Ви тут: 

Переваги укладання колективного договору

Інформація про переваги укладання колективного договору на підприємствах, в установах та організаціях.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір — основа соціального захисту працюючих на підприємствах.

Укладення колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом сприяє:

 • узгодженню інтересів найманих працівників і роботодавців;
 • врегулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
 • вирішенню питань оплати праці;
 • створення безпечних умов праці;
 • наданню допомоги малозабезпеченим, організації оздоровлення;
 • вирішенню трудових спорів та конфліктів.
 • В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо:
 • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • умов і охорони праці;
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод (ст.5 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства і врахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, високопродуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів та інших прав і гарантій, передбачених законодавством.

Стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає повідомну реєстрацію колективних договорів в органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

Упродовж 2019 року повідомну реєстрацію в управлінні економіки департаменту економічного розвитку пройшли 308 колективних договорів.

Рекомендуємо укладати колективні договори на підприємствах, установах та організаціях як запоруку соціальної стабільності.

Додатково інформуємо, що для реєстрації колективного договору необхідно подати такі документи:

1.Примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді:

 • або оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
 • або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
 • або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

2.Копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

Пакет зазначених документів подається в Центр надання адміністративних послуг особисто (в т.ч. уповноваженим представником суб'єкта) або поштою.