Львів у 1914-1915 роках

8 грудня 1913 року

  • 08.12.2013, 09:42
Як львів’яни боролися за чесні та справедливі вибори та чому вони вважали вкрай необхідними змагання з кульової стрільби?

Газета «Діло»

«Голос Львова. Вчера в неділю 7. грудня с. р. відбули ся Збори Українців міста Львова, в салі т-ва “Руська Бесіда”, щоби нарадити ся в пекучих справах, що торкають ся інтересів українського населеня в нашім місті. Збори отворив радник д-р Евген Озаркевич, а до президиї покликали збори радника Романа Сосновського. Секретарював п. Микетей. Опісля уділив предсідатель зборів голос д-ру Озаркевичеви, котрий реферував справу виборчої реформи до краєвого сойму зі становище інтересів мешканців міста. Референт представив коротко цілу справу боротьби о справедливу виборчу ординацию, зазначив, що до тепер українське населенє краю було репрезентоване в усіх законодатних тілах лише через репрезентантів сільської куриї, і що тепер зближаєть ся хвиля, коли перший раз мали би увійти до краєвого сойму наші представники міст. Правительственний проєкт признає Українцям з міст 8 мандатів, 5 з цензусової, а 3 із загальної куриї. Се справді малий завдаток справедливого представництва нашого народу з міст, але ледви чи дасть ся здобути в теперішних невідрадних відносинах більше заступництво... Вкінци предложив до ухваленя ось-які резолюциї:

1) Українці міста Львова домагають ся як найшвидшого полагодженя виборчої ординациї до краєвого сойму на основі як найширшої демократизациї сойму.

2) Українці міста Львова висказують повне довірє українському клюбови і мають надію, що в переговорах в справі виборчої реформи до краєвого сойму згодить ся клюб лише на такі постанови, котрі будуть відповідати чисельности і достоїнству українського народа в Галичині.

3) Українці міста Львова жадають при усталеню виборчих округів відповідного числа міської репрезентациї, а зокрема домагають ся з цензусової куриї осібного мандату для Українців міста Львова без инших місцевостий.

Резолюциї принято одноголосно і на внесенє інжиніра п. Корнеллі вибрано депутацию зложену з д-ра Озаркевича, о. Лежогубського і п. Ґресяка, котра має інтервенювати у президиї українського клюбу й у президиї виборчої комісиї та референтів...».

 // Діло. — 1913. — 08 груд. — С. 1.

«На сьвято відслоненя памятника Смольки приїхало до Львова богато достойників. Між иншими приїхали: міністри Гайнольд і Длуґош, президент парляменту Сільвестер, посли Хоц, Здарски, Тоболька, Куранда, радник двору Купка».

 // Діло. — 1913. — 08 груд. — С 6. 

Газета «Нове Слово»

«Маґістратська провокация. Львівський маґістрат звісний з того, що сьвідомо нехтує руські сьвята, а надто прямо в живі очи глузує собі з найсьвятійших почувань українського львівського громадянства. Вистарчить згадати, що звичайно на час Йорданського сьвята, яке ми торжественно сьвяткуємо на ринку, припадає і якась конечна маґістрацька направа бруку в ринку. Під Преображенською церквою в часі наших сьогорічних Великодних сьвят з неймовірним гуком направлювано брук і то як раз під самою отвореною брамою. В останних днях лучив ся сьвіжий факт безсоромного непошанованя нашого сьвята. А саме як-раз в четвер с. є. в день Воведеня заїхала під церков св. Юра брукова машина для товченя каміня. Через весь час Богослуженя в церкві долітав до уший вірних свист та гуркіт машини і се очевидно перешкаджало спокійному вислуханю Богослуженя. На те саме позволив собі маґістрат і вчера в часі, коли в церкві відбувало ся торжественне Богослуженє з нагоди отвореня сойму».

 //Нове Слово. — 1913. — 8 груд. — С. 6.

Газета «Діло»

«ІІІ. нагородне стрілянє до влучі відбуло ся в “Соколі Батьку” в суботу 6. грудня с. р. Зголосило ся 19 стрільців. І. нагороду здобув В. Неділька, ІІ. нагороду Р. Носковський, ІІІ. нагороду А. Зелений, IV. наг. Л. Лукашевич. Перший і четвертий стрілець ставали від “Сокола Батька”, другий і третий від “України”. Всі “Січи” і “Соколи” повинні уладжувати змаганя в стріляню і плекати ревно стрілянє. Коли ходили чутки про війну, тоді всі про се говорили, тепер заходить на всіх знов тупа байдужість».

 // Діло. — 1913. — 08 груд. — С. 5-6.

Газета у форматі pdf