Усиновлення дітей

Усиновлення

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини  на правах сина або доньки на підставі рішення суду.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачів до відділу у справах дітей районної адміністрації за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника відділу у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитися до відділу у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік)

До заяви додаються такі документи:

1. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4. висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за встановленою формою;

5. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);

6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Відділ справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними з підписом начальника відділу у справах дітей.

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати  у відділах у справах дітей районних адміністраціях Львівської міської ради за місцем обліку кандидатів в усиновлювачів, а також  на сайті  http://www.sirotstvy.net/

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням  відділу у справах дітей.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі  звертаються до служби (відділу) у справах дітей за місце перебування  дитини  із заявою про бажання усиновити дитину.

Служба (відділ) у справах за місцем перебування дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів  протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність  усиновлення  та відпоідність  його інтересам  дитини.

Кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою про усиновлення  дитини до суду за місцем проживання  дитини.