Оголошення про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок у власність та права оренди земельної ділянки у м.Львові

Організатор земельних торгів: Управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Лот №01: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл.,  м.Львів, вулиця Щирецька, 33 (в межах населеного пункту); кадастровий номер: 4610136300:04:015:0248; площа:  0,1241 га; категорія земель – житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

вид використання – для будівництва готелю.  

 Стартова ціна продажу – 1 214 877грн.00коп.(Один мiльйон двiстi чотирнадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят сiм грн.00коп.) без ПДВ.

Лот № 02: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл.,  м.Львів, вулиця Сливова, земельна ділянка 11-б (ділянка 1) (в межах населеного пункту); кадастровий номер: 4610136800:02:003:0047; площа:  0,0575га;категорія земель – житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд (присадибна ділянка); вид використання – для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку.

 Стартова ціна продажу – 1 180 700грн.00коп.(Один мiльйон сто вiсiмдесят тисяч сiмсот грн.00коп.) без ПДВ.

Лот №03: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл.,  м.Львів, вулиця Сливова, земельна ділянка 11-б (ділянка 2)(в межах населеного пункту); кадастровий номер: 4610136800:02:003:0048; площа:  0,0913га; категорія земель – житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд (присадибна ділянка); вид використання – для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Стартова ціна продажу – 1 874 700 грн.00коп.( Один мiльйон вiсiмсот сімдесят чотири тисячi сiмсот грн.00коп.) без ПДВ.

Лот № 04: земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл.,  м.Львів, вул. Володимира Великого, (між будинками №№4-6) (в межах населеного пункту);  кадастровий номер: 4610136900:07:005:0062; площа:  0,0855га; категорія земель – житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови; вид використання – для будівництва та обслуговування адміністративно-офісного комплексу.

Стартова ціна продажу – 1 447 273 грн.00коп.(Один мiльйон чотириста сорок сiм тисяч двiстi сiмдесят три грн.00коп.) без ПДВ.

Лот №5: Право оренди терміном 10 (десять) років земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл.,  м.Львів, вулиця Демнянська (Б), ділянка №1 (в межах населеного пункту); кадастровий номер: 4610136800:08:002:0026; площа:  0,4661га; категорія земель – житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови; вид використання – для розміщення об’єктів інфраструктури для обслуговування житлового фонду.

  Стартовий розмір річної орендної плати -  109 126грн.12коп. (Сто дев`ять тисяч сто двадцять шiсть грн.12коп.) без ПДВ.

   Порядок оформлення результатів земельних торгів та умови продажу:

  1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 
  2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню або Договір оренди земельної ділянки (у разі купівлі права оренди), який підлягає державній реєстрації в порядку         визначеному законом, укладається між Львівською міською радою та Переможцем торгів безпосередньо в день проведення земельних торгів,
  3. Ціна продажу лоту  набутого на земельних торгах у формі аукціону, сплачується переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки чи договору оренди земельної ділянки (у разі набуття права оренди).
  4. Відповідно до п.5. ст.135, п.5.ст.136, п.31 ЗКУ та на виконання Ухвал  Львівської міської ради Переможець  земельних торгів у формі аукціону зобов'язується:

-  Приступити до освоєння земельної ділянки після повної сплати вартості земельної ділянки, державної реєстрації речового права на земельну ділянку, проведення археологічних досліджень та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

- Забезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил використання земель в охоронній зоні відповідно до вимог інженерних служб містаі не чинити перешкод при будівництві нових інженерних мереж та для контролю за дотриманням власником умов продажу; земельної ділянки;

- Виконувати обов'язки власника чи користувача(у разі набуття права оренди) земельної ділянки згідно з вимогами ст.ст.91,96 Земельного Кодексу України;

- Оплатити Виконавцю витрати, пов'язані із  організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) згідно п.6.ст. 135 Земельного кодексу України відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі окремого Договору між Виконавцем торгів та Учасником;

- відшкодувати Організатору - Львівській міській раді  Львівської області витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних  торгів в сумі: по лоту №1-20928грн. 00коп. (Двадцять тисяч дев’ятсот двадцять вісім грн. 00коп.); по лоту №2-23201грн. 00коп. (Двадцять три тисячі двісті одна грн. 00коп.); по лоту №3-23201грн. 00коп. (Двадцять три тисячі двісті одна грн. 00коп.); по лоту №4-21906грн. 40коп. (Двадцять одна тисяча дев’ятсот шість грн. 40коп.); по лоту №5-20643грн. 44коп. (Двадцять тисяч шістсот сорок три грн. 44коп.).

5. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки або договору оренди (у разі набуття права оренди), повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

  1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
  • реєстраційний внесок – по кожному лоту - 1600,00грн. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26004000001347 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».
  • гарантійний внесок – по лоту №01-60743грн.85коп. без ПДВ; по лоту №02-59035грн.00коп. без ПДВ; по лоту №03-93735грн.00коп. без ПДВ; по лоту №04-72363грн.65коп. без ПДВ; по лоту №05-5456грн.31коп. без ПДВ    на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26000000013209 у ПАТ “ВіЕс Банк»”, МФО 325213, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».

2. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків по кожному лоту окремо. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах ( по кожному лоту окремо), Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421.  Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.

3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону. 

Земельні торги у формі аукціону призначено на 21 лютого 2017р.

Останній день прийому заяв –15.02.2017р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: м.Львів, пл.Ринок,1, великий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів торгів в день проведення з 8-00 год. до 10-40 год. за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, великий сесійний зал Львівської міської ради, 2-ий поверх.

Ознайомитись з технічною документацією на земельні ділянки можна за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ», а також на офіційному веб-сайті Держгеокадастру України. (land.gov.ua).