Ви тут: 

РВК від 21.05. 2010 р. № 569

Назва регуляторного акта: Правила розміщення реклами в м. Львові, затверджені рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.05. 2010 р.  №  569  

Цільова група: Базова група дослідження суб’єктів підприємницької діяльності – розповсюджувачі зовнішньої реклами, з якими укладено договір про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, станом на 01.11.2010 р.

Мета прийняття акта: Впорядкування розміщення зовнішньої реклами в м.Львові з урахуванням Концепції розміщення зовнішньої реклами в м.Львові, затвердженої рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради  №  485 від 20.07.2007 року та  приведення  документів Львіської міської ради у галузі регулювання рекламного середовища  у відповідність до Закону України “Про рекламу” від 11.07.03 № 1121-IV зі змінами і доповненнями, прийнятими у 2008 році, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою КМУ від 29.12.03 №2067, зазначеної  Концепції на базі отриманого досвіду, змін у соціально-економічній сфері діяльності міської громади тощо.

Показники визначення ефективності регуляторного акта:

1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами з якими укладено договори на тимчасове користування місцями розташування рекламних  засобів, як в період пріоритету так і самого використання рекламного засобу на території міста 384

2. Загальна кількість рекламних конструкцій   4 288

3. Загальна кількість виданих дозволів на розміщення реклами 4 288

4. Кількість приписів щодо порушення  Правил розміщення реклами та ЗУ «Про рекламу» 1 128

5. Строк отримання дозволу на розміщення реклами 2 міс.

6. Естетичні  зміни  -  при погодженні  дозволів на розміщення реклами  враховується класифікатор рекламних конструкцій, затверджений Правилами, що уніфікує зовнішній вигляд рекламних  конструкцій  згідно вимог Концепції та  з урахуванням  стилістики  історичного середовища міста.