Управління житлового господарства

Управління житлового господарства займається формуванням та реалізацією єдиної політики у житлово-комунальному господарстві міста, розробка механізмів реалізації.

Графік роботи


Понеділок08:00-17:00Четвер08:00-17:00
Вівторок08:00-17:00П'ятницязгідно графіка-календаря
Середа08:00-17:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 341

Повноваження


 1. 1.Розгляд питань та подання пропозицій департаменту про виключення з житлового фонду непридатних для проживання або аварійних квартир (будинків) і переведення їх у нежитловий фонд та з інших питань щодо використання житлових приміщень.                                                                     

  2.Формування пропозицій виконавчому комітету щодо включення (виключення) квартир у число службових.

  3.Формування списків кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за кошти Львівської міської територіальної громади та підготовка рішень на розгляд виконавчого комітету про затвердження цих списків.

  4.Надання пропозицій для придбання квартир для пільгових категорій черговиків у встановленому порядку.

  5.Здійснення за дорученням департаменту контролю за проведенням робіт на об’єктах житлового фонду та інженерних спорудах.

  6.Проведення моніторингу роботи підприємств усіх форм власності у сфері управління житлового фонду.

  7.Моніторингу списання багатоквартирних будинків з балансу львівських комунальних підприємств.

  8.Контролю за підготовкою житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

  9.Реалізації загальної політики Львівської міської територіальної громади з питань, пов’язаних з утриманням домашніх тварин, регулювання чисельності безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них.

Основні завдання


Забезпечення функціонування та розвитку житлового господарства Львівської міської територіальної громади, підготовка та реалізація програм капітального ремонту, реконструкції та реставрації житлового фонду Львівської міської територіальної громади.

2.Розподілу та надання відповідно до законодавства України житла, яке належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади.             3.Фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств.

Програми


 • Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки.

 • Програма забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей.

 • Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки»

 • Програма створення житлово-будівельних кооперативів.

 • Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки".

 • Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки.

 • Програма створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові на 2019-2023 роки.

Проекти


 •             Взаємодія міської ради з Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» «Львівське регіональне управління» при наданні пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади»

            Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян.

            Створення житлово-будівельних кооперативів.

            Створення інфраструктури для належного вигулу собак.

Положення


Загальні положення

1.  Управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – управління ) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.                                                            2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту житлового господарства та інфраструктури.                                                                     3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.                                                                                                                                     4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.                                                                                                                  5. Повне найменування управління: управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.              6. Юридична адреса управління: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.
 

Структура та організація роботи

1.Управління житлового господарства очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту житлового господарства та інфраструктури у порядку, визначеному законодавством.
Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.
2.До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.Відділ капітального ремонту житлового фонду.
4.Відділ експлуатації житлового фонду.
5.Відділ комунального господарства.
6.Відділ зарахування на облік та закріплення житла.
7.Відділ обліку та розподілу житла.
8.Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади директор департаменту житлового господарства та інфраструктури за поданням начальника управління житлового господарства, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
9.Начальник управління має одного заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
10.Начальник управління:
1.Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства, директором департаменту за виконання покладених на управління завдань.
2.Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
4.Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
5.Візує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
6.Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури Львівського міського голови).
7.Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
8.Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Компетенція управління

До компетенції управління належать такі повноваження:
1.Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
2.Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органами місцевого самоврядування та їх виконавчих органах повноважень.
3.Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
5.Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
6.Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
7.Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
8.Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
9.Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад, забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
10.Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.
11.Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
12.Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів приймання-передачі відомчого житла.
13.Зберігання копій актів списання багатоквартирних будинків з балансу комунальних підприємств.
14.Здійснення моніторингу за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства.
15.Підготовка розрахунків розподілу квартир у житлових будинках, замовниками яких виступають підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.
16.Погодження передачі житла між підприємствами, установами, організаціями при підтвердженні правових та фінансових підстав.
17.Розгляд та подання пропозицій департаменту щодо зміни цільового призначення приміщень нежитлових у житлові, при умові відсутності втручання у несучі конструкції, про визнання будинків (квартир) такими, що виведені з аварійного стану.
18.Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів приймання-передачі відомчого житла у комунальну власність Львівської міської територіальної громади та подання документів для здійснення реєстрації права власності.
19.Підготовка та подання на розгляд у департамент розпорядчих документів про списання основних засобів комунальних підприємств.
20.Подання пропозицій департаменту щодо укладання договорів оренди (продовження терміну дії договору) житлових приміщень (ліжко-місць) з громадянами.
21.Розгляд питань та подання пропозицій департаменту про зміну статусу об’єктів (приміщень) житлового фонду, виключення з житлового фонду житлових приміщень та переведення їх у нежитловий фонд.
22.Підготовка необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.
23.Підготовка та подання департаменту пропозицій щодо закріплення службового житла та зміни договору найму у зв’язку із виведення службових приміщень з обліку “службових“.
24.Подання виконавчому комітету пропозицій щодо зміни статусу гуртожитків, укладення договорів найму житла у гуртожитках, що є власністю територіальної громади Львівської міської територіальної громади, ведення обліку громадян, які на законних підставах зареєстровані у гуртожитках та здійснення контролю за розподілом та утриманням житла у гуртожитках.
25.Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки) на підставі прийнятих уповноваженим органом рішень. Затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік. Здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Підготовка проектів наказів департаменту про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
26.Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку та передача квартирних чергових справ з врахування попереднього часу перебування на облік за колишнім місцем праці.
27.Підготовка проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, які підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, у зв’язку з відселенням з музеїв і культових споруд тощо; про надання житла черговикам підприємств.
28.Оформлення та видача ордерів на житлові приміщення.
29.Обмін житла громадян на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.
30.Забезпечення створення та функціонування постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води. Підготовка рішень виконавчого комітету щодо відключення від мережі центрального опалення та влаштування індивідуальної системи опалення.
31.Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
32.Здійснення підготовки та подання у департамент на затвердження титульного списку з реконструкції, реставрації, ремонту (капітального, поточного) багатоквартирних житлових будинків.
33.Формування відселенчого фонду та здійснення контролю за його використанням, здійснення тимчасового відселення мешканців у квартири відселенчого фонду та оренда житла на час капітального ремонту будинків.
34.Надання департаменту пропозицій щодо врегулювання питань з водозабезпечення населення, яке проживає у селах депресійної лійки, відповідно до законодавства України.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту житлового господарства та інфраструктури.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 16.10.2023, 14:51