Ви тут: 

РВК від 07.12.2007р. № 1138

РВК від 07.12.2007р. № 1138 «Про тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті»

Розробник - Департамент житлового господарства та інфраструкту-ри.

Метою прийняття тарифів є створення умов для беззбиткової діяльності суб'єктів господарюван- ня, що здійснюють перевезення пасажирів.

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження – Періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результатів регуляторного акту приводилось на підставі статистичних даних та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств перевізників. Відділом економіки для відстеження результативності регуляторного акта використовувались статистичні дані та дані фінансово-господарської діяльності підприємств перевізників.

Кількісні та якісні значення показників результативності: Діючі тарифи на перевезення  не покривали не покривали витрат на перевезення пасажирів у міському транспорті, оскільки відбулося значне зростання палива та мінімальної заробітної плати.

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: Зменшення збитків автотранспортних під-приємств, покращення якості надання послуг, оновлення транспорт них засобів