Львів у 1914-1915 роках

17 лютого 1914 року

«...а коли поліция заступила їм дорогу, посипали ся на поліцию каміня»Що заважало подолати безробіття і чому на городян, які проходили під вікнами кам’яниць, чатували неприємні сюрпризи?

Газета «Нове Слово»

«Зїзд українських письменників. На засіданю історично-фільософічної секциї Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, що відбуло ся дня 28 січня с. р., реферував п. Іван Крипакевич справу зїзду українських письменників в осени 1914 р. Вислухавши сей реферат, секция признала зїзд такий бажаним у Львові і приняла без змін проґраму його з обсягу історичних наук, яку предложив референт» 

 // Нове Слово. — 1914. — 17 лют. — С. 3.

Газета "Gazeta Wieczorna"

«Вільна академія мистецтв на вул. Пластовій, 11 у відповідь на письмові запити про навчання і запис повідомляє зацікавлених, що список зголошень не закрито – тому в будь-який час кожен, кому виповнилося 14 років, незалежно від своєї художньої підготовки, може записатися на навчання рисунку і живопису. Зголошення і запис від 3-ої до 7-ої год. після полудня».

 // Gazeta Wieczorna. — 1914. — 17 лют. — С. 4.

Газета «Руслан»

«Безробітні у Львові В суботу знова повторили ся розрухи “безробітних” у Львові по зборах, які скликав соц. пос. Діяманд. Юрба робітників хотіла дістати ся під намісництво, а коли поліция заступила їм дорогу, посипали ся на поліцию каміня. Поліциянти розігнали демонстрантів шаблями.

Годі заперечити, що много зарібників у Львові є без роботи і они то викликують збіговища і демонстрациї, причім помагають їм заводові розбишаки і юрби хлопців-волоцюгів. Але годі замітити, що ті безробітні так розлінюхували ся, що тяжко їм тепер взяти ся до якоїсь роботи. От прим. кажуть, що маґістрат оголосив, що потребує 120 людий до замітаня міста. До роботи зголосило ся всего 9 (девять). Краєвий Виділ оголосив, що прийме до роботи 200 людий. На то зголосило ся двох! Якийсь каменичник потребував 6 робітників і пішов на Ринок, де стояла товпа безробітних під маґістратом. Коли працьодавець сказав, що заплатить по 4 К за день, то безробітні обурили ся на него і наперли так настійчиво, що каменичник кинув їм кілька корон “відчепного” і ледви видер ся з товпи. Єсли сі події, нотовані дневниками, правдиві, то нема способів усунути безробітє».

«Зміна віроісповідань у Львові. В листопаді м. р. змінило у Львові віроісповіданє 26 осіб. Греко кат. обряд втратив 19 осіб (13 мужч. і 6 женщ.), рим.-кат. обряд 3 особи (2 м. і 1 ж.), православє 1 мужчину, а мойсеєве віроісп. 3 женщини. Римо-католицизм приняло 20 осіб (13 мужч. і 7 женщ.), гр.-кат. 3 особи (1 м. і 2 женщ.), мойсеєве віроісповід. 1 мужчина, безвіроісповідність 1 женщина, а 1 мужчина перейшов на віроісповіданє, означене в статистиці “инше і невідоме”. Руско-кат. обряд втратив в тім місяці 19, а зискав 3 особи. З поміж тих 19 осіб було 14 вільного стану і 14 до 30. року житя».

 // Руслан. — 1914. — 17 лют. — С. 4.

Газета "Gazeta Poranna"

«Наші слуги. Вчора служниця Теодора Глушковська, яка працює на вул. Уєйського, 8а [тепер – вул. Устияновича], витріпуючи килими і подушки, обсипала пір’ям і піском поручника інтендантури Н. Бориславського. – Власники кам’яниць повинні заборонити такі процедури».

 // Gazeta Poranna. — 1914. — 17 лют. — С. 4.

Газета «Нове Слово»

«Ненадійні гості. Вчера о 6 годині вечером прийшов до свого мешканя при ул. Старозаконній ч. 5 [тепер – вул. Мстислава Удатного] Герман Райс і застав двері замкнені. По виваженю їх побачив в мешканю двох ненадійних гостий, котрі стали втікати. Злодії ніким не задержувані втікли. Один з них підчас утечі згубив шапку, яку зложено на поліциї. – П. З. Косінер приловив в своїм мешканю при ул. Валовій ч. 31 нотованого злодія І. Новака, котрий отворивши двері витрихом, хотів зложити п. К. візиту і забрати собі на памятку всіляких річий вартости понад 50 корон».

 // Нове Слово. — 1914. — 17 лют. — С. 3.

Газета "Gazeta Wieczorna"

«Злодійська спілка. Раніше караний злодій Ст. Яскульський, 15 років, витягнув у судового возного Ант. Ленарта з кишені гаманець з сумою 4 корони. Яскульський, якого Ленарт схопив за руку, відразу ж передав гаманець своєму спільникові Вл. Щепанському. Обох заарештовано, але попри пильні пошуки, гаманець не знайдено».

 // Gazeta Wieczorna. — 1914. — 17 лют. — С. 5.

Газета "Kurjer Lwowski poludniowy"

«Забув у фіакрі. П. Волод. Лушпинський, нотаріус, який вчора їхав фіакром від вокзалу до міста, висідаючи, забув подорожню сумку з різноманітним начинням. Візник поїхав, і торбу не повернув».

 // Kurjer Lwowski poludniowy. — 1914.. — 17 лют. — С. 5.

Газета "Gazeta Lwowska"

«Фальшива тривога. Вчора телефоном викликано пожежну сторожу до начебто великого вогню в будинку на вул. Зиблікевича, 43 [тепер – частина вул. Франка між вул. Зеленою і вул. Мєндєлєєва]. Сторожа виїхала і переконалася, що це був лише коминовий вогонь».

 // Gazeta Lwowska. — 1914. — 17 лют. — С. 4.

Газета у форматі pdf