Львів має програму розвитку міста до 2013 року

  • 27.01.2011, 13:30
  • 1262
  • Андрій Яремко
Львів має програму розвитку до 2013 року. Сьогодні на засідання сесії Львівської міської ради затверджено Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Львова на 2011-2013 роки. Метою програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем.

При розробці Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова застосовано новий підхід, який дозволить досягти чіткого зв’язку між стратегічними пріоритетами, цілями, задачами та діями, які необхідно запровадити для досягнення мети. В основному для визначення цілей та завдань Програми покладено генеральний план міста, Стратегію підвищення конкурентоспроможності міста Львова до 2015 року, Стратегію міського транспортного руху в місті Львові до 2030 року, Концепцію регенерації та реставрації історичної забудови м. Львова, галузеві міські програми.

Основні принципи Програми: всі успішні стратегії розвитку сучасного світу означають процес інтеграції; місто досягає успіхів лише тоді, коли всі проблеми розглядаються в єдиній системі координат; кожна сфера міського життя та господарства  колосально впливає на інші: транспорт не означає лише рівні дороги, але також вплив викидів транспорту на центральну частину міста, а масова фізична культура є запорукою здоров’я мешканців; бюджет формується на підставі пріоритетів зазначених в програмі; муніципалітет, бізнес і мешканці працюють як одне ціле.