Ви тут: 

РВК від 23.11.2007р. № 1017

РВК від 23.11.2007р. № 1017 "Про тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення"

Розробник - Департамент житлового господарства та інфраструкту-ри.

Метою державного регулювання тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у 2007 році було впорядкування тарифів для створення умов економічно-ефективної та безперебійної роботи підприємства при повному покритті витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням природних особливостей регіону та технічних можливостей підприємства.

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження – Періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результатів регуляторного акту приводилось на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності ЛМКП "Львівводоканал". Відділом економіки проведено аналіз показників фінансово-господарського стану підприємства. Відділом економіки проведено аналіз показників фінансово-господарського стану підприємства

Кількісні та якісні значення показників результативності: Збільшення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. Зростання електроенергії, податків і зборів. Збільшення вартості робіт і послуг виробничого характеру, які виконують сторонні організації. Вказані фактори вплинули на зростання собівартості послуг з водопостачання та водовідведення, зокрема на 23,5 % - вода та на  26,2 % - стоки.

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: Зменшення збитків та покращення фінансового стану підприємства. Зменшення енергоспоживання за рахунок встановлення ефективні-шого обладнання. Розширення графіку подачі води.