Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу земельної ділянки у власність відповідно до чинного земельного законодавства.2. Дані про земельну ділянку:

2.1 вул.Сливова,11-б (ділянка 1), площа – 0,0575 га,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136800:02:003:0047, (продаж земельної ділянки у власність).

2.2 вул.Сливова,11-б (ділянка 2), площа – 0,0913 га,  для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 4610136800:02:003:0048, (продаж земельної ділянки у власність).

2.3 вул.Щирецька,33, площа – 0,1241 га,  для будівництва та обслуговування готелю, кадастровий номер 4610136300:04:015:0248, (продаж земельної ділянки у власність).

2.4 вул.Володимира Великого (між буд.№4 та №6), площа – 0,0855 га,  для будівництва та обслуговування адміністративно-офісного комплексу, кадастровий номер 4610136900:07:005:0062, (продаж земельної ділянки у власність).

2.5 вул.Демнянська (Б), ділянка № 1, площа – 0,4661 га,  для розміщення об’єктів інфраструктури для обслуговування житлового фонду, кадастровий номер 4610136800:08:002:0026, (продаж права оренди).

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація має відповідати наступним вимогам:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у п.3.2 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012 № 579 (надалі – Порядок).

Претендент повинен мати офіційного представника у м. Львові для прийому заяв від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копія чинної на дату подання конкурсної пропозиції (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність претендента в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;
  • копія чинної на дату подання конкурсної пропозиції (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки Державної фіскальної служби про відсутність у претендента заборгованостей перед бюджетом;
  • довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
  • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
  • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів; ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні свідоцтва, (документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог  законодавства про працю);
  • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото — і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для провадження виробничого процесу.
  • інформація про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях, з підтвердними документами (оригінали протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах надані в день проведення конкурсу для огляду з відповідними копіями, або нотаріально завірені копії протоколів).

5. Строк подання конкурсної документації: до 18.00 год «12» грудня  2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: пл.Ринок,1, м.Львів, 79006, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441).

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «19» грудня 2016, о 1100 год., за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, (каб. 440).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: пл.Ринок,1, м.Львів, Львівська область, 79006, управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради (каб.441), (032) 2975-704.