Опіка та піклування

 

Встановлення опіки та піклування — це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів

Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини, яка знаходяться під їх опікою, піклуванням.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування — над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування встановлюється органами опіки та піклування або судом.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає до відділу у справах дітей районних адміністрацій за місцем свого проживання:

 -  заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

 - довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

 - документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

 - копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

 - довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

-  копію паспорта;

 - висновок про стан здоров'я заявника;

 - довідку від нарколога та психіатра для осіб, які  проживають разом із заявниками;

 - довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

-  письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Розпорядження про призначення опіки та піклування над дитиною приймає голова районної адміністрації.

Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається:

її родичам незалежно від місця їх проживання;

особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Додаткову інформацію щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян Ви можете отримати, звернувшись до відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за адресою: пл. Ринок,1, м. Львів, 79008, тел. (032) 235-40-40, 297-58-83 e-mail: [email protected], а також у відділи у справах дітей районних адміністрацій  за місцем проживання.