У Львові підтримують україномовне книговидання

 • 01.10.2014, 19:20
Управління культури ЛМР оголошує конкурс книговидавничих проектів українською мовою серед львівських видавництв. За результатами оцінки проектів конкурсною комісією переможці отримають фінансову підтримку від Львівської міської ради.

Відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми підтримки україномовного книговидання у м. Львові, затвердженої ухвалою міської ради від 19.05.2011року № 446 та Рішення Львівської міської ради від 25.07.2014 № 567 «Про фінансову підтримку україномовного книговидання» Львівська міська рада оголошує конкурс на підтримку україномовного книговидання у м. Львові у 2014 році.

Заявки на участь у конкурсі приймаються з 16 вересня до 15 жовтня 2014 року включно. Подані на конкурс заявки, розглядаються конкурсною комісією з питань визначення кращих книжкових видань львівських видавництв впродовж 30 календарних днів після закінчення терміну подання заявок.

Перелік переможців конкурсу — одержувачів грошової винагороди оприлюднюється на сайті Львівської міської ради протягом 3-х робочих днів після заключного засідання конкурсної комісії. Організатором конкурсу є управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Згідно з п.2 Рішення «Про фінансову підтримку україномовного  книговидання» конкурс підтримує видання творів: 

 • наукової літератури;
 • художньої літератури;
 • науково-популярної літератури;
 • довідкової літератури;
 • дитячої літератури;
 • перекладної літератури.

Конкурс не підтримує такі види книжкових видань:

 • незавершені багатотомові та серійні видання;
 • продовжувані та періодичні видання (наприклад наукові вісники та збірники, записки наукових товариств тощо);
 • рекламно-інформаційну літературу туристичного спрямування;
 • збірники конференцій;
 • більше ніж одну книжку одного видавця, подану на одну номінацію.

Для участі у конкурсі необхідно подати документи згідно з вказаним переліком за адресою: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада (Центр надання адміністративних послуг).

Перелік документів для участі у конкурсі:

 • Заява на ім'я Львівського міського голови про участь в конкурсі (додаток 1)
 • Реєстраційна картка встановленого зразка (додаток 2)
 • Документи з зазначенням виду діяльності, видані територіальними підрозділами Державної реєстраційної служби України;
 • Копія свідоцтва про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;
 • Один примірник видання.
 • Видання, подані на конкурс, не рецензуються, не повертаються та зберігаються в управлінні культури для підтвердження легітимності рішення конкурсної комісії.
 • Переможці конкурсу отримують грошову винагороду з розрахунку:
 • 50 % коштів, визначених для номінації – за перше місце у відповідній номінації;
 • 30 % коштів, визначених для номінації – за друге місце у відповідній номінації;
 • 20 % коштів, визначених для номінації – за третє місце у відповідній номінації.

Детальнішу інформацію можна отримати у відділі маркетингу та культурних індустрій Львівської міської ради за тел.235-48-82. Контактна особа: Мар’яна Загоруйко.

 

Додаток3

Затверджено рішенням виконкому
від 25.07.2014 № 567
 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА


1. Реєстраційна картка видається в управлінні культури департаменту гуманітарної політики для заповнення учасником при бажанні його взяти участь у конкурсі на кращі україномовні книжкові видання за попередній рік.
 

2. Реєстраційна картка містить відривний корінець з оригінальним номером, який дублюється на реєстраційній картці, заповнюється і видається при прийнятті пакета документів.
 

Дата реєстрації:

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Реєстраційний номер:

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

 

Повна назва книжкового видання

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Юридичний статус суб’єкта підприємницької діяльності

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Юридична адреса суб’єкта підприємницької діяльності

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Поштова адреса суб’єкта підприємницької діяльності

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Податковий номер суб’єкта підприємницької діяльності

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Повна назва книжкового видавництва

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Телефон, факс, електронна
пошта суб’єкта підприємницької діяльності, веб-сайт

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Контактні телефони

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif


Підпис _________________ “___ “___________ 20__ року

М. П.

Відривний корінець (для учасника конкурсу на кращі україномовні книжкові видання львівських видавництв):
 

Дата реєстрації:

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif

Реєстраційний номер:

http://www8.city-adm.lviv.ua/icons/ecblank.gif


Підпис начальника 
управління культури ___________________

М. П.

Підпис керівника проекту ___________________ 

М. П.
 

Керуючий справами 
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління 
культури І. Подоляк