ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району»

Підприємство створене з метою отримання прибутку, проведення робіт з реконструкції, біжучого і капітального ремонту доріг, тротуарів та елементів благоустрою, санітарне прибирання (ручне та механізоване) доріг, тротуарів, скверів, газонів та підземних переходів.

Графік роботи


Понеділок08:30-15:30Четвер08:30-15:30
Вівторок08:30-15:30П'ятниця08:30-15:00
Середа08:30-15:30Субота, неділявихідний
* Обідня перерва з 13:00 до 14:00

Контакти


79068, Львів, вул. Інструментальна, 13

Документи


  Інформація про фінансовий стан


  Структура, принципи формування і розмір винагород


  Керівник підприємства за виконання посадових обов’язків отримує заробітну плату в розмірі посадового окладу та поточне преміювання яке регулюється відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  19.05.1999  р.  за  No859  та  наказом Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради від 01.03.2019 за No80 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання  керівників  Львівських  комунальних  підприємств,  що  підпорядковані департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, та умов, диференційованих показників і розмірів виплати їм матеріальної винагороди за ефективне управління комунальним майном».

  Розмір  премії  за  підсумками  роботи  за  квартал  не  може  перевищувати  двох місячних посадових окладів.

  Оклади директорів Львівських комунальних підприємств підпорядкованих департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

  ЛКП «ШРП Шевченківського району» - 27800 грн.

  Преміювання виплачується за рахунок коштів на оплату праці підприємства в межах затвердженого фінансового плану

  Інформація про керівництво


  Створене Львівською міською радою, згідно з ухвалою від 18.05.1989 р. “165” та наказом управління житлово-комунального господарства Львівського міськвиконкому від 05.07.1989 р. №65.

  Підпорядковане Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, відповідно до діючої структури Львівської міської ради, що затверджено ухвалою сесії міської ради №1467 від 09.02.2017 «Про затвердження переліку львівських комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь»

  Основні завдання


  Основними напрямками діяльності є: будівництво, реконструкція, капітальний, середній і поточний ремонт доріг і тротуарів; роботи по прибиранню від сміття та снігу вулиць, проспектів, площ, шляхопроводів, мостів, тротуарів, парків, скверів, підземних переходів та інших територій; випуск дорожньо-будівельних матеріалів та виробів; надання платних послуг фізичним та юридичним особам: влаштування газонів, доріжок, тротуарів, ремонт та влаштування асфальтобетонного покриття, відновлення благоустрою після виконання робіт по ремонту інженерних мереж, тощо.

  Підприємство створене з метою:

  • отримання прибутку,
  • для проведення робіт з реконструкції, біжучого і капітального ремонту доріг, тротуарів та елементів благоустрою,
  • санітарного прибирання (ручне та механізоване) доріг, тротуарів, скверів, газонів та підземних переходів.

  Основна діяльність


  • Будівництво, реконструкція, капітальний,  середній і поточний ремонти доріг, автострад і тротуарів,
  • Роботи по прибиранню від сміття та снігу вулиць, проспектів, площ, шляхопроводів, мостів, тротуарів, парків, скверів, підземних переходів та інших територій.
  • Виготовлення асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів та виробів.
  • Надання платних послуг фізичним та юридичним особам: влаштування газонів, доріжок, тротуарів, ремонт та влаштування асфальтобетонного покриття, відновлення благоустрою після виконання робіт по ремонту інженерних  мереж, тощо.

  Технічні характеристики


  Кількість працівників: 106 чол.

  Основні напрямки діяльності за КВЕД-2010:

  • 81.29 Інші види діяльності з прибирання;
  • 42,99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
  • 42.11 Будівництво доріг і автострад.

  Перелік послуг: послуги надаються на платній основі з перевезення:

  • матеріалів, виконання дорожніх будівельних робіт, санітарне
  • прибирання магістральних вулиць згідно замовлень.

  Площа земель та приміщень:

  • У 1985 році Львівською міською радою  передано на баланс підприємства будівлі (рішення від 24.01.1985р. № 26)  загальною площею – 756,4 м2, та територію по вул. Інструментальна,13 площею 7921м2, що використовується для виробничих потреб.
  • У 2012 році Ухвалою Львівської міської ради від 12.07.2012р. № 1630 було передано земельну ділянку площею 0,7361 га по вул. Інструментальна,13 (у тому числі площею 0,0045 га у межах червоних ліній) у постійне користування для обслуговування виробничих будівель за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за функцією використання – землі промисловості.

  Загальна площа приміщень:

  • адміністративних приміщень складає - 149,6 м2;
  • гараж та навіс для транспорту – 606,8 м2;

  У 2001 році прийнятий в експлуатацію бетонний цех (виробниче приміщення) загальною площею – 331,3 м2.

  Положення


  1. Загальні положення.
   1. Львівське комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району (надалі Підприємство) створене Львівською міською радою (надалі Власник) ухвалою від 18.05.89р.  № 165 та наказом управління житлово-комунального господарства Львівського міськвиконкому від 05.07.89р. № 65 і підпорядковане Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, яке є представником власника – територіальної громади м.Львова і є органом, до сфери управління якого входить комунальне підприємство (надалі Уповноважений орган).
   2. У своїй діяльності Підприємство керується Господарським та  Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве  самоврядування в Україні» ,  «Про зовнішньоекономічну діяльність»,   іншими законодавчими актами, а також цим Статутом.
   3. Найменування Підприємства:
    1. Повна назва: Львівське комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району».
    2. Скорочена назва: ЛКП ШРП Шевченківського району.
  2. .Мета і предмет діяльності.
   1. Підприємство створене з метою:
    1. Отримання прибутку.
    2. Для проведення робіт з реконструкції, біжучого і капітального ремонту  доріг, тротуарів та елементів благоустрою.
    3. Санітарне прибирання  (ручне та механізоване) доріг, тротуарів, скверів.газонів та підземних переходів.
   2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
    1. Будівництво, реконструкція, капітальний, середній і поточний ремонти доріг,автострад  і тротуарів.
    2. Роботи по прибиранню від сміття та снігу вулиць, проспектів, площ, шляхопроводів, мостів, тротуарів, парків, скверів, підземних переходів та інших територій.
    3. Виготовлення асфальтобетону та інших  дорожньо-будівельних матеріалів та виробів.
    4. Надання платних послуг фізичним та юридичним особам:
     1. влаштування газонів, доріжок, тротуарів, ремонт та влаштування 
     2. асфальтобетонного покриття, відновлення благоустрою після
     3. виконання  робіт по ремонту інженерних мереж, тощо.
   3. Інша діяльність не заборонена чинним законодавством України.
   4. Підприємство діє на принципі самоокупності.
  3. Юридичний статус підприємства.
   1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
   2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, який затверджується Уповноваженим органом та реєструється  у  встановленому законодавством порядку.
   3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку бланки зі своїм найменуванням.
    Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.
   4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.
    Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу. Держава, Власник, Уповноважений  орган не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
   5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим законодавчим актам України.
   6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у  суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.
   7. Щорічні звіти про роботу підприємства в т.ч. фінансові подаються підприємством в Головне управління регіональної статистики і державну фіскальну службу України.

  Оновлено: 15.04.2024, 13:26