Цікаві сторінки з життя давнього Львова

15 липня 1864 р.

15 липня 1864 р. – міністерство внутрішніх справ Австрійської імперії своїм листом до президії намісництва Галичини окреслило основні засади майбутнього існування українського театру у Львові.

“...Пан державний міністр своєю нотою від 21 червня ц. р. № 1923/St. m. передав на розгляд міністерства поліції справу про заснування руського міського театру на прохання Руського касино у Львові... ...Лише для відкриття свого театру потрібна буде, подібно до тієї, яку отримує директор німецької сцени або фундації графа Скарбка, допомога з державних засобів у розмірі 2000 флоренів річно. Але це ще не дає запевнення, що даний заклад зможе протриматися самостійно, навіть у випадку, коли отримуватиме з державних коштів цю суму... Та оскільки в сучасних обставинах уряд для такої допомоги не має ніяких фондів, то міністерство поліції, в порозумінні з державним міністерством, має честь повернути високій президії останньо надіслане подання від 4 березня цього року, № 2920/Jag з зауваженням, що ми, на жаль, не можемо рекомендувати найвищій владі задовільнити дане прохання до тих пір, поки не виясниться, що мова йде про мистецьку інституцію, про яку з певною вірогідністю можна сказати, що вона з самого початку обіцяє бути бодай відносно життєздатною. Що ж до дозволу на п’ятнадцять аматорських спектаклів у наступному році, про який просить Руське касино у Львові у своєму проханні від 26 лютого ц. р., то вирішення цієї справи належить до компетенції високоповажаної президії”. (На відміну від аналогічного клопотання 1861 року, яке не мало позитивного завершення, внаслідок даного листування почав свою діяльність перший український театр на галицьких теренах – “Руська бесіда” на чолі з О. Бачинським.)