Цікаві сторінки з життя давнього Львова

17 серпня 1623 р.

17 серпня 1623 р. – у Львові почалася пожежа на Краківському передмісті.

“...Мур бул ве Львові великий; почалося по святом Петрі а по матці божой, бо було святої пречистої в п’ятницю. А в неділю вночі вигоріло передмістя Краковскоє вшистко, і церквій згоріло 3: святого Федора, святого Онуфрія, святого отця Николи; костелов 3: святого Яна, панни Марії, всіх святих; ормянських 3: монастир, святого Якуба і святого Крижа; і жидовськая божниця єдна. Шкода незлічаная була вшистким...” (уривок з “Львівського літопису”) “...Так чи інакше, втрати були величезними, а шкода незліченною. Про цю пожежу рада склала донесення королеві і розпорядилася, аби ніхто не насмілювався будуватися по передмістях ближче ніж 400 ліктів від міських укріплень, що підтвердив і король, а раєцький уряд безкоштовно надав покривдженим нові, віддаленіші ділянки  для будування...” (Д. Зубрицький, “Хроніка міста Львова”)