Ви тут: 

РВК від 15.02.2005р. № 138

РВК від 15.02.2005р. № 138 "Про впорядкування тарифів на теплову енергію та послуги з теплопостачання

Розробник - Департамент житлового господарства та інфраструктури.

Метою державного регулювання тарифів на теплову енергію є збалансування витрат та доходів підприємства, поступове покриття кредиторської заборгованості за енергоносії шляхом збільшення доходів та ліквідації збитків

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження – Періодичне

Методи одержання результатів відстеження - Відстеження результатів регуляторного акту приводилось на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності теплопостачаль них підприємств. Відділом економіки проведено аналіз показників фінансово-господарського стану підприємства

Кількісні та якісні значення показників результативності - зростання мінімальної зарплати з 90 грн. до 237 грн. Збільшення вартості електроенергії на 77 %. Збільшення вартості газу за рахунок розширення графіку подачі води на 13,3 %.

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: Зменшення збитків та покращення фінансового стану підприємства. Стабілізація рівня оплати за спожиті енергоносії