Львів у 1914-1915 роках

25 грудня 1913 року

«Імена Вп. жертводавців будуть в дневниках оголошені з подякою»Львів’яни готувалися попрощатися з 1913 роком і зустріти новий і марно сподівалися, що він буде кращим і спокійнішим за попередній...

Газета "Gazeta Lwowska"

«Заява. Ми отримали наступного листа з проханням опублікувати його: Управління львівської добровільної пожежної сторожі розіслало до всіх пожежників циркуляр, спрямований проти особи д-ра Альфреда Зґурського.

Оскільки цей лист розіслано з моїм підписом, публічно засвідчую, що на засіданні, на якому було ухвалено зміст листа, я не був присутній, про зміст листа мене не повідомили, і також я нікого не уповноважував підписуватися моїм прізвищем. Юзеф Нойман[у 1913 р. – президент міста Львова]». 

 // Gazeta Lwowska. — 1913. — 25 груд — С. 3.

Газета «Нове Слово»

«Товариство “Руська Захоронка” у Львові звертаєть ся з горячою просьбою до наших Добродійок і Добродіїв, щоби як попередними роками, так і сього року зволили незабувати на прикре положенє сеї добродійної інституциї і жертвували щось з свойого домашнього господарства чи то з дробу, дичини, чи овочів, молочних продуктів, напитків на уладженє сьвяточного базару, що відбудеть ся дня 1 січня 1914 р. в сали “Народного Дому” на дохід захоронок. Імена Вп. жертводавців будуть в дневниках оголошені з подякою. Жертви слати просить ся в двох останних днях сего місяця на адресу дирекциї “Народної Гостинниці” у Львові вул. Костюшка 1».

 // Нове Слово. — 1913. — 25 груд. — С. 4.

Газета «Діло»

«Господарсько ветеринарийний курс у Львові почав ся дня 23 с. м. заходом тутешної філії Тов. “Сільський Господар”. Курс відбуває ся при 115 учасниках. Та що-до числа учасників, як і що-до обсягу научного материялу є се найбільший курс із всіх подібних, які наше товариство уладило. Ветеринарийну часть обняв п. Володимир Чубатий; його виклади відбувають ся щодня рано. Пополудня займають своїми викладами фахові референти товариства “Сільський Господар” (садівництво, огородництво, годівля худоби). Виклади викликали незвичайне заінтересованє серед учасників. Зголошуватись на сей курс можна кождого дня. Приміщенє даром» 

 // Діло. — 1913. — 25 груд. — С. 5.

Газета "Gazeta Lwowska"

«Поліцейська хроніка. До помешкання п. Францішека Томкевича на вул. Шпитальній, 8 вчора вламалися злодії і вкрали постіль і жіночий одяг.

На пл. св. Теодора затримано раніше засудженого злодія Юзефа Маєвського, який ніс темний жіночий плащ з котиковим коміром»

 // Gazeta Lwowska. — 1913. — 25 груд — С. 3.

Газета у форматі pdf