Львів у 1914-1915 роках

7 листопада 1913 року

Духовні діти Неда ЛуддаСправа британських луддитів, які на початку ХІХ століття нищили верстати, намагаючись протистояти механізації праці, знайшла своє продовження століттям пізніше у Львові. До руйнувань, щоправда, не дійшло, але, як виявляється, знаходилися люди, які вважали купівлю нового устаткування нічим іншим, як зрадою інтересів робітників.

Газета «Діло»

«Поміч для убогих міста Львова. На вчерашнім засіданю львівської міської ради обговорювано м. и. справу помочи для убогих міста Львова. Добродійна секция ухвалила, щоби крім румфордської зупи, яку роздаєть ся щороку коштом 7.000 корон від грудня до марта, роздавати убогим (не жебракам!) бараболю й дрова. Для того секция постановила закупити 1500 кірпів бараболь і 1200 сотнарів дров, які будуть роздавати комісарияти убогим в малих скількостях по 1/8 сотнара що 14 днів. Сих справ пильнувати муть опікуни убогих даних округів і члени секциї добродійности, котрі подадуть комісариятам спис убогих, що потребують запомог»

«Засуд о. Шукальського. Дня 31. м. м. відбула ся перед повітовим судом у Львові розправа проти відомого католіцко народового діяча о. Нестора Шукальського за се, що дня 20. липня с. р. на зборах в “Католицькім Домі” закинув управі робітничого стоваришеня “Праця”,що вона зрадила робітників, бо позволила маґістратови спровадити машини до різаня дров, а секретаря “Праці” Мартина Шпака назвав у своїй промові “бандитом, жидівським недовірком” і т. п. прізвищами. Судия радник Глібовицький засудив о. Шукальського, котрий довгий час вививав ся від дорученя йому судового візваня, на три дни арашту з заміною на 60 К. кари. Заступник о. Шукальського делєґований “бюром правної поради католицьких робітників” вніс відклик що до вини і кари, а заступник “Праці” і М. Шпака відклик ізза низького виміру кари та з причини заміни на грошеву кару» 

 // Діло. — 1913. — 7 лист. — С. 4.

Газета «Руслан»

«Відгомін справи Кшемєнєцкого. Оноді перевів слідчий судия Гехт в асистенциї комісаря поліциї Фалькевича нову трусеницю в помешканю Льва Кшемєнєцкого, при ул. Садівницкій [тепер – вул. Антоновича] у Львові. Підчас трусениці найдено ще много листів і записок, які будуть мати для слідства велике значінє. Суд положив депозит на збірки історичних предметів Кшемєнєцкого, хоча полишив їх поки що в салях вистави. Тепер зголошує ся до суду много осіб і доходять свого права власности многих предметів, які находять ся між збірками арештованого» 

 // Руслан. — 1913. — 14 жовт. — С. 4.

Газета "Kurjer Lwowski"

«Аматорська вистава, організована “Соколом IV”, відбудеться в неділю, 9-го ц. м., в гімнастичній залі чоловічої виділової школи ім. Св. Антонія (вхід від вулиці Ґловінського [тепер – вул. Чернігівська]. – Програма: “Тітонька”, комедія гр. Фредра на три акти, і “Не маю часу”, одноактова комедія Е. Лабіша»

 // Kurjer Lwowski. — 1913. — 7 лист. — С. 4.

Газета "Gazeta Wieczorna"

«Значна згуба. П. Юзеф Еленберґ, слух. прав, загубив учора по дорозі від вул. Фредра до вул. Театральної 2100 кор., які були в білому паперовому конверті. Загублені гроші не були власністю п. Е., а певної особи, яка просила занести їх до банку»

 // Gazeta Wieczorna. — 1913. — 7 лист. — С. 4.

Газета "Kurjer Lwowski poludniowy"

«Вогонь. У підвалі будинку № 38 по вул. Баторія [тепер – вул. Князя Романа] служник Томаш Смаронь спричинив учора пожежу. Він запалив сміття, яке лежало біля вугілля. Ситуація була небезпечною, він хотів її виправити і попік собі руку. Мешканці будинку викликали пожежну службу. Збитки незначні» 

 // Kurjer Lwowski poludniowy. — 1913. — 7 лист. — С. 4.

Газета у форматі pdf