Смілевський Максим Леонідович

Смілевський Максим Леонідович

Начальник управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради

Графік прийому


Львів, пл. Ринок, 1

Дата народження: 29.05.1980 р.

Місце народження: м. Львів

Освіта

 • 1996-2001 рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.
 • 1999-2002 рр. - Львівський національний університет ім. І. Франка, спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація викладача англійської мови та літератури.
 • 2014 р. - Національний університет «Львівська політехніка», захищено кандидатську дисертацію за науковим ступенем «кандидат юридичних наук» (здобувач наукового ступеня кандидата наук з 2007 року).
 • 2019-2020 рр. - Львівський Регіональний інститут державного управління
 • Національної академії державного управління при Президентові України, кваліфікація магістра, спеціальність «державне управління».

Стажування

У 2010 році брав участь в програмі міжнародного обміну Держдепартаменту США IVLP «Combating International Crime: The U.S. Approach to White Collar Crime and Anti-corruption Issues» («Боротьба з міжнародною злочинністю: Підхід США до проблем службових та корупційних злочинів»), з виїздом до США у складі групи з керівників правоохоронних органів країн Європи.

Сертифікати

 • 2008 рік - участь у курсах Національної академії прокуратури України щодо підвищення кваліфікації з усіх напрямів прокурорського нагляду і організації роботи в органах прокуратури.
 • У 2017 та 2018 році – участь у навчальних програмах Національної академії прокуратури України із підвищення кваліфікації з питань застосування практики Європейського суду з прав людини в професійній діяльності прокурора.
 • У 2018 році - участь у проєкті координатора проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки урядів Канади, Великої Британії та США з виявлення, попередження та розслідування злочинів, вчинених із застосуванням інформаційних технологій.
 • У 2019 році - участь у професійних (сертифікатних) програмах Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, в тому числі з питань оцінювання результатів службової діяльності державних службовців на основі ключових показників результативності, ефективності та якості.
 • У 2019 році - участь у науково-практичній конференції «Державне бюро розслідувань: досвід становлення», що проводилась на базі Національного університету «Одеська юридична академія», з доповіддю на тему «Актуальність внесення деяких змін до законодавства як запорука ефективного функціонування Державного бюро розслідувань».
 • У 2020 році пройшов онлайн-курс англійською мовою «Bribery and Corruption Course» («Подолання корупції та хабарництва»), Академії з розслідування економічних злочинів Поліції міста Лондон, Великобританія.

Досвід роботи

 • З 2001 по 2018 роки працював в органах прокуратури Львівської області - починаючи з районної у м.Львові ланки до обласного апарату. Обіймав посади помічника прокурора Франківського району м.Львова, помічника прокурора та слідчого прокуратури міста Львова, прокурора, старшого прокурора відділу обласного апарату, а також керівні посади - заступника прокурора Залізничного району м.Львова, виконував обов’язки прокурорів декількох районів області.
 • У 2013 році працював на посаді виконувача обов’язків доцента кафедри правознавства Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП (за сумісництвом). 
 • З листопада 2018 по березень 2021 обіймав посаду заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
 • З 24.12.2021р. - начальник управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, за строковим трудовим договором (контрактом).

Організаційна діяльність

Листопад 2008 року – член оргкомітету Четвертої регіональної конференції прокурорів Центральної та Східної Європи та Центральної Азії "Прокурор та права людини".

Вибрані публікації

 • В. Д. Люблін, М. Л. Смілевський. Правове регулювання відносин в інформаційному середовищі України: адміністративно-правові аспекти: монографія. / Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2021.-247 с.
 • Смілевський М. Л. Щодо необхідності використання світового досвіду правового регулювання відносин в інформаційній сфері [Електронний ресурс] / Форум права. 2012. № 3. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12smlvic.pdf.
 • Смілевський М. Л. Деякі особливості адміністративно-правового регулювання інформаційних послуг / Митна справа: наук.-аналіт. журн. – 2011. – № 3. – С. 251–253.
 • Смілевський М. Л. Окремі аспекти державного регулювання діяльності суб’єктів інформаційних правовідносин / Митна справа: наук.-аналіт. журн. 2010. № 5. С. 333–335.
 • Смілевський М. Л. Деякі підходи до розуміння поняття адміністративно-правових принципів діяльності державних органів в інформаційній сфері / Розвиток наукових досліджень 2010: матер. VІ міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 листопада 2010 р., м. Полтава). Полтава: ІнтерГрафіка, 2010. С. 120–122.
 • Смілевський М.Л. Адміністративно-правовий аспект тлумачення змісту інформації / Митна справа: наук.-аналіт. журн. 2008. № 1. С.293–295.

Підпорядкування