Львів у 1914-1915 роках

9 серпня 1914 року

«...у зв’язку з невідкладною потребою співпраці всього суспільства в трудах теперішнього часу»Львівська преса слідкувала за успіхами австро-угорської зброї на полях бою і розповідала про пристосування міста до нових умов життя...

«Зелізничний рух. В середу о півночи устав як було заповіджено, правильний зелізничний рух, уступаючи місця мобілізацийним поїздам. Рівночасно з тими поїздами введено в рух о 12 год. в ночи т. зв. “почтові поїзди в часі здержаня цивільного руху”. Цивільних подорожних буде ся приймати на ті поїзди лише о стілько, оскілько викажуть ся специяльною лєґітимацию, виставленою політичними властями з доказом, що їдуть в війсковім або взагалі публичнім інтересі. Розклад їзди тих почтових поїздів буде оголошений афішами. Після даних розкладу між Краковом, Львовом і Підволочисками будуть ходити денно чотири поїзди в кожду сторону, а крім сего два поїзди між Тарновом і Львовом. Ті поїзди їдуть дуже поволи, позаяк задержують ся довше на всіх стациях, так н. пр. поїзд, що виходить з Кракова о 2.12 в ночи, приходить до Львова о 10.29 год. в ночи, отже їде більш 20 годин» («Руслан», с. 4).

«Засоби поживи у Львові. Уряд для придбаня поживи для міста Львова має тепер отсі засоби поживи: 80 ваґонів муки, 2 ваґони рижу, а других два ваґони замовлено в угорскій лущарні рижу, півтора ваґона яєць, котрі продає в своїх склепах по 7 сот. за штуку, має в запасі 1 ваґон цукру та замовлено ще кілька ваґонів, 2 ваґони соли, а 7 замовлених ваґонів є в дорозі. Худоби різної і свиний прибуває тепер на львівский ринок досить, але мимо того має більшу скількість худоби і свиний на всякий случай замовлених. Для заосмотреня Львова в молоко війскова цправа вилучила від обовязку достарчаня для війска різної худоби 23 підмійских сіл та знизила континґент худоби для війска з львівского повіту з передше визначених 4600 штук на 2300.

Міскі запаси поживи будуть пущені в рух в хвилі, коли зайде того потреба, т. є. коли споживники, а передовсім горожаньскі комітети, утворені з членів ради і дібраних горожан по дільницях, звернуть увагу, що нестає поживи» («Руслан», с. 4).

«Заклик до учениць. Управління навчальних закладів Зофії Стжалковської у Львові у зв’язку з невідкладною потребою співпраці всього суспільства в трудах теперішнього часу – закликає учениць усіх курсів семінарії і учениць гімназій, починаючи від IV кл., з’явитися в закладі сьогодні, в неділю, об 11 год. перед полуднем» («Gazeta Poranna», s. 4).

«Власників коней і возів, які ще можуть надати свої вози в розпорядження, житлова комісія Ц. К. Н. (вул. Лозинського, 7 [тепер – вул. Стефаника], Академічний будинок) просить надати підводи для перевезення з найближчих околиць Львова соломи, сіна й картоплі. Комісія приймає зголошення від 8 год. ранку до 7 веч.» («Kurjer Lwowski», s. 3).

«Пожежа на залізничному шляху. Сьогодні перед полуднем за т. зв. чернівецьким вокзалом спалахнула небезпечна пожежа нафти, розміщеної в бочках на вантажному возі. З’явилася небезпека поширення вогню на розташований неподалік склад матерії. Викликана пожежна сторожа під командуванням заст. начальника Злотовського, енергійно спрямувала зусилля саме на збереження складу, що також вдалося. Нафта ж повністю згоріла. Збитки є дуже великими. Яким чином спалахнула пожежа, поки що неможливо встановити» («Kurjer Lwowski», wydanie nadzwyczajne, s. 4).

«Психічно хворого Ґустава Штехера, різницького челядника, який утік з Закладу божевільних у Кульпаркові, вчора затримано на вулицях міста. У Штехера знайдено його документи, які – як він стверджує – він забрав з канцелярії Закладу.

Штехера віддано до комісаріату ІІ дільниці для повернення до Закладу божевільних у Кульпаркові» («Gazeta Lwowska», s. 4).

Газета у форматі pdf