Управління «Служба у справах дітей»

Графік роботи


Понеділок 09:00-18:00 Четвер 09:00-18:00
Вівторок 09:00-18:00 П'ятниця 09:00-17:00
Середа 09:00-18:00 Субота, неділя вихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79008, Львів, пл. Ринок, 1, каб. 523

Громадська рада


Персональний склад Громадської ради:

 1. Шалата Наталя Ігорівна, БО «Львівська Освітня Фундація»
 2. Білик Гелена Євгенівна, ГО «Українська Спілка Учасників АТО»
 3. Юлія Фляк ГО «Міст надії» Канада-Україна
 4. Писаренко Ірина Володимирівна, Благодійна організація «Центр соціальної опіки дитини «Оновлення»
 5. Цигилик Роман Іванович, Громадська організація "Розвиток Громади"
 6. Прокопець Роман Володимирович, Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ
 7. Саквук Марія Олегівна, Благодійний фонд імені митрополита Андрея Шептицького
 8. Долгова Катерина Валеріївна, Релігійна громада Української греко-католицької церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці
 9. Болтишева Аліна «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих»
 10. Поліжай Ярина  ГО «Турбота в дії»

Основні завдання


Основними завданнями управління є:

 • Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, виявлення причин, які зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Прийняття з питань, які належать до компетенції управління, рішень, які є обов’язковими до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності  і  громадянами.
 • Звернення у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
 • Забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту з питань, які віднесені до компетенції управління.

Положення


1. Загальні положення

1.1. Управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ і від 15.09.2016 № 927 “Про внесення змін і доповнень до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“, ухвали міської ради від 17.05.2018  № 3410 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“,

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань і підпорядкованим директору департаменту гуманітарної політики.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Управління є правонаступником департаменту гуманітарної політики у частині повноважень відділу “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики та районних адміністрацій у частині повноважень відділів у справах дітей районних адміністрацій.

1.6.  Повне найменування управління: управління “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.7. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008. 

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, виявлення причин, які зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. 

2.1.3. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.4. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.5.  Прийняття з питань, які належать до компетенції управління, рішень, які є обов’язковими до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності  і  громадянами.

2.1.6. Звернення у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

2.1.7. Забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту з питань, які віднесені до компетенції управління.

3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту гуманітарної політики, йому підконтрольний та підзвітний.

3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

3.2.1. Відділ сімейних форм виховання.

3.2.2. Сектор  профілактичної роботи.

3.2.3. Відділ “Служба у справах дітей“ Галицького району.

3.2.4. Відділ “Служба у справах дітей“ Залізничного району.

3.2.5. Відділ “Служба у справах дітей“ Личаківського району.

3.2.6. Відділ “Служба у справах дітей“ Франківського району.

3.2.7. Відділ “Служба у справах дітей“ Сихівського району.

3.2.8. Відділ “Служба у справах дітей“ Шевченківського району.

3.3. Відділи “Служба у справах дітей“ районів мають бланк відділу.

3.4. Структурні підрозділи управління очолюють начальники (завідувачі), яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) за погодженням директора департаменту, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.

3.5. Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу сімейних форм виховання за посадою є заступником начальника управління.

Заступник начальника управління виконує функції та здійснює повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.

3.6. Управління підпорядковане районним адміністраціям, як органам опіки та піклування у частині підготовки документів на засідання комісій з питань захисту прав дитини та проектів розпорядчих документів органів опіки та піклування, здійснює у межах повноважень контроль за їх виконанням.

3.7. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

3.8. Начальник управління:

3.8.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту гуманітарної політики за виконання покладених на управління завдань.

3.8.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.           

3.8.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

3.8.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту гуманітарної політики. 

3.8.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.8.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги при вирішенні соціально-побутових питань), службових відряджень працівників управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо  (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).  

3.8.7. Для заступника начальника управління визначає міру відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань). 

3.8.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань). 

3.8.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту гуманітарної політики.

4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження: 

4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.

4.1.5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.6. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

4.1.7. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.

4.1.8. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.1.9. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

4.1.10. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.11. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.

4.1.12. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності.

4.1.13. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.14. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадськими та релігійними організаціями програм та заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання ними правопорушень, профілактики негативних тенденцій у дитячому середовищі.

4.1.15. Координація та здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.

4.1.16. Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умов роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.17. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4.1.18. Підготовка документів для надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.1.19. Ведення обліку усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та у заклади для дітей незалежно від форми власності.

4.1.20. Забезпечення діяльності, пов’язаної з усиновленням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.1.21. Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, у малі групові будинки тощо.

4.1.22. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу,  у прийомні сім’ї тощо.

4.1.23. Захист майнових та житлових прав та інтересів дітей.

4.1.24. Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти“.

4.1.25. Здійснення заходів щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу тощо.

4.1.26. Матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу.

4.1.27. Участь у судових засіданнях щодо захисту прав дітей.

4.1.28. Координація роботи та співпраця з суб’єктами профілактичної роботи з дітьми.

4.1.29. Ведення державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.

4.1.30. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови. 

5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.5. Скликати у встановленому порядку  наради,  з питань, які належать до його компетенції. 

5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання  незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.

6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.

6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.

6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.

6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту гуманітарної політики за погодженням з департаментом фінансової політики.

7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку. 

8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Оновлено: 23.12.2022, 18:58