Львів у 1914-1915 роках

13 лютого 1914 року

Гаряча зима 14-гоЛьвівська преса розповіла про подробиці вуличних заворушень, а також про заходи міської влади щодо боротьби з безробіттям і посвяту нового корпусу дирекції залізниці...

Газета «Діло»

«Заворушеня у Львові. Демонстрациї безробітних і користаючих з нагоди уличників тревали ціле вчерашне пополудне і цілий вечір і закінчили ся аж по 9 год. в ночи. По нагнаню товпи з Ринку і сусідних улиць, що мало місце о 2 год. по полудни, запанував тут повний спокій. Около 4-ої год. по полудни заалярмовано поліцию з ріжних сторон міста, що товпа розбиває шинки і забирає все, що може. Громада уличних недоростків напала на шинк Вальдбавма на ул. Зиблікевича [тепер – частина вул. Франка між вул. Зеленою і вул. Мєндєлєєва] і по вибитю виставового вікна забрала кільканайцять фляшок горівки. Поки наспіла поліция, уличники повтікали; арештовано тільки одну женщину, яка мала в фартусі 5 фляшок горівки.
Подібні ексцеси мали місце на улицях: Тарновського [тепер – вул. Тарнавського], Глубокій, Сикстуській [тепер – вул. Дорошенка], Гофмана [тепер – вул. Чехова], Пекарській, Кохановського [тепер – вул. К. Левицького] і Кордецького [тепер – вул. Олени Степанівни]. Останні напади мали місце около 9 год. вечером на ул. Совішній і Пільнікарській. Поліция розганяла демонстрантів, а при сім кількох з них арештувала.
В двох останних днях арештувала поліция підчас уличних авантур 120 осіб, які належать переважно до суспільного шумовиня, що не має нічого спільного з безробітєм і нуждою. У богатьох арештованих сконфісковано витрихи, долота, зелізні штиби і инші прилади до вломів. Богато арештованих має вже свої поліцийні аркуші і належить до сталого інвентаря всіх уличних демонстраций. З досі арештованих відставлено 30 до краєвого карного суду під замітом злочину публичного насильства.
Коло 5. год. по полудни появили ся на улицях міста патролі кавалєриї, котрим доводив офіцир і комісар. Патролі були на улицях міста до пізної ночи, одначе не мали ніде причини до інтервенций. Поява кавалєриї на улицях міста успокоїла де-що зденервовану публику, а з другої сторони причинила ся в значній мірі до усуненя ексцедентів з улиць міста. З огляду на нинішній ярмарочний день будуть патролі на місті вже перед полуднем.
По полудни і вечером товпа розбила ся на кілька частий і обходила головні передмістя. Здемольовано шинок при вул. Зиблікевича, при чім ролю головних героїв відіграли виключно уличні павпри. Громади уличників обходили також дальше положені склепи в околици ул. Кадетської [тепер – вул. Гвардійська], горішної Коперника і Лазаря [тепер – вул. Грабовського] і робили “експроприяциї” під загрозою вибитя шиб. З кождого отже клепика виносили по кілька бохонців хліба, ковбас і т. д., бо перестрашені властителі воліли окупити ся, як мати потовчені шиби. Було також немало відокремлених випадків жебранини по приватних домах.
Треба було аж уличних заворушень і таких небувалих критичних випадків, щоби пригадати містови і краєвому правительству обовязок супроти голодних робітників. На разі 120 робітників дістало роботу в міськім заведеню чищеня міста, а 200 робітників має дістати роботу при реґуляциї Полтви.
У президента міста Наймана явилась вчора в полудне депутация безробітних, яку вів посол Брайтер і Райцес. Вислід конференциї був такий: 120 людий має нині дістати роботу в заведеню чищеня міста, а завтра має станути при реґуляциї Полтви 300 робітників».

 

 // Діло. — 1914. — 13 лют. — С. 5.

Газета «Нове Слово»

«Новий будинок дирекциї зелізниць. Передвчера відбуло ся о год. 3.30 пополудни посьвяченє нового ґмаху дирекциї зелізниць у Львові. Акту посьвяченя довершив польський канонік Лібревський в асисті двох сотрудників при співучасти директора зелізниць Рибіцького і всіх начальників бюр. Наше духовенство при обряді знов – впрочім не перший раз – полишено остентацийно, хоч інституция ся збудована за гроші наших податників певно не в меншій мірі як податників польських. Проти такого поступованя польських верховодів мусять наші духовні власти вже раз рішучо застеречи ся».

 // Нове Слово. — 1914. — 13 лют. — С. 5.

Газета «Руслан

«Чи зміна підсоня? Одна з часописий пише: Дивні річи діють ся від якогось часу в метеорольоґії. Доси признавано Галичину загально найзимнійшим краєм в монархії, а галицка зима буда справдішним страховищем для кождого, хто в часі між жовтнем і цьвітнем мусів з Відня приїхати до Львова. Бо Відень відзначував ся звичайно богато лагіднійшим підсонєм. Тепер є прямо противно. Температура столиці держави є постійно низша від нашої, львівскої, і Віденці можуть приїздити до нас, як до “теплих країв”».

 // Руслан. — 1914. — 13 лют. — С. 3.

Газета "Gazeta Lwowska"

«Непритомну жінку знайшов учора на тротуарі поліцейський солдат і заопікувався нею, передусім відвізши її на рятункову станцію. Тут її привели до тями. Вона сказала, що її звуть Юзефа Бірецька».

 // Gazeta Lwowska. — 1914. — 13 лют. — С. 4.

Газета "Kurjer Lwowski poludniowy"

«Крадіжки. На Ринку вчора під час збіговиська у п. Марії Рибачкової з ручної сумочки витягнули гаманець з сумою більш як 20 кор.
На торговищі на вул. Польній [тепер – вул. Героїв УПА] у п. Анни Каненберґер вкрадено гаманець з золотою обручкою, в якому було 57 кор.».

 // Kurjer Lwowski poludniowy. — 1914. — 13 лют. — С. 4.

Газета «Руслан

«Нещаслива пригода на двірци. В суботу по полудни около пів до 4. год. стала ся на головнім двірци у Львові пригода, котрої жертвою впало людске житє. Секцийний робітник Йосиф Кльос, замешкалий в Рудниках, вскочив в галі на ступень поїзду, котрий відходив до Мостиск о год. 3.45, а пересував ваґони через галю. Кльос скочивши стратив рівновагу і впав зі ступеня під колеса поїзду, котрі розтрощили єму удо і лоханю (мидницю) так, що внаслідок упливу крови нещасливий в кілька хвиль опісля помер».

 // Руслан. — 1914. — 13 лют. — С. 3.

Газета у форматі pdf