальної громади.
2.6. Проведення інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави.
2.7. Визначення загроз та розробка плану заходів взаємодії щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.
2.8. Вжиття заходів з інформування населення про користування засобами захисту та дій у випадках надзвичайних ситуацій.
2.9. Забезпечення додержання державної політики у сфері цивільного захисту.
2.10. Здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом на території Львівської міської територіальної громади.
2.11. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2.12. Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
2.13. Проведення робіт з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

3. Структура та організація роботи


3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова, за поданням керуючого справами виконкому у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ планування та дій у надзвичайних ситуаціях.
3.2.2. Відділ взаємодії з територіальною обороною.
3.2.3. Відділ захисту населення та територій.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Начальник управління має двох заступників (один з них є начальником відділу планування та дій у надзвичайних ситуаціях), яких призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.
Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, а також керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів начальника управління.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, забезпечує ведення особових справ, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

4. Компетенція управління


4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у сфері цивільного захисту, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання, господарських договорів та інших договорів.
4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад.
4.1.15. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.16. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління у порядку, встановленому міською радою.
4.1.18. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.
4.1.19. Організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з цивільним захистом, на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.20. Участь в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4.1.21. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
4.1.22. Здійснення разом з іншими виконавчими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
4.1.23. Участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань з цивільного захисту і техногенної безпеки щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
4.1.24. Звернення з поданням до Львівського міського голови щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства України у сфері цивільного захисту.
4.1.25. Надання у встановленому порядку інформації спеціально уповноваженим та правоохоронним органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України.
4.1.26. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення на адміністративній території Львівської міської територіальної громади.
4.1.27. Координація діяльності сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
4.1.28. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на адміністративній території Львівської міської територіальної громади.
4.1.29. Забезпечення оповіщення керівного складу, органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, населення Львівської міської територіальної громади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.
4.1.30. Підготовка та надання відповідним органам пропозицій щодо:
4.1.30.1. Проєктів державних, регіональних і місцевих програм удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
4.1.30.2. Удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.
4.1.30.3. Включення до проєкту бюджету Львівської міської територіальної громади витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
4.1.30.4. Розподілу коштів резервного фонду бюджету Львівської міської територіальної громади для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4.1.30.5. Складу та оснащення сил і засобів Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
4.1.30.6. Участь у створенні спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
4.1.30.7. Утворення складу спеціальної комісії і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь у їх роботі.
4.1.31. Участь у:
4.1.31.1. Прогнозуванні імовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території та об’єктах Львівської міської територіальної громади.
4.1.31.2. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.
4.1.31.3. Організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проводяться силами Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
4.1.31.4. Впровадженні у практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації.
4.1.31.5. Здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проєктної документації.
4.1.31.6. Розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
4.1.31.7. Здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах Львівської міської територіальної громади.
4.1.32. Організація та у встановленому порядку здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
4.1.33. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
4.1.34. Сприяння, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
4.1.35. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
4.1.36. Спільно з департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головним управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області:
4.1.36.1. Участь у перевірках готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до виконання покладених на них завдань.
4.1.36.2. Підготовка розрахунків для формування державного замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
4.1.36.3. Підготовка пропозицій щодо потреби у засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
4.1.37. Організація накопичення, зберігання та своєчасна видача засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах у режимі “Повсякденної діяльності“ та в особливий період.
4.1.38. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
4.1.39. Організація та забезпечення роботи Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
4.1.40. Планування та координація роботи з формування страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.
4.1.41. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення.
4.1.42. Організація роботи Міської комісії з питань евакуації.
4.1.43. Забезпечення отримання та доведення до виконавчих органів міської ради розпоряджень про переведення Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у вищі ступені готовності.
4.1.44. Погодження проведення заходів з використанням феєрверків, піротехнічних засобів і вибухових речовин.
4.1.45. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.
4.1.46. Заслуховування інформації суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту.
4.1.47. Залучення до обстежень будівель, споруд і територій спеціалістів інших спеціалізованих закладів для отримання висновків їх технічного стану і рівня загроз.
4.1.48. Участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву у мирний час та в особливий період.
4.1.49. Вжиття заходів для забезпечення у межах видатків бюджету Львівської міської територіальної громади належного фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України до національного спротиву.
4.1.50. Сприяння створенню добровольчих формувань Львівської міської територіальної громади.
4.1.51. Забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури у межах Львівської міської територіальної громади.
4.1.52. Сприяння популяризації участі у заходах національного спротиву.

5. Права управління


5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проєктів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління


6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім водія легкового автомобіля (спецмашини), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління


7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8. Заключні положення


8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.“.

 


Оновлено: 26.12.2022, 09:48