„Акція з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії”

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) в Європі посідають провідне місце у структурі захворювань і зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності населення. За даними Європейського Товариства Кардіологів Україна займає перше місце серед європейських країн за рівнем смертності від хвороб серця і судин (ХСК). В Україні вмирають від хвороб системи кровообігу не тільки частіше, але й раніше. Зростаюча поширеність серцево-судинних захворювань є однією з найважливіших медико-соціальних проблем в Україні і призводить до зниження якості та зменшення тривалості життя і, врешті-решт, до втрат життєвого потенціалу країни.

Аналогічна ситуація спостерігається і у м. Львові.

З 2002 року захворюваність на хвороби органів кровообігу зросла у два рази, зокрема на гіпертонічну хворобу - в 2,2 рази, на ішемічну хворобу серця - в 2,5 рази, на церебро-васкулярні хвороби - в 1,6 раза. За 2007 рік у м. Львові зареєстровано 315683 хворих на хвороби серця і судин, з них вперше перенесли інфаркт міокарда ( ІМ ) – 1037 осіб, гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК) – 866 осіб.

У структурі смертності львів’ян серцево–судинні захворювання знаходяться на першому місці та щороку призводять до смерті понад 4,5 тисяч мешканців міста.

Така ситуація вимагає програмного підходу до вирішення проблеми профілактики і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Враховуючи зазначене та на виконання:

 • Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року №761;
 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.12.2006 року №847-71 „Про затвердження Плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки”;
 • Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2006 року „Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю „Кардіологія”

управлінням охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (УОЗ) розроблено та затверджено міську програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 рр. Одним із розділів цієї програми є покращення санітарно-освітньої роботи щодо здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності населення стосовно серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб та їх профілактики, залучення широких верств населення до збереження і зміцнення власного здоров’я.

На виконання одного із пунктів даного розділу з 14 по 23 травня 2008 р. у м. Львові було проведено „Акцію з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії”. Організатори акції мали на меті привернути увагу населення міста до проблеми артеріальної гіпертензії (АГ) та її ускладнень. Акція організована УОЗ сумісно з головним управлінням охорони здоров'я ЛОДА.

 

 

 

 

 

 

Акція супроводжувалась широким інформаційно-рекламним забезпеченням:

В житлових будинках львів`ян були розповсюджені оголошення про акцію та запрошення відвідати медичні заклади.

У всіх медичних закладах були розміщені санбюлетні і плакати про АГ. У поліклінічних та стаціонарних відділеннях ЗОЗ м. Львова були вивішені інформаційні стенди.

У муніципальному транспорті були наклеєні листівки з інформацією про акцію з виявлення АГ та закликами перевірити свій тиск кожному львів`янину.

Всім мешканцям міста, яким вимірювався артеріальний тиск під час акції, видавали пам`ятки-рекомендації по АГ, де зазначалися вимоги до способу життя, режиму харчування, необхідність постійного контролю за рівнем артеріального тиску.

У найбільш людних місцях м. Львова були розташовані мобільні пункти-намети з обладнанням, які організовані за сприяння фірми „Microlife”. У вимірюванні артеріального тиску в наметах активну участь прийняли студенти Львівського державного медичного коледжу ім. А. Крупинського

 

У всіх ЗОЗ м. Львова, на підприємствах, в установах та організаціях на території обслуговування відповідних медичних закладів було розгорнуто пункти вимірювання артеріального тиску.

 

Під час проведення акції з раннього виявлення АГ в м. Львові (2007р.) у місті були вивішені бігборди із закликом до львів`ян виміряти свій тиск. Фінансування акції відбувалося виключно за спонсорські кошти. Фінансову підтримку акції здійснювали: фармацевтичні компанії: ТОВ Серв`є-Україна, ФК „ратіофарм – Україна”, ФК „D-r Reddy`s”, ФК Micro Labs LTD, ФК Schwarz-pharma та інші. Забезпечення тонометрами було здійснене ФК „Pfizer” та фірмою „Microlife”.

Аналітична довідка за результатами проведення акції

З 14 по 23 травня 2008р. у м. Львові було проведено акцію з профілактики та раннього виявлення артеріальної гіпертензії (АГ).

За період акції обстежено 152007 осіб – це 20,1% від усього населення м. Львова, тобто вимірювання артеріального тиску проведено кожному п`ятому мешканцю міста.

Серед обстежених АГ виявлено у 42580 осіб, що складає 29,0% від загальної кількості усіх обстежених.

Вперше виявлено АГ у 5614 осіб, що складає 12,7% від кількості тих, хто має АГ. Основну питому вагу складають особи працездатного віку - 3762 (69,9% від усіх з вперше виявленою АГ).

Обстежено 6858 підлітків, що становить 22,6% від кількості населення даної вікової категорії. Серед обстежених підлітків у 104 осіб виявлено АГ, що складає 1,5% від кількості усіх обстежених підлітків. Вперше виявлено АГ у 33 осіб – 31,7% від тих, що мають АГ .

Обстежено 91128 осіб працездатного віку – 12,1% від загальної кількості населення. Виявлено АГ у 23013 осіб, що складає 25,3% від кількості усіх обстежених даної вікової категорії. Вперше виявлено АГ у 3762 осіб (16,4% від усіх, в кого виявлено АГ даної популяції).

Обстежено 48635 осіб пенсійного віку – 6,4% від загальної кількості населення та 35,7% від кількості населення даного віку. Виявлено АГ у 19463 осіб (40% від кількості усіх обстежених). Вперше виявлено АГ у 1587 – 8,2% від усіх, що мають АГ даної вікової групи.

Серед осіб, у яких виявлено АГ:

 • регулярно лікується – 55,1% (23452 особи);
 • спорадично лікується – 29,1% (12397 осіб);
 • не лікується – 12,5% (5326 осіб), див. Таблицю 3.

Станом на 28.05.2008.р на диспансерний облік взято 3445 осіб (64% з числа вперше виявленої АГ).

Окрім того, обстежено 5386 осіб у 4-х пунктах-наметах, які упродовж акції були розташовані у найбільш людних місцях м. Львова, з них – 3587 жінок (66,6%) та 1799 чоловіків (33,4%).

По віковій категорії в пунктах-наметах обстежено:

 • підлітків – 4% (215 осіб);
 • осіб працездатного віку – 67% (3609 осіб);
 • осіб пенсійного віку – 29% (1562 особи).

Обстежено 10667 медичних працівників 31 закладу охорони здоров`я м. Львова (див. Таблицю 5), що складає 6,5% від загальної кількості обстеженого населення. Виявлено АГ у 1966 осіб (18,4% від кількості обстежених медичних працівників), з них вперше - у 161 особи (1,5%).

Серед медичних працівників, що мають АГ:

 • регулярно лікується 61,9% (1216 осіб);
 • спорадично – 30,8% (605 осіб);
 • не лікується – 7,4% (145 осіб).

 

Висновки:

 1. Акція у ЗОЗ м. Львова була організована на належному рівні.
 2. Забезпечена широка рекламна, інформаційна та медійна підтримка акції.
 3. Дана акції є популярною серед населення, про що свідчить велика кількість обстежених впродовж двох років (2007р. – 163531 осіб; 2008р. – 146621 + 5386 осіб у наметах, разом – 152007 осіб).
 4. Вимірювання артеріального тиску проведено кожному п`ятому жителю м. Львова.
 5. Отримані результати показали, що поширеність АГ, виявленої під час акції упродовж 2007-2008 рр. (31,7% та 29,0% відповідно), є вищою, ніж облікова по м. Львову згідно статистичних даних за 2006 р. (26,3%) і 2007р. (26,6%). Це свідчить про необхідність активного виявлення необлікованої АГ.
 6. Основну питому вагу серед осіб з вперше виявленою АГ становлять особи працездатного віку - 3762 (69,9% від усіх з вперше виявленою АГ).
 7. У порівнянні з минулим роком збільшився відсоток хворих з АГ, які регулярно лікуються (2007 р. - 44,3%, 2008 р. – 55,1%); зменшився відсоток хворих , що не лікуються від 16,3% у 2007 р. до 12,5% у 2008 р. Ці дані свідчать про покращення інформованості населення про АГ, її лікування та запобігання ускладненням.
 8. Той факт, що майже половина хворих з АГ не лікуються або лікуються несистематично вказує на необхідність проведення медичними працівниками більш активної санітарно-просвітньої роботи.