План зонування Сихівського району міста Львова

План  зонування Сихівського району міста Львова розроблений  на основі рішень генплану міста  на замовлення Управління Департаменту містобудування Львівської міської ради  у  відповідності   з:

-    Законом  України   «Про регулювання містобудівної  діяльності»,

-    Національним стандартом України  «Настанова  про  склад  та  зміст  плану  зонування  території  (зонінг)   ДСТУ-Н Б Б. 1 -1 – 12 : 2011.

Результатом  запровадження  зонінгу  буде  підвищення  ефективності  реалізації  генплану,  раціонального  використання  території  міста  в  ринкових  умовах  з  узгодженням  приватних,  громадських  та  державних  інтересів, а  також  забезпечення  інформованості  потенційних  інвесторів  щодо  можливостей  реалізації  їх  намірів  і  прозорості  управлінських  рішень  в  сфері  містобудування,  що  стимулюватиме  інвестиційну  активність  фізичних та юридичних  осіб.

Примітка:

- матеріали планів зонування адміністративних районів м.Львова станом на час їх затвердження;

- у плани зонування вносились зміни з врахуванням затверджених детальних планів територій.

 

 

План зонування території Львова. Сихівський район

Схема зонування за інженерно-геологічним регламентом

Схема зонування за історико-архітектурним регламентом

Схема підзон за планувальним регламентом

Схема зонування за санітарно-гігієнічним регламентом

Схема зонування за природньо-заповідним регламентом

Записка

Ухвала №3840