«Львівська політехніка» і Кластер ІТ та Бізнес Послуг підписали рамкову угоду про співпрацю

17 березня Національний університет "Львівська політехніка" та Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес Послуг підписали рамкову угоду про партнерство та розпочали пілотування курсів англійської мови для студентів ІТ-спеціальностей.

Кластер, як об’єднання провідних компаній Львова, та Університет, як один з найбільших освітніх центрів міста та країни, ставлять за мету забезпечити доступ компаніям кластера до висококваліфікованого людського капіталу у Львові відповідно до потреб компаній, а молодим фахівцям – до навчальних можливостей високого рівня. Кінцевим результатом співпраці партнерів повинно стати створення ефективної системи взаємодії освіти та бізнесу, що дозволить залучити  талановиту та інтелектуально обдаровану молодь до Львова.

Рамкова угода передбачає конкретні механізми взаємодії, зокрема, щорічне затвердження переліку проектів, які здійснюються спільно Університетом та Кластером, та входження до складу Наглядової Ради Кластеру представника Університету з правом голосу. Такі механізми дозволять розвинути та закріпити співпрацю між системою вищої освіти та бізнес-сектором у Львові.

Ключовою ініціативою на 2011 рік партнери визначили запуск додаткових курсів англійської мови для студентів ІТ-спеціальностей. Близько 60 студентів вже стали слухачами цих курсів в Університеті. Кластер та Університет спільно опрацьовують необхідні навчальні матеріали,  програму, зовнішнє тестування та інші складові курсу.

Львівська міська рада надає підтримку пілотуванню курсів у першій половині 2011р. З вересня 2011р. партнери планують розширити кількість навчальних груп та охоплення дотичних спеціальностей.

Підписання рамкової угоди відбулось під час підсумкової конференції проекту сприяння регіонам України у розробці та впровадженні стратегії економічного розвитку, що проводилась Фондом Ефективного Управління та Львівською міською радою.

На жаль, нас не може вдовольнити рівень знань англійської мови наших вихованців, зокрема, студентів, які освоюють ІТ-спеціальності. І йдеться не про загальний обсяг їх мовних навичок, який теж вимагає вдосконалення, а, власне, про специфічний лексичний та термінологічний ареал, поширений у провідних ІТ-компаніях. Цей мовний бар’єр, сподіваюся, ми подолаємо з допомогою рамкової угоди між Львівською політехнікою та Кластером Інформаційних Технологій та Бізнес Послуг, які спільно почали пілотувати курси англійської мови для студентів-політехніків.

проректор Національного університету "Львівська політехніка" Дмитро Федасюк.

ІТ-сфера стала в Україні такою перспективною, завдяки нашим талановитим і обдарованим спеціалістам. Власне якість продукту, який ми випускаємо, і є найкращою рекомендацією нашої країни для іноземних замовників. Саме тому, важливо постійно  вдосконалювати рівень навчання майбутніх фахівців, готувати розробників та інженерів якості відповідно до потреб ринку.  Це є одне з основних завдань новоствореної структури - Кластеру Інформаційних Технологій та Бізнес Послуг. Впевнені, що ця співпраця принесе результати, які ми очікуємо і випускники університетів ставатимуть щоразу більш професійними.

віце-президент компанії SoftServe,

голова Наглядової Ради Кластера Інформаційних Технологій

та Бізнес Послуг

Олег Денис.

Довідка

Львівська політехніка – найстарший технічний навчальний заклад Східної Європи та перший такого типу в Україні, якому надано статус самоврядного дослідницького університету. Заснований у 1844 році, нині він став справжнім  інтелектуально-освітнім центром України, де за 30 галузями знань навчаються понад 35 тисяч студентів, функціонують 14 навчально-наукових інститутів та інші великі структурні підрозділи. Навчальний процес в університеті забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 1800 осіб, з них понад 200 докторів наук і професорів, понад 1000 кандидатів наук. На даний час ІТ-спеціальності в Університеті опановує  4691 студент: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 3769 студентів,  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» - 430 студентів, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 492 студента.

Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес Послуг – асоціація провідних компаній Львова у галузі інформаційних технологій та аутсорсингу бізнес послуг. Метою даного об‘єднання є розвиток людського капіталу в регіоні у співпраці із закладами вищої освіти та органами місцевого самоврядування, стимулювання інноваційної складової ІТ-галузі та просування Львова як одного з найбільш перспективних центрів розвитку галузі інформаційних технологій у Східній Європі. Кластер утворюють компанії SoftServe, ELEKS Software, N-IX, Symphony Solution, Lohika тощо. У Львові галузь інформаційних технологій налічує понад 50 компаній та близько 5 тис. фахівців. Це одна з лідируючих галузей економіки у Львові та в Україні за темпами росту в 2010 р. Контактна особа: Володимир Воробей, тел. 067-67-00-106.