Ви тут: 

РВК від 18.11.2005 № 1224

РВК від 18.11.2005 № 1224 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 06.05.2005 № 406»

Розробник – Департамент містобудування управління архітектури

Метою прийняття акта було вдосконалення порядку врегулювання питань з самочинного будівництва у м. Львові, посилення контролю за самочинним будівництвом та відповідальності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності щодо ведення будівництва, дотримання  правил користування будинками і спорудами, пам’ятками архітектури, житловими і нежитловими приміщеннями, при будинковими територіями, зонами охорони пам’яток.

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження регуляторного акта проводилося на підставі розпоряджень районних адміністрацій про розгляд питань самочинного будівництва з врахуванням висновків міжвідомчих комісій

Способи одержання даних по відстеженню: розгляд управлінням архітектури проектної документації щодо самочинного будівництва на підставі розпоряджень прийнятих районними адміністраціями

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: приведення розпочатого самовільного будівництва у відповідність до вимог архітектурно-будівельних, протипожежних, санітарних норм

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: посилення контролю за здійсненням самочинного будівництва, приведення його до вимог архітектурно-будівельних, протипожежних, санітарних норм та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що здійснили самовільне будівництво.