Управління житлового господарства

Управління житлового господарства займається формуванням та реалізацією єдиної політики у житлово-комунальному господарстві міста, розробка механізмів реалізації.

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-16:45
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 341

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 • Афанасьєва Тетяна Сергіївна
  Голова правління ОСББ «Львівський  Дворик»- голова громадської ради
 • Яремко Михайло Михайлович 
  Голова правління ОСББ «Львів Рубчака 5»; секретар громадської ради
 • Онисько Богдан Іванович
  Представник ГО «Розвиток громади»
 • Мариняк Андрій Петрович
  Учасник ГО «Клуб Ділових Людей» 
 • Акер Ігор Ярославович
  Представник ГО «Правда і Закон»
 • Бегляров Георгій Леонович
  Заступник голови ГО «Рада співвласників житла», голова правління ОСББ «Антонича 22»
 • Глуховський Андрій Юрійович 
  Рада голів ОСББ м. Львова
 • Веділін Дмитро Володимирович
  Засновник газети «Ратуша Плюс»

Повноваження


 1. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
 2. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо проведення загальної політики міста з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; підготовка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; участь в оперативному контролі за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів; подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами; підготовка матеріалів для проведення конкурсів з метою залучення інвестицій до сфери поводження з побутовими відходами.
 3. Сприяння функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Здійснення підготовки та подання на затвердження титульного списку ремонту житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проведення фінансування ремонтних робіт, передбачених титульними списками.
 4. Координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
 5. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність м. Львова та майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.
 6. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів списання багатоквартирних будинків з балансу Львівських комунальних підприємств.
 7. Проведення аналізу технічного стану ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства, технічного обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості.
 8. Підготовка матеріалів для роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, що загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
 9. Підготовка необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
 10. Підготовка та подання департаменту пропозицій про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволів громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
 11. Підготовка та подання департаменту пропозицій про закріплення службового житла, про зняття зі службових приміщень статусу “службове“.
 12. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки) на підставі прийнятих уповноваженим органом рішень; затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Підготовка проектів наказів департаменту про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
 13. Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку та передача квартирних чергових справ з врахування попереднього часу перебування на облік за колишнім місцем праці.
 14. Підготовка проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, які підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, у зв’язку з відселенням з музеїв і культових споруд тощо; про надання житла черговикам підприємств.
 15. Оформлення та видача ордерів на житлові приміщення.
 16. Обмін та бронювання житла громадян на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.
 17. Формування відселенчого фонду та здійснення контролю за його використанням, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
 18. Організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.
 19. Підготовка та подання на розгляд в департамент розпорядчих документів про списання основних засобів комунальних підприємств.

Основні завдання


 1. Забезпечення функціонування та розвитку житлово-комунального господарства міста, підготовка та реалізація програм капітального ремонту, реконструкції та реставрації житлового фонду м. Львова.
 2. Розподілу та надання відповідно до законодавства України житла, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
 3. Фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств.

Програми


 • Програма: « Капітальний ремонт
 • дахів житлового фонду м. Львова»
 • Програма: « Капітальний ремонт житлового фонду»
 • Программа: «Капітальний ремонт протипожежних систем автоматики та димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості»
 • Програма: «Капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства житлових будинків»
 • Програма: «Упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у центральній частині міста»
 • Програма: «Передача житлових будинків відомчого фонду, які планується передати в комунальну власність територіальної громади м. Львова»
 • Програма: «Перевід електроживлення центральної частини міста з 220 В на 380 В»
 • Програма: «Розпуск загальнобудинкового обліку електроенергії»
 • Програма: «Ремонт електрощитових житлових будинків»
 • Програма: «Ремонт систем ЦО, водопостачання та водолвідведення»
 • Програма: «Cтворення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»

Проекти


 • Реалізація проекту «Розробка та впровадження заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві м. Львова».
 • Пілотний проект «Створення системи управління та довгострокового фінансування діяльності з підвищення енергетичної ефективності житлового фонду м. Львова».
 • Оснащення інженерних вводів житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії (всього 760 вузлів обліку).

Положення


Загальні положення

 1. Управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – управління ) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту житлового господарства та інфраструктури.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Управління не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Повне найменування управління: управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
 6. Юридична адреса управління: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1.

Структура та організація роботи

 1. Управління житлового господарства очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту житлового господарства та інфраструктури у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, йому безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
  1. Відділ капітального ремонту житлового фонду.
  2. Відділ експлуатації житлового фонду.
  3. Відділ комунального господарства.
  4. Відділ зарахування на облік та закріплення житла.
  5. Відділ обліку та розподілу житла.
 3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники відділів, яких призначає на посади директор департаменту житлового господарства та інфраструктури за поданням начальника управління житлового господарства, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови. Начальник управління має двох заступників, які очолюють відділи. Начальник відділу зарахування на облік та закріплення житла, начальник відділ капітального ремонту житлового фонду за посадою є заступниками начальника управління житлового господарства, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
  Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту житлового господарства та інфраструктури за поданням начальника управління.
 4. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 5. Начальник управління:
  1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, першим заступником міського голови, директором департаменту житлового господарства та інфраструктури за виконання покладених на управління завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління, приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо.
  7. Для заступників начальника управління визначає міру відповідальності, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція управління

 1. До компетенції управління належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
  6. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  7. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
  8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
  9. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  10. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
  11. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  12. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.
  13. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо проведення загальної політики міста з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; підготовка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; участь в оперативному контролі за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів; подання пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами; підготовка матеріалів для проведення конкурсів з метою залучення інвестицій до сфери поводження з побутовими відходами.
  14. Сприяння функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Здійснення підготовки та подання на затвердження титульного списку ремонту житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проведення фінансування ремонтних робіт, передбачених титульними списками.
  15. Координація проведення заходів з цивільної оборони, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо охорони праці, протипожежної безпеки і газобезпечного користування у підпорядкованих підприємствах та організаціях.
  16. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів приймання-передачі відомчого житла, іншого майна у комунальну власність м. Львова та майна загального користування у спільну власність власникам квартир та нежитлових приміщень.
  17. Підготовка та подання пропозицій про затвердження актів списання багатоквартирних будинків з балансу Львівських комунальних підприємств.
  18. Проведення аналізу технічного стану ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства, технічного обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення у будинках підвищеної поверховості.
  19. Підготовка матеріалів для роботи міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті, підготовка наказів щодо затвердження висновків міжвідомчої комісії: про технічну можливість переобладнання нежитлових приміщень під житлові; про визначення технічного стану конструкцій даху та будинків (квартир), віднесення їх до категорії аварійних, які загрожують обвалом, визнання такими, що виведені з аварійного стану; непридатність для проживання житлових будинків та окремих квартир.
  20. Підготовка необхідних матеріалів на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі.
  21. Підготовка та подання департаменту пропозицій про зміну функціонального призначення приміщень (переведення у нежитловий фонд або переведення у житловий фонд); надання статусу службового для житлових приміщень, надання дозволів громадянам на використання власних квартир як нежитлових.
  22. Підготовка та подання департаменту пропозицій про закріплення службового житла, про зняття зі службових приміщень статусу “службове“.
  23. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання (квартирний та кооперативний обліки) на підставі прийнятих уповноваженим органом рішень; затвердження спільних рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій про зарахування їх працівників на квартирний (кооперативний) облік; здійснення контролю за станом такого обліку на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності. Підготовка проектів наказів департаменту про зарахування і зняття з квартирного обліку, у тому числі кооперативного.
  24. Ведення переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено вести квартирний облік, здійснення підготовки рішень про включення та виключення того чи іншого підприємства, установи, організації з цього переліку та передача квартирних чергових справ з врахування попереднього часу перебування на облік за колишнім місцем праці.
  25. Підготовка проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до законодавства України; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, які підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, у зв’язку з відселенням з музеїв і культових споруд тощо; про надання житла черговикам підприємств.
  26. Оформлення та видача ордерів на житлові приміщення.
  27. Обмін та бронювання житла громадян на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.
  28. Формування відселенчого фонду та здійснення контролю за його використанням, здійснення відселення мешканців у квартири відселенчого фонду на час капітального ремонту будинків.
  29. Організація підготовки житлового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період.
  30. Підготовка та подання на розгляд у департамент розпорядчих документів про списання основних засобів комунальних підприємств.
  31. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права управління

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
  8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

 1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту житлового господарства та інфраструктури.
 2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб управління

 1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Оновлено: 05.09.2022, 15:20