Львів у 1914-1915 роках

25 серпня 1914 року

Смерть «старого грішника» і зухвалі львівські мисливиці за дровами«Старий грішник», як українські газети назвали польський часопис «Przegląd», був не єдиним часописом, який припинив виходити у світ через воєнні події. Через кілька днів газет, друк яких призупинили, побільшало, і не всі з них згодом відновили своє існування...

«По смерти папи. В катедральнім храмі св. Юра у Львові відправив вчера Їх Ексц. о. митрополит А. ґр. Шептицький в асисті численного духовенства заупокійне богослуженє за папу Пія Х. На богослуженю явили ся: намісник др. Коритовський з шефом презид. бюра радником двору Шультісом, краєвий маршалок Незабітовський, віцепрезидент намісництва Гродзіцкий і представники инших правительственних та автономічних властий» («Нове Слово», с. 3).

«Українська посольська репрезентация зібрала ся у Львові в суботу д. 22. о год. 5 по пол. на нараду. В заступстві неприсутного дра Костя Левицького, який виїхав до Відня, проводив нарадам сеніор наших послів віцепрезидент Ю. Романчук. По вислуханю реферату про ситуацию, витворену для нашого народу звісними міжнародними подіями та про дотеперішні заходи нашої репрезентациї, переведено дискусию та ухвалено одноголосно відповідні постанови. Для полагоджуваня дальших справ і береженя в сю важну пору інтересів нашого народу рішено відбувати засіданя два рази тижнево. Найблизша нарада у Львові ві второк дня 25. с. м.» («Нове Слово», с. 3).

«З Дирекциї ц. к. академічної ґімназиї у Львові. Поправчі і доповняючі іспити відбудуть ся 1. і 2. вересня передматуральні екстерністів (ок). 3. вересня, а письменний іспит матуральний зачне ся 5. вересня о 8. год. рано. Маючі йти вчаснійше, до війскової служби можуть зголосити ся до тих іспитів в кождім часі перед повисшими реченцями. – Кокорудз, ц. к. директор» («Діло», с. 6).

«Вози росийської елєктричної зелізниці. Місто Одеса замовило було в бельґійській фабриці Кардевіль вози для своєї елєктричної зелізниці. Пять возів відйшло поза границі Галичини, натомість три вози припинили ся підчас транспорту у Львові, а як заскочила війна, тут їх задержано як контрабанду воєнну і занято. Вози ті представляють вартість около 90 тисяч корон. – Всі вони є одноклясові, без моторів, значить до причіплюваня, притім є висші і довші від наших. Вози ті небавком будуть “робити службу у Львові” («Діло», с. 6).

«Смерть старого грішника. Львівський Przegląd пише в недільнім числі, що по причині важких обставин, серед яких опинила ся редакция в часі війни, дневник перестає виходити, а своїх предплатників, що заплатили предплату, передає на лоно найбільше до нього політично зблизеній редакциї GazetNarodow-ої» («Діло», с. 6).

«Поліцейська хроніка. Поліція заарештувала в суботу візника Нехемія Брендля, який на вулиці Карла Людвіга [тепер – непарна сторона просп. Свободи] у безсоромний спосіб надокучав жінкам, які там проходили.

В костелі оо. Францісканців у п. Михайлини Миклашевичевої вкрадено чорну сумочку, в якій було 200 кор. двома банкнотами по 100 кор., 10 марок золотом і перепустка на виїзд до Жовкви.

За розбирання на дрова половини даху будинку, який належить до броваря Кісєльки, до поліцейських арештів віддано: Юлію Добек, Катажину Кумошек, Анну Мостовську, Зофію Цегельну, Наталію Хрущівну і Марію Швець.

На вулиці Валовій затримано Віктора Міська, а на Ринку – 12-річного Івана Фліщака і 11-річного Станіслава Яґду за кишенькові крадіжки» («Gazeta Lwowska», s. 6).

Газета у форматі pdf