Міський голова виступив із зверненням до депутатів

  • 21.10.2009, 13:09
  • 1657
Сьогодні, відкриваючи пленарне засідання сесії Львівської міської ради, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до депутатів міської ради із зверненням щодо можливих змін до Закону України «Про вищу освіту».

Подаємо текст звернення:

Звернення

23 вересня 2009 року Кабінет Міністрів України схвалив низку законодавчих проектів і урядових постанов, спрямованих на правове врегулювання питань функціонування вищої школи у принципово нових умовах. Серед них – проекти закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» та положення «Про дослідницький університет України».

Відзначаючи прогресивний характер схвалених документів, а особливо вітаючи зміни, спрямовані на посилення відповідальності університетів за якість, прозорість і ринкову затребуваність освіти, тим не менше вважаємо за потрібне звернути увагу на недосконалість окремих положень, які обмежують в правах ВНЗ приватної форми власності і таким чином применшують демократичний потенціал запропонованих змін.

До упізнаваних явищ українського освітнього ландшафту належить Український Католицький Університет у Львові, єдиний вищий навчальний заклад такого типу на терені колишнього Радянського Союзу, від Львова до Владивостока. УКУ відзначається не тільки принциповою позицією у відстоюванні високих академічних стандартів у своїх навчальних програмах та наукових ініціативах. УКУ є прикладом інституції, яка не принижує себе політичним сервілізмом чи корупційними практиками, а навпаки намагається йти в авангарді перспективних реформ, є носієм високої академічної культури, успішним міжнародним партнером, інституцією з розвинутим соціальним сумлінням. УКУ належить до величезної і авторитетної родини католицьких університетів в цілому світі.

У разі прийняття окремих положень згаданих правових актів, УКУ, будучи одним з ініціаторів процесу розширення автономії ВНЗ України, виявиться повністю позбавленим, як приватний ВНЗ, права претендувати на ширшу університетську автономію. Відсутність перспективи для набуття якісно нових повноважень може невиправдано обмежити конкурентоздатність Університету на ринку освітніх послуг і позбавити його внутрішнього динамізму для подальшого розвитку. Більше того, існує ризик, що у разі прийняття положення про залежність типу ВНЗ від кількості студентів денної форми навчання, УКУ може стати не більше ніж «професійним коледжем». Узалежнення статусу ВНЗ від кількісних показників складу студентів не відповідає світовій практиці і дискримінує ті приватні ВНЗ, які здійснюють свою діяльність на вищому рівні, ніж частина державних навчальних закладів.

Ми переконані, що справжнім і основним наміром усіх запропонованих змін є бажання нашої держави вивести українську вищу школу на якісно новий рівень, а не зупинити розвиток успішних проектів, серед яких є Український Католицький Університет.

Тому звертаємося до Голови та всіх депутатів Верховної ради України, Комітету Верховної ради з питань освіти і науки, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів управління освітою з проханням внести в проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» поправки, які би не зв’язували, а розв’язували руки кращим представникам приватної вищої школи в Україні, а зокрема Українському Католицькому Університету у Львові.

Міський голова Львова

Андрій Садовий