Щодо поповнення коштами електронного рахунку з ПДВ

  • 29.07.2015, 09:53
  • МГУ ДФС
Сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), обчислюється за формулою, визначеною ст. 200 прим.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та п. 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі – Порядок № 569).

Відповідно до п. 9 прим.1 Порядку № 569 сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до п. 9 Порядку № 569, за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум податку, заявлених ним до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларованих до бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, від’ємного значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, та залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.

Згідно із п.п. 1 п. 9 прим.2 Порядку № 569 ДФС автоматично збільшує розмір суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначеної відповідно до п. 9 Порядку № 569, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, та на запит платника податку інформує його про суму збільшення шляхом надсилання електронного повідомлення.

Сума такого збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку ДФС шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком з урахуванням середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/чотири квартали, станом на дату перерахунку.

Пунктом 12 Порядку № 569 визначено, якщо сума, обчислена відповідно до п. 9 Порядку № 569, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник податку повинен зареєструвати в ЄРПН, такий платник перераховує необхідну суму коштів з поточного рахунка на електронний рахунок.

 

Щодо овердрафту в системі електронного адміністрування ПДВ

Для уникнення відволікання обігових коштів платників податку у липні 2015 року реєстраційну суму автоматично збільшено на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий „овердрафт”), та на суму переплат, що утворились у платника станом на 1 липня 2015 року за рахунок зайво сплачених коштів до бюджету. 

При розрахунку "овердрафту" враховуються 1/12 нарахованої платником до сплати суми ПДВ, що відображена ним у податковій декларації з ПДВ (р.25.1) та уточнюючих розрахунках за 12 попередніх місяців, та які погашені за рахунок сплати таких сум до бюджету, або за рахунок переплат Такі показники беруться автоматично із Інтегрованої картки платника податку.

Сума "овердрафту" 1-го числа кожного кварталу підлягає автоматичному перерахунку (для прикладу, 1 жовтня від реєстраційної суми віднімається сума "овердрафту", розрахована на 1 липня 2015 року, та додається сума "овердрафту", розрахована на 1 жовтня 2015 року). 

 

Чи можливе відкриття рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ для філії?

Механізм відкриття та закриття рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) визначено Порядком електронного адміністрування ПДВ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569 (далі –  Порядок № 569).

Відповідно до п. 2 цього Порядку електронний рахунок – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.

Пунктом 5 Порядку № 569 встановлено, що електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству. При цьому для кожного платника податку Казначейством відкрито один електронний рахунок. Для філій чи окремих структурних підрозділів відкриття електронних рахунків у Казначействі не передбачено.

Таким чином, якщо платник ПДВ делегував філії право складання податкових накладних, на таку філію поширюються загальні правила складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних, а електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у  Казначействі відкривається виключно платнику податку – головному підприємству.

 

Якими сервісами ДФС щодо системи електронного адміністрування ПДВ може скористатись платник податку?

Інформацію щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ платник податків може отримати, сформувавши запит за формою J1301301.

Інформацію стосовно реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платник податків може отримати, сформувавши запит з кодом форми J1301204 (зазначений сервіс працює з 01.07.2015).

Інформацію стосовно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних по виданих податкових накладних та розрахунках коригування платник податків може отримати, сформувавши запит з кодом форми J1301401.

Інформацію стосовно відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних по виданих податкових накладних та розрахунках коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації платник податків може отримати, сформувавши запит з кодом форми J1301401, за умови, що в запиті проставляється відповідна відмітка. 

 

Як зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, якщо за даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, має від’ємне значення?

З 1 липня 2015 року для реєстрації в ЄРПН податкових накладних необхідно, щоб реєстраційна сума дорівнювала або перевищувала суму ПДВ, вказану в таких податкових накладних.

Це правило застосовується при реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених як до 01.07.2015, так і після цієї дати.

Таким чином, у разі, якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, щоб зареєструвати податкову накладну з 01.07.2015 платнику податку потрібно збільшити свою реєстраційну суму. 

Для збільшення реєстраційної суми платнику ПДВ необхідно:

-або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

-або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;

або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок. 

 

Відділ комунікацій СДПІ

 з ОВП у м. Львові МГУ ДФС