«Якщо ми говоримо про код нації, то він визначається саме первинною мапою, на якій позначено межі держави», – А. Павлів на презентації «Атласу українських історичних міст. Т. 1: Львів»

  • 24.06.2014, 17:45
  • 669
  • Мар’яна Щепанська
Картографічною працею «Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів» українська гуманітарна наука долучається до європейської серії міських атласів, що виходять під егідою Міжнародної комісії з історії міст. Відтак, 26 червня у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи (вул. акад. Богомольця, 6) відбудеться офіційна презентація першого тому «Атласу українських історичних міст», присвяченого Львову. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомили його автори.

Фото: Олександр Мазуренко

Те, про що пишуть монографії, можна викласти на одному аркуші паперу – на карті», – розпочала попередню презентацію Мар'яна Долинська, професор кафедри класичних студій та візантиністики УКУ.

Міжнародний проект створення атласів європейських міст стартував у 1955 році. Відтоді вчені з 18 країн видали 502 атласи європейських міст. Львів став 503.

Як розповів керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України Мирон Капраль, знаковим є те, що цей атлас виходить напередодні підписання економічної частини Асоціації з ЄС.

«Цей проект – це крок львівської гуманітарної спільноти в напрямку до Європи, адже виконується в рамках загальноєвропейської ініціативи.

Мирон Капраль

Атлас є результатом праці великої команди науковців – його розробляли представники п’яти установ: Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, Центру міської історії Центрально-Східної Європи, Центрального державного історичного архіву та Інституту геоінформаційних систем.

Видання складається з трьох частин: оригінальних історичних карт та краєвидів міста, карт-реконструкцій та текстового блоку.

За словами директора Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олега Осаульчука, атлас – це не крапка в дослідженнях Львова, а велике підґрунтя для подальших кроків у цій сфері.

Створенню атласу сприяли архіви, бібліотеки та музеї, що дозволили публікувати мапи та краєвиди Львова: Центральний державний історичний архів України (м. Львів), Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, Львівський історичний музей, Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка, Військовий архів у Відні, а також кілька приватних колекціонерів зі Львова та Польщі. Для публікації було відібрано 25 історичних карт, 6 краєвидів та 11 реконструкцій. Одними з найцікавіших історичних карт є карта міста 1766 р. Жана Іґнація де Дефійє, кадастрова карта міста 1849 р., на якій вперше детально подана нерухома власність, карта Львова періоду німецької окупації 1944 р.

Більшість історичних карт подаються переважно в оригінальному масштабі, що дозволяє науковцям та фахівцям-практикам чіткіше локалізовувати історичні об’єкти, покращувати якість археологічних розкопок, реставраційних робіт, що є, безперечно, актуальним для Львова як міста, значна частина території якого включена до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Карти-реконструкції дають змогу вченим з інших країн скласти уявлення про розвиток урбаністики, історії та картографії Львова. Загалом пропонується створити 11 таких мап, перша з яких присвячена доісторичній добі колонізації території міста, а остання – часові кінця XVIII ст., коли Львів почав перебудовуватися на нових засадах столичного резиденційного міста австрійського періоду. Картографічною особливістю більшості з цих карт є прив’язка до сучасної топографічної основи, за допомогою комп’ютерної системи ARC-GIS, що дозволяє досліднику накласти історичні об’єкти та споруди на сучасну територію Львова та екстраполювати їх на інші хронологічні проміжки.

Як справедливо відзначив директор департаменту містобудування Львівської міської ради Андрій Павлів, карта має в собі дуже багато закодованої інформації.

Якщо ми говоримо про код нації, то він визначається саме первинною мапою, на якій позначено межі держави. Важливо, що лише менше половини населених пунктів України мають генеральні плани своєї місцевості.

Андрій Павлів, директор департаменту містобудування

Атлас Львова видано двома мовами (українською та англійською), що сприятиме подальшій популяризації Львова за кордоном як привабливого туристичного та культурного центру українських земель.