Ви тут: 

РВК від 16.05.2008р. № 463

РВК від 16.05.2008р. № 463 "Про тарифи на перевезення пасажирів у міському транспорті"

Розробник - Департамент житлового господарства та інфраструктури.

Метою прийняття тарифів є створення умов для беззбиткової діяльності суб'єктів господарюван-ня, що здійснюють перевезення пасажирів.

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження: Повторне

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результатів регуляторного акту приводилось на підставі статистичних даних та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств перевізників.

Кількісні та якісні значення показників результативності: Діючі тарифи на перевезення  не покривали не покривали витрат на перевезення пасажирів у міському транспорті, оскільки відбулося значне зростання палива з 4,50 грн.до     5,25 грн., а також ріст мінімальної заробітної плати.

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: Зменшення збитків автотранспортних підприємств, покращення якості надання послуг, оновлення транспортних засобів.