Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території у районі вул. Цехової, вул. Газової, вул. П. Куліша та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проект детального плану території у районі вул. Цехової, вул. Газової, вул. П. Куліша, розроблений на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 12.07.2019 № 667 «Про розроблення детального плану території у районі вул. Цехової, вул. Газової, вул. П. Куліша» на замовлення управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.

В проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території орієнтовною площею 1,45 га.

Проект розроблений відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2−12:2019 «Планування і забудова території»", ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3−5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4−1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1−14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та завдання на розроблення детального плану території у районі вул. Цехової, вул. Газової, вул. П. Куліша.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Визначається ухвалою № 777 від 14.07.2016 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради» (зі змінами).

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури

Громадське обговорення починається з 27 травня 2021 року і триває по 27 червня 2021 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті ґ), у письмовому та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

09 червня 2021 року відбудеться громадське слухання в будівлі «Порохової вежі» за адресою м. Львів, вул. Підвальна, 4. Початок о 17:00 год.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.

Із вказаним проектом (пояснювальною запискою, графічними матеріалами, звітом про стратегічну екологічну оцінку) можна ознайомитись на веб-сайті ЛМР https://drive.google.com/drive/folders/1iTA6jltHp89JNzuQoxpisHy1OYHK2PQ_, або до завершення процедури проведення громадського обговорення у приміщенні Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 539.

Екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується проекту детального плану території у районі вул. Цехової, вул. Газової, вул. П. Куліша, знаходиться в департаменті охорони здоров’я та департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна подавати до 27 червня 2021 року включно до управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг або на електронну скриньку: agu@lvivcity.gov.ua

Відповідальною посадовою особою Львівської міської ради за організацію розгляду пропозицій є М. Пастущук, начальник відділу урбаністики управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради. Телефон для довідок: (032) 2 975 786.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Департамент охорони здоров’я ЛОДА

Департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.