Управління «Служба у справах дітей»

Оновлено: 18.09.2018, 15:59

Графік роботи:

Понеділок09:00-18:00Четвер09:00-18:00
Вівторок09:00-18:00П'ятниця09:00-17:00
Середа09:00-18:00Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти:

79008, Львів, пл. Ринок, 1
+38 (032) 235-40-40
+38 (032) 297-58-83

Документи

Громадська рада

Персональний склад Громадської ради:

 1. Шалата Наталя Ігорівна, БО «Львівська Освітня Фундація»
 2. Білик Гелена Євгенівна, ГО «Українська Спілка Учасників АТО»
 3. Юлія Фляк ГО «Міст надії» Канада-Україна
 4. Писаренко Ірина Володимирівна, Благодійна організація «Центр соціальної опіки дитини «Оновлення»
 5. Цигилик Роман Іванович, Громадська організація "Розвиток Громади"
 6. Прокопець Роман Володимирович, Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ
 7. Саквук Марія Олегівна, Благодійний фонд імені митрополита Андрея Шептицького
 8. Долгова Катерина Валеріївна, Релігійна громада Української греко-католицької церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці
 9. Болтишева Аліна «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих»
 10. Поліжай Ярина  ГО «Турбота в дії»

Інформація про діяльність

 • Основні завдання
 • Положення

Основними завданнями відділу є:

 • Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими та релігійними організаціями програм та заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, профілактики негативних тенденцій у дитячому середовищі.
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та інші форми виховання.
 • Координація та здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.
 • Ведення державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
 • Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.
 • Ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
 • Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту з питань, які віднесені компетенції відділу.

Загальні положення

 1. Відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі — відділ) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ і від 15.09.2016 № 927 “Про внесення змін і доповнень до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
 2. Відділ є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань і підпорядкованим директору департаменту гуманітарної політики.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
 4. Відділ не є юридичною особою, має самостійний бланк зі своїм найменуванням.
 5. Відділ є правонаступником відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
 6. Повне найменування відділу: відділ “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 7. Юридична адреса відділу: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79008.

Структура та організація роботи

 1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту гуманітарної політики, йому підконтрольний та підзвітний.
 2. До складу відділу входить такий структурний підрозділ:
  1. Сектор сімейних форм опіки.
 3. Структурний підрозділ відділу очолює завідувач.
 4. Завідувача сектору та інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту за поданням начальника відділу, у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
 5. Відділ видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
 6. Начальник відділу:
  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з гуманітарних питань, директором департаменту гуманітарної політики за виконання покладених на відділ завдань.
  2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників відділу.
  3. У процесі реалізації завдань та функцій відділу забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.
  4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
  5. Підписує видані у межах компетенції відділу накази, організовує перевірку їх виконання.
  6. Вносить директору департаменту подання про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу, приймає участь в організації та проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад у відділі, проведенні їх оцінки, застосуванні заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень, погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань) тощо.
  7. Для керівника структурного підрозділу погоджує питання службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
  8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

Компетенція відділу

 1. До компетенції відділу належать такі повноваження:
  1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
  2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
  3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
  4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
  5. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованого структурного підрозділу.
  6. Контроль та координація діяльності функціонально підпорядкованих відділів у справах дітей районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб.
  7. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
  8. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
  9. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованим структурним підрозділом.
  10. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
  11. Представництво інтересів відділу в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності.
  12. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
  13. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
  14. Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умов роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
  15. Координація роботи та співпраця з суб’єктами профілактичної роботи з дітьми.
  16. Організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради, уповноваженими підрозділами Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, які зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
  17. Розроблення та здійснення заходів щодо популяризації та розвитку сімейних форм опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  18.  Оформлення документів на створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу та влаштування до них дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
  19. Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти“.
  20. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях тощо.
  21. Матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу.
  22. Участь у судових засіданнях щодо захисту прав дітей.
  23. Підготовка та подання державної статистики та аналітично-статистичної звітності у встановлених законодавством формах і порядку.
  24. Виконання інших повноважень, покладених на відділ відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, наказів директора департаменту.

Права відділу

 1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:
  1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
  2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
  3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
  4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
  6. Заслуховувати звіти про роботу керівників відділів у справах дітей районних адміністрацій.
  7. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
  8. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить відділ відповідно до покладених на нього обов’язків.
  9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
  10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах видатків, затверджених у кошторисі департаменту гуманітарної політики.
 2. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
 3. Структуру відділу затверджує виконавчий комітет.

Відповідальність посадових осіб відділу

 1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
 2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з законодавством України.
 3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Заключні положення

 1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.