Ви тут: 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2011-2013 рр.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Львова на 2011-2013 роки є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 ”Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету”.

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Виходячи з оцінки ресурсного потенціалу міста, його конкурентних переваг, проблем і зовнішніх викликів, Програма формулює стратегічні пріоритети розвитку м.Львова на найближчі три роки, визначає шляхи і механізми їх реалізації.

При розробці даної Програми застосовано новий підхід, який дозволить  досягти чіткого зв’язку між стратегічними пріоритетами, цілями, завданнями та діями, які необхідно запровадити для досягнення мети. В основу для визначення цілей та завдань Програми покладено Генеральний план міста, Стратегію підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року, Стратегію міського транспортного руху в місті Львові до 2030 року, Концепцію регенерації та реставрації історичної забудови м. Львова, галузеві міські програми.

Засадничі принципи Програми:

  • Всі успішні стратегії розвитку сучасного світу означають процес інтеграції: місто досягає успіхів лише тоді, коли всі проблеми розглядаються в єдиній системі координат.
  • Кожна сфера міського життя та господарства впливає на інші: транспорт не означає лише рівні дороги, але також вплив викидів транспорту на центральну частину міста, а масова фізична культура є запорукою здоров’я мешканців.
  • Бюджет  формується на підставі пріорітетів зазначених у Програмі.
  • Кожна копійка, зароблена і витрачена у Львові, використовується для просування стратегічних пріоритетів і знаходиться під пильним наглядом системного контролю.
  • Багатство і якість життя залежать від активності громади та  якості муніципального управління.
  • Муніципалітет, бізнес і мешканці працюють як одне ціле.

Структура Програми побудована за принципами пріоритетів. Такий підхід дає спільне бачення заради чого ми працюємо та дає  відповіді на наступні запитання: «Що ми маємо?», «До чого прагнемо?», «Що робити? Як робити? Хто буде робити?» .

Аналітична довідка

Програма

Додаток А

Додаток Б

Додаток В