Львів у 1914-1915 роках

29 червня 1914 року

«...обовязок інтеліґенциї познайомити як найширші маси народу з свободолюбивими творами поета»Громадськість залишалася під враженням трагічних подій у Сараєво, проте не бракувало уваги і до суто львівських новин, наприклад, ювілейного Шевченківського Здвигу, якому передували тривалі приготування...

«Ювилейний Здвиг. Розпочали ся здвигові сьвята ювилейні в суботу вечером великим концертом.Концерт в Спортовій Палаті відбув ся дійсно величаво. Величезна саля була виповнена по береги. Явили ся громадно українські посли соймові й парляментарні, керманичі ріжних наших інституций, культурних і економічних. На концерт прибуло богато гостий з росийської України. Прибули також представники Чехів.

Концерт розпочав ся музикою війскової орхестри. Потім розпочали ся привітні промови. Перший говорив посол К. Трильовський, ґенеральний отаман “Січий”. Він привитав теплими словами гостий, особливо тих, що приїхали з росийської України. Далі дав коротку характеристику нашого Генія і вказав на обовязок інтеліґенциї познайомити як найширші маси народу з свободолюбивими творами поета, що будять національну сьвідомість і протести проти всякого поневоленя...

На концерті був майже до самого кінця ексц. намісник Коритовський в товаристві голови К. Левицького, посла М. Василька, посла Ів. Кивелюка і проф. Р. Залозецького.

По концерті відбув ся в комнатах “Р. Бесіди” привітний вечір уладжений львівськими Українцями для чужих гостий (Чехів, Анґлійців, росийських і буковинських Українців). Ряд привітних промов розпочав голова “Бесіди” д-р Ярослав Олесницький, потім промовляли І. Боберський, п. Трильовський, п. Цегельський, краєвий віцемаршалок Буковини о. Драчинський, пос. Залозецький, закордонні гості, анґлійські журналісти та ин.

Празничний похід. По пробах о годині 10.30 зачали вчора впорядники уставляти похід. В Люнапарку, на дорозі до Перзенківки, на гостинци за рогачкою уславляли ся члени “УСС”, в “збірній загороді”, на стрийськім гостинци від рогачки аж до возівні трамваїв уставляли ся члени “СБ”. Точно о годині 11.10 рушив похід до міста...» («Діло», с. 3).

«Виставки у Львові. Завдяки збігу обставин Львів зараз є місцем проведення цілої низки вистав. Отже, в суботу було відкрито виставку штучних квітів, які виготовили учениці курсів, які організував Патронат рукодільників і дрібного промислу. Директор Патронату д-р Шьоннетт розповів про історію курсів, а також про важливість створення в краї виробництва штучних квітів, купівля яких за кордоном обходиться нам у великі суми грошей. Виставка виглядає дуже багато, а зразки виконані настільки витончено і близько до природи, що майбутній продукції можна передрікати вдале майбутнє і можливість конкурувати з закордонними виробами, які заповнили наш край.

Далі відкрито виставку краваток, виготовлених на курсах, які проводить Семінар домашнього промислу Ліги промислової допомоги. Виставу відкрив довгою промовою дир. Ольшевський, який вказав, що започаткування виробництва краваток означає появу в краї нової і прибуткової галузі. І ця виставка може бути дуже корисною...» («Gazeta Wieczorna», s. 4).

«Ексц. Митрополит і москвофільська старокурсна” депутация. В своїм часі зареєстрували ми вістку, яка появила ся в польській і москвофільській пресі про поміч Митрополита ґр. Шептицького депутациї “старорусинів” до центрального правительства у Відни для зложеня заяви льояльности для династиї і держави та вірности їх католицькій церкві. Вістка ся про звязь Митрополита з тою депутациєю є злобною видумкою. Сю відомість подаємо з авторитативного жерела. Був у Митрополита на кілька днів перед його виїздом до Відня о. Костецький і д-р Павенцький з запевненями “старокурсної” льояльности, але на се заявив їм Митрополит, що й Дудикевич такі заяви складає намісникови, але ніхто не бачить ріжниці між поступованєм старокурсників і новокурсників. Ексц. Митрополит певний, що центральне правительство такими пустими заявами не дасть ся збаламутити» («Діло», с. 6).«Випадок під час вправ. Вчора, під час вправ українських соколів, на майданчику сталося кілька випадків. Упав з коня д-р Степан Баран, адвокат, і отримав кілька ран на голові. Рятункова служба відвезла його додому. У Володимира Котовича, службовця страхового тов., стався раптовий парез. Каретка служби також відвезла його до його помешкання. Решта випадків були легшими» («Kurjer Lwowski południowy», s. 4).

«Випадок зі зброєю. Під час стрільби з флобера поранив себе в бік учень різника Станіслав Млодзяновський. Рятункова служба доставила його до шпиталю» («Kurjer Lwowski południowy», s. 4).

Газета у форматі pdf