Ви тут: 

Участь у ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання»

Мери за економічне зростання - це ініціатива яка покликана сприяти розвитку потенціалу місцевих органів влади країн Східного партнерства в стимулюванні економічного зростання, підвищенні рівня зайнятості в регіоні, забезпеченні участі громадян в економічних, соціальних і культурних процесах на місцевому рівні.

22 листопада 2018 року наше місто стало чинним членом європейської мережі "Мери за економічне зростання" і взяло на себе зобов'язання розробити План місцевого економічного розвитку.

Міська рада Львова у співробітництві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства розробила такий план відповідно до рекомендацій, наданих Секретаріатом «Мери за економічне зростання».

Так, було проведено економічний аналіз та розроблено заходи, спрямовані на стимулювання економічного зростання та зайнятості, також були чітко визначені результати реалізації та цільові показники таких заходів.

Для більш поглибленої роботи над планом була створена окрема робоча група, в яку увійшли представники бізнесу, депутати міської ради, працівники міської ради і комунальних установ міста. Метою робочої групи було узагальнення попередніх напрацювань і представлення інтересів головних груп зацікавлених сторін.

Цілями Плану є:

 • розвиток пріоритетних кластерів (ІТ, туризм, легка промисловість, поліграфія і друк, освіта);
 • прозоре міське управління і створення сприятливих умов для підприємництва (навчання, послуги і інформування, регулювання, розвиток експортної спроможності);
 • розвиток інвестиційної привабливості (промоція міста, об’єкти інвестування). 

План місцевого економічного розвитку був розроблений з урахуванням цілей Угоди про Асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС, Порядку денного асоціації Україна - ЄС, а також відповідає пріоритетам визначеним у Спільному робочому документі "Східне партнерство - 20 очікуваних досягнень до 2020 року"5 в частині сприяння економічному розвитку та ринковим можливостям на місцевому рівні.

Про проект

Проект «Мери за економічне зростання» (M4EG) – це нова ініціатива Європейського союзу, що розпочала діяльність у січні 2017 року в рамках Східного партнерства. Секретаріат проекту «Мери за економічне зростання» є основним виконавчим органом Ініціативи і керує втіленням Ініціативи в регіоні.

Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і муніципалітетам країн Східного партнерства і сприянні тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення робочих місць.

Ініціатива «Мери за економічне зростання» прагне створити розгалужену регіональну професійну спільноту, що вимагатиме певного залучення членів Ініціативи, проте водночас створить для її членів можливості значної підтримки експертів та колег з інших муніципалітетів, сприяння у поширенні історій успіху, а також інші значні економічні, політичні та репутаційні переваги.

Підхід Ініціативи

Підхід Ініціативи «Мери за економічне зростання» базується на наступних засадах:

 • Приватний сектор є ключовим рушієм економічного зростання і розвитку в усьому світі.
 • Кожен регіон, місто і населений пункт мають певні конкурентні переваги, які можна розвивати для стимулювання економічного розвитку та зайнятості.
 • Державно-приватний діалог та співпраця, із залученням представників громадянського суспільства, є ключовим фактором розвитку місцевого економічного потенціалу.
 • Місцеві адміністрації мають унікальні можливості для ініціювання та втілення низових дій, направлених на сприяння розвитку.

Щоб досягти відчутних результатів, ці дії, швидше за все, мають вирішувати питання кількох наступних тематичних блоків, які є основними факторами стимулювання зростання зайнятості. Це такі блоки:

 • Правова та інституціональна база
 • Доступ до фінансування
 • Земельні ресурси та інфраструктура
 • Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність
 • Зовнішнє позиціонування та маркетинг

Внутрішня мотивація, готовність та адекватна спроможність місцевої влади управляти місцевим економічним зростанням є характеристикою кожної успішної місцевої економіки. Таким чином, участь в ініціативі «Мери за економічне зростання» є добровільною, зважаючи на дві ключові місцеві передумови для зростання приватного сектору, а саме:

 • Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу
 • Міжсекторальна співпраця і взаємодія на місцевому рівні

Ухвала про затвердження Плану та сам План

План місцевого економічного розвитку (eng)