З 1 січня 2011 року буде введено в дію єдиний соціальний внесок

  • 01.11.2010, 18:11
  • 8041
З 1 січня 2011 року вступає в дію Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Метою прийняття закону є створення умов для уникнення дублювання Фондами соціального страхування та Пенсійного фонду функцій, пов’язаних із формуванням страхових коштів:

- скорочення обсягу роботи щодо постановки на облік платників страхових внесків; - збору коштів; - формування та ведення інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб; - забезпечення прийому звітності; - здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння внесків, зменшення кількості перевірок щодо сплати внесків до цільових страхових фондів

Законом передбачено об’єднати функції щодо збору страхових внесків та контролю за їх сплатою одним органом – Пенсійним фондом України.

Передбачено, що Пенсійний фонд України також буде вести Державний реєстр соціального страхування (реєстр страхувальників і реєстр застрахованих осіб), що забезпечить більш повний доступ до інформації для застрахованих осіб щодо набутих ними страхових прав. Запровадження єдиного соціального внеску дозволить значно спростити взаємодію платників із фондами соціального страхування. Це стосуватиметься також і адміністративних витрат роботодавців на оформлення платежів, підготовку та подання звітності, кількість яких значно скоротиться.

Механізм обчислення, нарахування і сплати єдиного соціально внеску функціонуватиме за тим же принципом, за яким здійснюється сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір сплати єдиного внеску буде визначатися відповідно до класів професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх економіччної діяльності.

Законом передбачено 67 класів професійного ризику виробництва, розмір єдиного  внеску встановлено від 36,76 відсотків (для 1-го класу ризику) до 49,7 відсотків (для 67-го класу ризику) визначеної бази нарахування.

Якщо страхувальник провадить господарську діяльність за декількома видами економічної діяльності, то під час визначення розміру єдиного внеску береться клас професійного ризику виробництва за основним видом його економічної діяльності.

Для бюджетних установ єдиний внесок встановлено у розмірі 36,3 відсотка визначеної бази нарахування.

Для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних  суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які  виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлено окремо за ставкою 45,96 відсотка визначеної бази нарахування для цих  осіб.

Для платників, які використовують працю найманих працівників за договорами цивільно-правового характеру встановлено єдиний внесок у розмірі 34,7 відсотка винагороди за цивільно-правовими договорами.

Для платників, які виплачують грошове забезпечення єдиний внесок встановлено у розмірі 34,7 відсотка суми грошового забезпечення. Єдиний внесок для платників, які виплачують допомогу по тимчасовій втраті працездатності встановлено у розмірі 33,2 відсотка суми допомоги по тимчасовій втраті працездатності.

Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлено у розмірі 8,41 відсотка визначеної бази нарахування.

Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлено у розмірі 5,3 відсотка визначеної бази нарахування.

Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлено у розмірі 5,5 відсотка визначеної бази нарахування.

Для працівників – громадян України, іноземців та осіб без громадянства (які працюють на підприємствах, установах, організаціях, в інших юридичних осіб; у фізичних осіб-підприємців на умовах трудового договору (контракту)) встановлено  утримання єдиного внеску із суми нарахованої заробітної плати у розмірі 3,6 відсотка. Для найманих працівників – інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, встановлено утримання єдиного внеску із суми нарахованої заробітної плати у розмірі 2,85 відсотка.

Для найманих працівників, які працюють за договорами цивільно-правового встановлено утримання єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка від сум винагороди за цивільно-правовими договорами.

Для найманих працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, встановлено утримання єдиного внеску  у розмірі 6,1 відсотка  із суми нарахованої заробітної плати. Для найманих працівників, які отримують грошове забезпечення встановлено утримання єдиного внеску у розмірі 2,6 відсотка від суми грошового забезпечення.

Для найманих працівників, які отримують допомогу по тимчасовій втраті працездатності встановлено утримання єдиного внеску у розмірі 2 відсотки суми допомоги по тимчасовій непрацездатності.