Львів у 1914-1915 роках

2 січня 1914 року

«Дай Боже, буде добре – у такому настрої починаємо новий рік»Чи справді цей рік буде добрим?..

Газета «Руслан»

«До П. Т. Передплатників. Вже четверте з ряду число нашої часописи одержують П. Т. передплатники в зменшенім обємі. Страйк складачів треває дальше. Тому просимо на сім місци наших передплатників, щоби не гнівали ся на нас, що хвилево не в силі ми дати їм того, що дає часопись більшого обєму. Для інформациї П. Т. читачів завважимо, що нашу часопись мусять помагати складати навіть наші редакцийні співробітники. Тай не лише нашу. Польску “Kronik-у”, яку видає аж шість польских дневників разом, складають рівнож польскі редактори. Очевидно, що нефаховець в печатній штуці добре напріє при 20 стрічках, заким їх зложить, а як самі П. Т. читачі можуть обчислити, в маленькім під сю хвилю “Руслані” є около 450 стрічок. У Львові тепер така біда на печатне діло, що жадна печатня не підійме ся навіть напечатаня візитових білєтів. Друкарский страйк обнимає тепер цілу Австрию. В Чернівцях вибух страйк знова.

Та є надія, що такий для часописий і печатень критичний час не потреває довго і що небавом одержуть наші читачі “Руслана” в нормальнім форматі і обильнім в інформациї, яких надіслано ним з краю велику скількість.

Просячи о вирозумінє прикрого положеня кождої часописи під сю хвилю, рівночасно просимо дуже о вирівнанє передплати».

«Страшна траґедия скоїла ся нині раном в “Народній Гостинници”. Студент прав Юрий Жмур по цілонічній забаві і суперечці пострілив в горло свого товариша забави Федора Калиновича, студ. фільософії. В безнадійнім стані відвезла Калиновича ратункова поготова до шпиталя. Треба замітити, що оба сі студенти належали до україньских буршів».

 // Руслан. — 1914. — 2 січ. — С. 1.

Газета "Kurjer Lwowski poludniowy"

«Страшна траґедия скоїла ся нині раном в “Народній Гостинници”. Студент прав Юрий Жмур по цілонічній забаві і суперечці пострілив в горло свого товариша забави Федора Калиновича, студ. фільософії. В безнадійнім стані відвезла Калиновича ратункова поготова до шпиталя. Треба замітити, що оба сі студенти належали до україньских буршів».

 // Kurjer Lwowski poludniowy. — 1914. — 2 січ. — С. 4.

Газета «Діло і Нове Слово»

«Спіймав ся. Перед місяцем вкрав буфетчик кімнати до снідань п. Еґера-Стшелєцького при ул. Миколая [тепер – вул. Грушевського] свому хлібодавцеви портфель з кількасот коронами, кілька льосів клясової льотериї і записки. Від сеї пори пропав по злодієви всякий слід. Аж передвчера зголосив ся якийсь Людвик Келєр до людового Банку і хотів там згрошевити 8 вісімок клясової льотериї, не прочуваючи, що льоси є зашпунтовані. Банковий урядник зорєнтовав ся сейчас в ситуациї і пташка віддав в руки поліциї. При ревізиї найдено у злодія портфель і записки, з гроший не було сліду»

 // Діло і Нове Слово. — 1914. — 2 січ. — С. 3.

Газета у форматі pdf