Ви тут: 

РВК від 27.06.2008р. № 667

РВК від 27.06.2008р. № 667 "Про приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до рівня економічно обгрунтованих витрат та впровадження схеми виробник-виконавець-споживач послуг"

Розробник - Департамент житлового господарства та інфраструктури.

Метою державного регулювання тарифів на послуги водопостачання та водовідведення було впорядкування тарифів для створення умов економічно-ефективної та безперебійної роботи підприємства  при повному покритті витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням природних особливостей регіону та технічних можливостей підприємства

Строк виконання заходів з відстеження - 1-30 вересня 2009 року

Тип відстеження: Повторне

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результатів регуляторного акту приводилось на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності ЛМКП "Львівводоканал". Відділом економіки проведено аналіз показників фінансово-господарського стану підприємстваКількісні та якісні значення показників результативності: Необхідність впорядкування тарифів зумовило зростання рівня мінімальної заробітної плати, зростання податків і зборів, електроенергії, матеріалів.Вищевказані фактори вплинули на зростання собівартості, зокрема води на 18,2 %, стоків на 32,3 %.

Оцінка результатів реалізації РА та ступеня досягнення визначених цілей: Зменшення збитків та покращення фінансового стану підприємства. Подальший розвиток підприємства. Розширення графіку подачі води.